1. december 1918. Tilbagetoget: “… hvis Utøjet ikke var, kunde man gaa og nynne hele Vejen”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

HVIS UTØJET IKKE VAR

1. December.

Kompagniet stiller i stjerneklart, koldt Vejr. Gruppen samles uden for Zülpich, og efter en lang, kold Ventetid marcherer vi med Musik igennem Zülpichs gammeldags Byport og Gader med Mennesker i Vinduer og Døre, ud af en anden Port, et lille Stykke ad Køln-Vejen, saa bøjer vi af til højre; naturligvis skal vi søge Omveje for at frigøre den lige Vej for andre Troppedele.

Bjergegnene ligger nu bag os, og vi drager igennem fladt, frodigt
Land med fedtede Veje. Foden bliver mere anstrengt i  Snørestøvlen, der ikke støtter Anklerne saa godt. Men det er fint Vejr, og engang imellem glider der et fornøjet Smil over Ansigtet, naar Marchens Besvær glemmes og Tanken falder paa, at nu er det snart Slut med Mørketiden.

For Resten bliver man trænet paa en saadan Marche, og hvis
Utøjet ikke var, kunde man gaa og nynne hele Vejen; men saa snart Huden bliver svedt, klør den over det hele.

Over Nemmenich marcherer vi til Wichtenich og ad en Markvej med dybt Ælte en Times Marche over et fladt Strøg til en By ved
Euskirchen, hvor vi tilbringer en længere Tid paa Gaden.

Omsider indkvarteres vi i Nabobyen Hausweiler, otte Mand i en lille Stue; men der er hyggelig varmt.

Det er en lille ny Oplevelse paa saadan en Dagsmarche at aflevere sin Oppakning og føre en Forhandling med Kompagniføreren om Brødrationen, som Køkkensergenten vil nedsætte for meget.

Kompagniføreren er fra Slesien, hvor han nok har været Tjenestemand af Mellemklassen. Folkene har skumlet over, at han endnu under Marchens første Del tømte sin Bajerflaske med Brændevin hver Dag, og at det var Soldaterraadets Pligt at vaage over, at ikke en enkelt forbrugte saa meget af, hvad alle havde Part i.

Om Aftenen søger man at vaske og rense sig saa godt som muligt. Otte Mand stuvede sammen i Halm paa Gulvet. – Søvnen kom
først i Nattens sidste Del.

Ernst Christiansen: Du kan, du maa og skal! To Aar i Krig, Slesvigsk Forlag, Flensborg 1923

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *