10. januar 1920. “Man længtes i alle Kredse efter, at de utaalelige Tilstande skulde faa Ende.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her følger det første af en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Man længtes i alle Kredse efter, at de utaalelige Tilstande skulde faa Ende. Nogle blev ligegyldige og troede tilsidst slet ikke mere paa, at det skulde blive anderledes.

Al Autoritet var borte. Hver søgte at klare sig, saa godt han formaaede, indtil man endelig kom ind under dansk Statsherredømme.

Forudsætningen var imidlertid, at Fredstraktaten traadte i Kraft. Men det trak ud med Ratificeringen. Da naaede omsider et Forlydende hertil, at det vilde ske den 10. Januar 1920. Vi ventede hele Dagen forgaves paa, at det vigtige Øjeblik skulde vare inde. Først sent hen paa Aftenen indløb Telegram om, at nu var Freden en Kendsgerning.

(fortsættes …)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *