10. maj 1919. Ernst Christiansen har travlt: Kaldes til København pga. 3. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

10. Maj: Ny “Ægir”-Afrejse. Mange flere Mennesker end sidst. Aabner Klokken 10 i Borgerforeningen det mellemslesvigske Kirke- og Skoleudvalgs første Møde og vælges til Formand. H.J. Christensen indleder. Jeg oplæser et Brev fra en Lærer i Angel, der tilraader fuld Sprogfrihed. I Eftermiddag Telegram om at komme til
København, hvor der er stærkt Røre om 3. Zone. Den danske Regering og dens Blade protesterer.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *