11. april 1916. Dødstallet stiger i Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne nordslesvigere

Fra 2395 her i bladet 5. april, er minimumstallet for faldne nordslesvigere allerede steget til 2451. Det er et forårstegn, at kampene bliver livligere, og det går også ud over vore landsmænd. Listerne er lange og ensformige, men bag ved hvert enkelt navn står lidelse og død for navnets ejermand, sorg og ofte bitter nød for de efterlevende. Tallet på de familier, der mister mere end ét medlem, vokser stærkt.

Af de 56 nye tilkomne vides følgende at have ladet livet foran Verdun: gårdejer Jes Jessen fra Hellevad (8. marts), Marius Nissen fra Genner i Øster Løgum sogn (artillerist) og Hans Rehder fra Høgelund i Hjoldelund sogn. I Frankrig uden nærmere stedsangivelse, så Verdun er også indbefattet deri, desuden Chr. Adolf Haar fra Skodborgskov, H.G. Prasse fra Høgsbro i Hvidding (på vagt i Champagne), Hans Jessen fra Kliplev og Peter Lorenzen fra Bjerndrup i Kliplev, Frans Nagel fra Sønderborg, Peter Chr. Hansen fra Augustenborg, Peter Hansen Schmidt fra Ulkebøl, Chr. Andersen fra Flensborg, Chr. Høpner fra Sankelmark i Oversø og J. Munk fra Læk (farver Munks anden og sidste søn).

I russisk jord hviler: Gårdmand Nis Lenger fra Jelsskov (solid og driftig), gårdmand Peter Ryts fra Brændstrup i Rødding, Karl Bier fra Tønder (enke og seks børn i meget trange kår), Theodor Lorenzen fra Løgumkloster (faldet 19.november 1914), Johs. Hansen fra Åbenrå (skulle 16. marts været kommet hjem til kone og småbørn på orlov, men faldt forinden), gartner Ottsen fra Løjtkirkeby (en lovende og sympatisk mand) og Gustav Hansen fra Augustenborg.

Uden stedsangivelse læses dødsbudskabet om Theodor Wolff og Jens Jensen fra Haderslev (den sidstes moder, en præsteenke, har mistet en søn før i krigen), Knud Sørensen fra Årø og Nissen fra Hajstrup i Øsby, Anders Møller fra Abkær i Bedsted, Jens Petersen fra Arrild (død 17. august 1914), Magnus Møller fra Skærbæk, Thorvald Lassen fra Tønder (søn af en udmærket dansk mand), Claus Albrechtsen og Steffen Lund søn fra Løgumkloster (en bror tidligere faldet). På en gang meldes 4 dødsfald fra Nørre Løgum sogn, umiddelbart efter to i forrige oversigt: Rasmus Rasmussen fra Løgumgårde, Chr. Poulsen fra Tornskov (død 18. oktober 1914), Hans Platz fra Vester Terp og Peter Schmidt fra Nørre Løgum (enke og 6 børn). Så er der Jens Hansen fra Vennemose i Abild, Marius Nielsen og August Schrøder fra Åbenrå (en bror til den sidste har i 16 måneder været savnet af moderen der er enke), Jørgen Hansens søn fra Nørre Hostrup i Egvad, gårdmand Peter Andersen fra Blaasholm på Løjt, Jes Jessen fra Kasø i Hjortkær, Hans Jessen fra Uge, Asmus Julius fra Sønderborg, Thomas Nielsen fra Iller og Valdemar Nicolaisen fra Skodsbøl, begge på Broagerland, Thorvald Jensen fra Revlingbjerg pr. Sønderborg, Mathias Chr. Ley fra Grønmark og Hans Møller fra Bøghoved, begge på Kegnæs, Chr.Petersen fra Osbæk i Ketting, Jens Lorenzen fra Agtrup i Læk (faldet den 18. oktober 1914). I et fletbrev nævnes endelig: Vi må beklage tabet af to kammerater(deraf) A. Autzen fra Magstrup. Af dette navn og fra denne by er tidligere faldet brødrene Karl og Wilhelm; enten er den her omtalte en tredje bror, eller forbogstavet er forskrevet eller læst galt.

Carl Chr. Kastbjerg fra Bredebro er faldet på valpladsen i Belgien den 25. oktober 1914 om aftenen kl. 6. Englænderne beholdt valpladsen den aften, og i hast måtte der kastes noget jord på de døde. Men den 18. april 1915 erobrede tyskerne samme terræn tilbage. Senere, den 17. september, blev en afdeling kommanderet derhen for at få opklaring om de døde. Og da fandt de også Kastbjerg. Hans ring, ur, lønningsbog og mærke blev sendt hjem til hans kone. Hans forældre har nu mistet tre sønner i krigen og tre andre står endnu i felten, medens den yngste er udtaget og snart kan vente at komme bort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *