25. januar 1920. Ernst Christiansen: “Gribende at høre »Der er et yndigt Land« fra Tusinder”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Januar: Blank Sol. Fru M. Jessen til Modtagelse af franske Tropper i Mørvig.

— Vort Friluftsmøde i Eftermiddags paa den nye Latinskoles Legeplads blev mægtig Forsamling. Alle Tillidsmænd med hvidt Baand om Armen, Spejdere, der sælger de rødhvide Sløjfer. Fra den Vogn, som er Talerstol, og som er tæt kranset af Drenge, ser Talerne ud over et Hav af Hoveder paa hele Pladsen og over i Byens Park. J. N. Jensen, Typograf Hans Thomsen, jeg og A. Gran taler kort. Derefter ordnes Folketoget og sætter sig upaavirket af barnlige Moddemonstrationer i Bevægelse lidt langsomt, for faa i Rækken (5), for lidt Musik (2 Musikkorps). lngen Steder i Byen kan man overse hele Toget; det er endeløst. Det naar fra Nørreport til Søndertorv. Sort af Mennesker paa begge Sider i de sydlige Gader. Tilløb til Demonstrationer. Flere Forsøg paa at tage Danebrogsflag afvises af Tillidsmændenes kraftige Næver. Langsomt, undrende, stolte, drager Folk af Sted. Ingen Trusler om Fotografering og efterfølgende Boykotning har skræmt dem. Paa Fortovet, ved Vinduer staar nogle, som ikke har turdet gaa med. Det bryder i dem. Paa Søndertorv fra et anden Sals Vindue nogle Ord til den vældige Forsamling, derefter A. Grau. Vinker med et Flag, stor Jubel. Gribende at høre »Der er et yndigt Land« fra Tusinder paa dette Sted.

— I Aften vældige Møder i Logehuset og Borgerforeningen. Folk er meget oplivede. Corn. Hansen siger i Logehuset: Vi har benyttet Dagen til en Tilkendegivelse, som Tyskerne endnu aldrig har kunnet opvise Magen til, trods Embedsapparat og udkommanderede Skoler og oppyntede slesvigske Husarer.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *