Wolf, Peter Hansen (1883-1914)

Peter Hansen Wolf (1883-1914) Vibøge, Lysabild
Peter Hansen Wolf (1883-1914) Vibøge, Lysabild

Persondata
Født: 10/06-1883, Vibøge, Lysabild Sogn
Død: 13/10-1914, Maubeuge, Frankrig
Uddannelse:
Erhverv:   Hufner
Bopæl: Vibøge, Lysabild
Hustru: Gift 1909 med Kjestine Marie Hansen
Børn:  Efterlod sig 2 børn, født 1910-1914

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:  Begyndelsen af september 1914
Udtrådt: Faldet. Døde af kvæstelser i et Lazarettog undervej til et lazaret i Tyskland Landeværnsmand
Enhed(er):  Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 84. 7. Kompagnie
Rang:   Reservist
Såret:  02/10-1914 i omegnen af Noyon, Frankrig
Udmærkelser: –
Andet:  I indlægget fra Hejmdal er han nævnt som Landeværnsmand

Minde på gravsten, Lysabild Kirkegård

Kilder
Dødsbiregisteret, Lysabild, LAA
Fødselsbiregisteret, Lysabild, LAA
Kirkebog, fødte, Lysabild, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01758
Mindesten, Lysabild Kirkegård
Mindet på familiegravsted, Lysabild Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Lysabild Kirkegård
Mindesten, Lysabild Kirkegård

Indlæg 22. januar 1915 i Hejmdal:
Gaardejer P. H. Wolf fra Viby paa Als blev indkaldt i Begyndelsen af September Maaned og var derpaa med som Landeværnsmand i Frankrig. Han blev haardt saaret den 2. Okt. i Omegnen af Noyon ved et Skud i Lungen, men allerede den 12. Oktober som saa vidt ved Helbred, at han kunde transporteres, ført med et Lasarettog til Tyskland. Siden den Dag savnedes der if. “S.Z.” Underretning om ham, saa at hans Familie i en helt Fjerdingaar har maatte leve i Uvished med Hensyn til hans Skæbne.

Nu er det endelig, efter mange Undersøgelser lykkedes at erfare, at Wolf den 13. Oktober i Maubeuge er bleven udladet af Togen som død. Hans sager afgivne til Banegaardskommanturen dersteds. Wolf var 32 Aar gammel og efterlader Enke og to smaa Børn. Hans for 2 Aar siden afdøde Fader, der var Kommuneforstander i Viby havde været med i Krigen 1870-1871.

Indlæg 1. december 1916 i Ribe Stiftstidende:
Rasmus Nielsen fra Kværs ved Graasten, Frederik Weitling fra Haderslev, Ludvig Hansen fra Maarbæk, Christian Petersen 2. fra Avnbøl og Christian Clausen fra Stepping er ifølge tabslisten faldne og Peter Wolff fra Viby paa Als død af sine saar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918