25. oktober 1919. “Det tyske Udvalg foranstalter Møde nede i Tyskland for de stemmeberettigede.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Oktober: Det tyske Udvalg foranstalter Møde nede i Tyskland for de stemmeberettigede. Det har i lang Tid arbejdet paa at finde dem alle, medens Overretssagfører P. Paulsen arbejder i Danmark. —

I Formiddags valgte Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse Grosserer Oskar Poulsen til Formand for et Udvalg, der skal indkvartere de stemmeberettigede nordfra, og Bankdirektør J. Jespersen til at lede et Udvalg, der skal indrette et dansk Pressehjem. —

I Aften et fornøjeligt, stærkt besøgt Møde i Kollund: A. Grau og jeg taler. 

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *