11. september 1918 – Ribe Stiftstidende: Max Valentiner

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En slesvigsk præstesøn som ubaads-fører

Fornylig offentliggjorde det britiske admiralitet en liste over 150 sænkede ubaade med samt navnene paa de enkelte chefer, der dels var blevet dræbte, dels taget tilfange. Blandt disse er Lusitanias banemand, føreren af U20 og senere af U88 kaptajnløjtnant Schwieger, og den officer, der sænkede Arabic.

Samtidig meddeler admiralitetet , at navnene paa de officerer, der har vist en særlig barbarisk optræden, opnoteres og at der gøres alt for at bringe vedkommende officerers bane til en afslutning.

Blandt disse hædersmænd nævnes i første linie korvetkaptajn Max Valentiner som ansvarlig for flere barbariske sænkninger, bl. a. af norsk damper Magda, spansk damper Pena Cartielo, italiensk damper Ancona og engelsk damper Persia. Korvetkaptajn Max Valentiner er, som det lejlighedsvis tidligere er omtalt, slesviger. Han er søn af den fanatiske hjemmetysker provst Valentiner i Sønderborg.

Af kejseren har han faaet tildelt ordenen Pour Le Merite, fordi han har sænket over 100 fjendtlige og neutrale koffardiskibe. I hans fødeby, den gamle danske stad Sønderborg, har den tyske bestyrelse udnævnt ham til æresborger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *