10. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: tumult ved udstedelsen af passérsedler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Naar der udstedes passérsedler i Haderslev

En bevæget  dag. – Ud gennem vinduerne

For paany at skaffe sønderjyderne adgang til at rejse til Danmark har man fredag atter paabegyndt udstedelsen af passérsedler i Haderslev. . For at skaffe plads havde man taget højskolehjemmet i brug og dér havde der to timer før aabningen samlet sig flere hundrede mennesker.

De to eneste i Haderslev, der endnu tager sig af det utaknemlige arbejde, er redaktør Nicolaj Svendsen og direktør Christensen. Sammen med en halv snes medarbejdere tog de fat og fik udstedt nogle hundrede pas, hvorefter imidlertid mængden sprængte spærringen og fyldte salen, hvor de væltede bordet og umuliggjorde enhver fortsættelse, saa medarbejderne maatte forlade salen gennem vinduerne.

Der vil i dag, lørdag, blive fortsat efter bedste evne, men man haaber i en nær fremtid at kunne faa en ordning.

Der foreslaas oprettelsen af et kontor med danske politibetjente.

Smuglerierne florere

I gaar hensad i Ribe arrest ikke færre end 18 personer, der har gjort sig skyldig i smugleri, og hvoraf de fleste har været straffe tidligere. Nogle er arbejdsløse arbejdere her fra byen, der har ment at kunne skabe sig et lønnende bierhverv paa en nem maade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *