11. september 1918. Franske fly kaster propaganda ned over de tyske skyttegrave

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 11. September 1918.

I Dag modtog jeg følgende Brev:

„Herved tillader jeg mig at oversende Dem hoslagte Bog, som i Dag blev nedkastet af en fransk Flyver ude ved Stillingen.

Jeg ved ikke, om der kunde være noget deri, som De ikke har læst, men som kunde være af Interesse for Dem. Ærbødigst
P. Andresen.”

Med Brevet fulgte et lille Hefte indeholdende Fyrst Lichnowskys bekendte Skrift og Dr. Mühlons forskellige Dokumenter, forsynede med et Forord af en tidligere Redaktør af „Berliner Morgenpost” Dr. Hermann Rosemeier.

Forordet forherliger Dr. Liebknecht, Professor Nicolaj og Dittmann,
fremhæver Betydningen af Lichnowskys og Dr. Mühlons Skrifter, hvis Publikation i Svejts tyske Agenter søger at hindre, og udtaler Haabet om, at disse Skrifter maa aabne Ø

jnene paa det tyske Folk. Det er ret interessant, at jeg nu ogsaa har faaet disse Skrifter ad denne ejendommelige Vej.

Afsenderen er mig personlig ubekendt.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *