14. januar 1920. “Plakatkrigen er begyndt.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Januar: I Dag løb »L a Marseillaise« ind paa Fjorden. Generalsekretær Bruce kom paa en engelsk Torpedojager. Ned paa »Flensburger Hof« for at byde ham Velkommen. Faar et Eksemplar af Proklamationen, der offentliggøres i Morgen.

— I Aften nyt »Borgermøde« i Borgerforeningens store Sal. ,T. C. Paulsen, Frost, J. C. Møller os jeg taler. Aanden fra Tillidsmandsmøderne savnes dog. Disse Hundreder af Tillidsmænd, som er tømrede sammen i begejstret Arbejde, faar ikke let deres Sidestykke. Plakatkrigen er begyndt.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *