2. december 1919. E. Christiansen: “Møder den Opfattelse, at Udlandet ikke har Forstaaelse for et større eller mindre Stemmetal”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

2. December: Samtaler med flere Diplomater. Møder den Opfattelse, at Udlandet ikke har Forstaaelse for et større eller mindre Stemmetal, men kun for, om Minister Hanssen og Statsminister Zahle er ved Roret eller ej. Taler i Aften paa Venstrevælgerforenings møde i Studenterforeningen sammen med Kragh og Slebsager, ustandselig afbrudt af Tilslutning. Stor Demonstration for Flensborg. Ved Kaffebordet bagefter udtaler baade Kragh og Slebsager, at de er komne til at se anderledes paa Sagen i den sidste Tid. Faar bagefter i et Privatselskab Lejlighed til at veksle nogle Ord med Generalsekretær Bruce.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *