Wehner, Heinrich (1886-1915)

Senest ændret den 15. januar 2023 8:45

Gravsten, Højrup Kirkegård
Gravsten, Højrup Kirkegård

Persondata
Født:  18/06-1886, Gelstoft, Højrup Sogn
Død:   24/01-1915, Hartmannsweilerkopf, Elsass, Frankrig
Uddannelse: –
Erhverv:   Landmann
Bopæl:   Gelstoft, Højrup
Hustru:   Gift 1908 med Maren Marie Møller
Børn (før krigsafslutningen):  Efterlod sig 5 børn (født 1909-1914, samt 1 plejebarn, født 1905).

Andet: Bror til Palle Marinus Wehner (1883-1961), Clemen Wehner (1892-1915) og Peter Pallesen Wehner (1896-1942).

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   17/08-1914 og sendt til fronten 28/11-1914
Udtrådt: Faldet
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 75, 8. Kompagnie
Rang: Ersatz-Reservist
Såret:
Udmærkelser: –
Andet: Hans bror, Clemen Wehner, døde 06/06-1915

Kilder
Dødsbiregisteret, Højrup, RAA
Kirkebog, døde, Højrup, RAA
Kirkebog, fødte, Højrup, RAA
Mindeblad, RAA

Efterladtesager, Invalidenævnet, RAA. Sag E-00928

Mindetavle, Højrup Kirke. På Højrup Mindetavle staves navnet ”Vehner”.
Nævnt på familiegravsted, Højrup, som ”Heinrich Wehner”
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle og gravsten, Sønderborg Slot

Mindetavle, Højrup Kirke
Mindetavle, Højrup Kirke, med brødrene Heinrich og Clemen Wehner

Indlæg 2. marts 1915 fra Ribe Stiftstidende:
H. Wehner fra Gjelstoft ved Arnum er falden den 27. Januar i Elsass. Han var 28 Aar gl. og efterlader Enke og Børn.

5 tanker om “Wehner, Heinrich (1886-1915)”

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for din kommentar.
   Jeg tjekker brødrenes fødsler og linker dem sammen i løbet af næste uge.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

 1. Heinrich / Henrik Wehner er nævnt 3 gange i bogen “Det tunge budskab. Brevveksling i en sønderjysk familie under første verdenskrig”,
  som kan ses og læses på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2016/06/Det-tunge-budskab-S%C3%B8ren-Hansen-Schmidt.pdf
  Bogen handler om Søren Hansen Smidt, født 1885 på Spandetgård, købte i 1912 en gård i Arnum. Bogen er redigeret af Mariane Blume Aarhus, 2016.

  Bogen blev præsenteret på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/ny-bog-tunge-budskab-brevveksling-soenderjysk-familie-foerste-verdenskrig/

  Søren Hansen Smidt / Schmidt har personsiden:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-s/schmidt-soeren-hansen-1885-1915/

  I bogen skrives Wehner som Vehner med et enkelt v.

  Side 20, dagbog skrevet 30.1.15: “I denne uge er Vehner fra Gjelstoft falden. Oppe på Hartmansweilerkopf gjorde en geværkugle ende på hans liv. Han er, så vidt jeg ved, den første af os nordslesvigere, som kom hertil sammen fra Slesvig, der er falden.”

  Side 89, brev skrevet 30.1.15: “Som I måske allerede har hørt, er Vehner fra Gelstoft død. Han stod ved 8 komp. og faldt oppe på Hartmannsweilerkopf for få dage siden. Han var og besøgte mig 1 dags tid, før han faldt. Altid munter og livsglad og nu en ensom grav oppe i bjergene. Det må være hårdt for den stakkels kone, som nu sidder ene tilbage med mange små børn”.

  Side 92, brev til Søren skrevet af han far Vilhelm Schmidt 8. februar 1915: “Vi er derfor meget urolige for, at du kan være kommet noget til, efter hvad vi har hørt, er Thomas Fog savnet, Jeppe Gårdes søn død af sine sår. Henrik Vehner fra Gjelstoft falden, alle vist nok i Elsass”.

  (2 af stederne er Gjelstoft skrevet med j).

  Den nævnte Thomas Fog var Thomas Andersen Fog, født 01/01-1882 i Spandet, død 21/01-1915, Hartmannsweilerkopf, Elsass. Personside:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-f/fog-thomas-andersen-1882-1915/

  Den nævnte Jeppe Gårde må være landpostbud Jep Thomsen Gaarde. Hans søn var postbud Jørgen Lauritzen Gaarde, født 05/09-1893 i Arnum, Højrup Sogn, død 30/01-1915 på Hauptverbandsplatz i Le Mesnil, Frankrig. Personside:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-g/gaarde-joergen-lauritzen-1893-1915/

  Søren Hansen Smidts dagbog gengives i bogen ‘Det tunge budskab’, men et afskrift af dagbogen indgår også som bilag til mindebladet for Søren:
  https://cs.rigsarkivet.dk/picture/view-values/353617?picture_series_id=1351&selectedTab=49&page=104
  (hvor efternavnet Schmidt er skrevet som Smidt).

  Mindebladet, som med dagbogen strækker sig over flere sider, er transskriberet, inkl. dagbogens tekst, og dermed foreligger der 2 kilder til dagbogen.

  På “Dagbogsafskrift: Nr 3 Side 2” på siden 110:
  https://cs.rigsarkivet.dk/picture/view-values/353617?picture_series_id=1351&selectedTab=49&page=110
  er Wehner nævnt, og altså skrevet Wehner med dobbelt W. Men ellers med samme tekst “I denne uge er Wehner fra Gjelstoft ..” som gengivet ovenfor fra bogens side 20.

  På den følgende side 112, skrevet søndag den 11.4.15, er soldaten Lorentsen nævnt:
  “Krigen har igen krævet et Offer: Lorentsen fra Haderslev er falden. En god Kammerat er bleven kaldt bort, Trekløveret har mistet et Blad. Anden Påskedag var han med på en Patrollie og faldt da ramt af flere Skud, som omtrent øjeblikkelig havde Døden til Følge. Atter er en af vore gode, unge Mænd kaldt bort fra Hustru og Børn.”

  Samme tekst findes i bogen, på side 23, men her er navnet skrevet Lorentzen med z.
  Det må være mælkehandler Peter Lorentzen, født 22/02-1885, død 05/04-1915 i Hartfelsen, Vogesen, Elsass. Personside:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-l/lorentzen-peter-1885-1915/

  – – –
  Mindebladet for Heinrich Wehner kan ses på
  https://cs.rigsarkivet.dk/picture/view-values/353972?picture_series_id=1354&selectedTab=49&page=12
  Der er ikke nogen levnedsskildring.
  Hvor mange børn: 6
  Har han været saaret og hvor mange gange: Nej
  Modersmaal: Dansk. Sindelag: Tysk
  Om søskende:
  “Havde den Faldne (Afdøde) Søskende: Ja. Hvor mange: 4
  Deraf brødre: 3. Søstre: –
  Er nogle af Brødrene med i krigen? Ja. Hvormange. 2
  Er nogle af dem faldne? Ja 1
  Hvad hed de (eller den) Faldne Cleman Wehner” (Her er Clemen skrevet som Cleman med a).
  (Nævnte “2 brødre med i krigen” er efter at Clemen blev dræbt 6. juni 1915. Heinrich døde 24. januar 1915. Så mindebladet er først udfyldt efter Clemens død i juni).

  I det tilsvarende mindeblad for Clemen, på side
  https://cs.rigsarkivet.dk/picture/view-values/353972?picture_series_id=1354&selectedTab=49&page=10
  står:
  “Havde den Faldne (Afdøde) Søskende? Ja. Hvor mange: 8
  Deraf brødre: 4. Søstre: 4
  Er nogle af Brødrene med i krigen? Ja. Hvormange: 2
  Er nogle af dem faldne? Ja
  Hvad hed de (eller den) Faldne Henrik Wehner”

  I øvrigt er Clemens navn på mindebladet skrevet som Chlement.

  – – –
  H. Wehners kone Maren Marie Møller var født 6. maj 1887.
  Folketælling FT-1921:
  5 børn. Den ældste Wilhelm født 15. april 1909 i Højrup Sogn. De 2 yngste født i Toftlund Sogn. Metha 5. maj 1913, Emma 7. sep. 1914.

  FT-1925: Maren Marie er enke. 3 hjemmeboende børn, Anna, Meta Petrea og Emma.
  FT-1930: Sønnen Wilhelm / Vilhelm bor i Hoptrup, er gift, er slagtermester.

  – – –
  På personsiden ovenfor står om børn: “.. samt 1 plejebarn, født 1905”. Den oplysning stammer nok fra efterladtesagen. Vides noget om et navn ?
  Navnet kan være Martin Møller, født 05.06.1905 i Gelstoft. Se https://arkiv.dk/vis/5939000 med oplysning om 15 fotos: Maren Møller gift Wehner, Hedeagre og Arnum.

  Og ja, Hedeagre / Hedeager ligger i Døstrup Sogn. Kirkebogen for Døstrup Sogn, Kontraministerialbog, opslag 74, viser fødsel og dåb:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17216232#201274,38121731
  Martin Møller, født 5. juni 1905, døbt 2. juli, mor Maren Møller i Lourup / Lovrup, Døstrup Sogn. (Så arkiv.dk’s oplysning om født i Gelstoft passer ikke).

  FT-1921: Martin M., født i Laurup, arbejder hos familien Clausen i Højrup.

  – – –
  På mindebladet står: Sindelag: Tysk. Men er alligevel med på Marselisborg Monumentet: “3952 – Heinrich Wehner”. Sammen med broderen: “3951 – Clemen Wehner”.

  – – –
  De 4 brødre Wehner:
  Wehner, Palle Marinus, 1883-1961. Murer. Murermester. Bopæl i Højrup sogn (ca. 1911-1917 og igen fra ca. 1921).
  Wehner, Heinrich, 1886-1915. Landmann. Bopæl i Gelstoft, Højrup.
  Wehner, Clemen, 1892-1915. Zimmerer = tømrer. Bopæl i Arnum, Højrup Sogn.
  Wehner, Peter Pallesen, 1896-1942. Tjenestekarl (i 1921). Landmand (i 1925). Gårdejer. Bopæl i Højrup sogn (i 1921).

  Af disse 4 passer Heinrich / Henrik Wehner bedst som den Wehner, der er nævnt i følgende annonce om en auktion.

  Hejmdal, 5. december 1917, side 4:
  “Auktion.
  Lørdagen den 8. December, Eftermiddag Kl. 1, bortsælges ved offentlig Auktion i Gaardes Gæstgiveri
  i Arnum
  Besætning og Inventar fra den forhen af Wehner, Gelstoft, tilhørende ejendom:
  1 Hest (8 Aar), 2 Køer, 7 gode Faar, 1 Vædder, 10 Høns, 3 Ænder, 2 Arbejdsvogne, Faeton (?) (= kan ikke rigtig læses eller forstås), 3 sæt Seletøj, 1 Gigseletøj, Harver og Plove, 1 Ringtromle, 1 Saamaskine, 1 Hesterive, 1 Hakkelsemaskine m.m., ca. 10,000 Pund Hø, 12,000 Pd. Kaalrabi, et parti Havre, Byg og Rug i Neg.
  Kredit efter Auktionsbetingelserne.
  St. Rustrup, i December 1917.
  Jørgen Frank,
  Auktionator.”

  Annoncen blev også bragt i Hejmdal den 4. og 6. december 1917.

  Heinrich / Henrik Wehner var formodentlig gårdejer, og hans kone Maren Marie har vel drevet gården, mens han var i krig. Hun, Maren Marie, har formodentlig drevet gården videre efter Heinrich / Henriks død. Det kan tænkes, at hun solgte gården i 1917, og at auktionen angår de dyr og redskaber, som den nye ejer ikke ville overtage.
  Jeg vil kontakte Højrup Sogn Lokalhistorisk Arkiv for at høre, om de ved noget om det. Og om de har andre oplysninger om familien Wehner.

  Ligeledes vil jeg kontakte Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne, der som ovenfor nævnt har 15 fotos af Maren Wehner og familie på https://arkiv.dk/vis/5939000
  Disse fotos burde kunne gøres tilgængelige, og arkivet har måske flere oplysninger.

  Tilsyneladende har Maren Marie og Henrik Wehner været forholdsvis velstillede. Der har været råd til fotografering, og billeder er bevaret.

  1. Hej Erik
   Bare af ren nysgerrighed – er du i familie med brødrene Wehner eller?
   Venlig hilsen
   Jette Alsig Bargholz

   1. Hej Jette !
    Tak for din interesse og dit spørgsmål.
    Nej, jeg er ikke i familie med familien Wehner i Arnum eller andre steder.
    Wehner, Palle Marinus, 1883-1961, var 4. januar 2023 en af de 5 udvalgte krigsdeltagere på siden
    https://denstorekrig1914-1918.dk/5-udvalgte-krigsdeltagere-97/
    Jeg opdagede, at de hidtidige 2 x Wehner-brødre hang sammen, at det var 4 brødre.
    Jeg var således lidt tilfældigt blevet opmærksom på denne familie. Mit bidrag til ‘StoreKrig’ er at prøve at udforske personer / familier, som jeg ikke kender, og at poste kommentarer med hvad jeg finder frem til. Som supplement til de pågældende personsider.
    Mange personsider begrænser sig til deltagelsen i krigen. Der oplyses mest om tiden før og under krigen. Det er fint nok, og det er denne blogs hovedopgave.
    Jeg synes, at det også er relevant at se på det videre liv, efter krigen. Krigen slog soldaten og familien ud af kurs. Man måtte leve med død, sorg og savn, og med handikap på krop og sjæl.
    Generelt får jeg indtryk af, at det var stærke mennesker, der levede dengang for 100 år siden. Men det er også stærk ‘kost’ for os i nutiden at læse om, og arbejde med de skæbner. Det give stof til eftertanke. Mange bevarede livsmodet. Mennesker dengang både skulle og kunne klare sig selv, man kendte ikke andet. Fx den blinde Søren P. Petersen, Lintrup (Rødding). Han fik et aktivt og ‘rimeligt’ godt liv, trods sit handikap. Andre fik en værre skæbne med psykisk sygdom og selvmord. Ganske mange døde af fysisk sygdom som lungetuberkulose, smittet under krigen eller efter. Alt dette fortæller, hvor katastrofal krigen var, og hvordan befolkningen og samfundet på flere måder var ‘udsultet’. Det trak spor i mange år, og gik videre til næste generation.
    Tilbage til mig og min familie: Min mor var fra Bedsted, født Haugaard. Jeg har som barn og ung haft mange og lange ferier i Bedsted. Min morbror var med i krigen. En af min mors fætre blev dræbt, og en anden flygtede til Danmark under en orlov. Min mosters mand var krigsfange i Frankrig, kom til Aurillac. Så jeg har kendt 2 soldater, og det med Aurillac var noget ganske særligt.
    Min fætter Henning er lokalhistoriker og slægtsforsker, skriver om Bedsted, og han inspirerede mig til selv at skrive, og til at grave i historie.
    I øvrigt: En anden morbror var Peter Haugaard. Han var lærer i Arnum. Jeg har som barn og ung besøgt Arnum mange gange. Onkel Peter var radioamatør. Det var spændende.
    Venlig hilsen
    Erik Haugård Sommer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918