11. maj 1919. Tysk resolution: “Vi lover her paa Knivbjærgets Top trofast at fastholde vore Fædres dyre Arv”

To slesvig-holstenske resolutioner blev vedtaget på et møde på Knivsberg den 11. Maj 1919 og stiledes til henholdsv. den tyske og den danske regering. De lød således:

10.000 slesvig-holstenske Mænd og Kvinder fra hele Slesvig-Holsten glæder sig over deres Folkelighed og er enige med Hundredetusinder i Hertugdømmerne i det brændende Ønske om, at tysk Land maa forblive tysk. Vi lover her paa Knivbjærgets Top trofast at fastholde vore Fædres dyre Arv.

Vi retter til Regeringen det afgjorte Forlangende at afslaa den smæde- fulde Fred og ikke paa noget Punkt at afvige fra de bekendte slesvig-hol­stenske Fordringer.

10.000 Mænd og Kvinder fra hele Slesvig-Holsten lover paa Knivbjær­gets Top trofast at fastholde Fædrenes dyre Arv. Vi Tyskere i Hertugdøm­merne er overbevist om, at en Voldsfred aldrig vil bringe Ro og Fred i Nordgrænselandet.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *