9. februar 1920. Ønske om udsættelse af afstemningsdagen.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. Februar: I Eftermiddags Møde paa »Flensburger Hof« for hele Kommissionen. Begrunder kort Ønsket om Udsættelse af Afstemningsdagen, almindeligt Ønske hos de Danske paa Landet. Dr. Christians imod: Den tyske Befolknings Tillid til Kommissionen vil faa et Knæk ved en Udsættelse efter dansk Ønske. Malling: Kommissionen kan ikke tage Hensyn hertil, men kun til, hvad der er rigtigt. Ravn paaviser, at der kommer 8000 stemmeberettigede sydfra, som Tyskerne men ikke vi hidtil har kunnet kontrollere. Ordskifte med Iversen om de tysktalende Egne. Forhandlingen sluttes med, at Kommissionen vil tage Bestemmelse.

— Admiral Richelieu indbyder til Middag paa Jernbanehotellet. Mænd fra alle tre Zoner, alvorlig Drøftelse.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *