9. december 1919. “Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. December: Talerne fra Skovlund-Mødet aflægger Beretning. Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse samles og vedtager en Udtalelse, som paataler det skete og en Række andre Overgreb — Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole, Embedsmænd trues med Afskedigelse eller Tvangsforflyttelse — og beder de allierede straks lade Kommissionen overtage Styret og som Modvægt rømme 3. Zone. Indhenter telefonisk Flensborg-Gruppe-Bestyrelsens Tilslutning og afsender Resolutionerne nordpaa, faar med et Par Timers Varsel et Tillidsmandsmøde indkaldt til i Aften.

Fuldt Hus i Borgerforeningen. Udmærket Møde, Cornelius Petersen og Damgaard beretter. En Resolution vedtages. Tillidsmændene tilbyder Cornelius Petersen en Livgarde. Paa et tysk Møde i Aftes i »Sanssouci« har der været kraftig dansk Imødegaaelse. — Den 7de har der været dansk Møde i Rudbøl (Gotthardsen og Damgaard). Cornelius Petersen og Nan Mungard har holdt gode Møder paa Før.

— Avisen maa stadig gøre de største Anstrengelser for at faa sit nødvendigste Papirforbrug dækket. Papir til et Afstemningsblad kan ikke faas: kun Flyveblade kan udsendes. De tyske Aviser kan
spredes i Masser.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *