Nielsen, Johannes Peter (1888-1940)

Johannes Peter Nielsen

Persondata
Født: 21/05-1888 i Dyrhave, Løjt sogn
Død: 20/03-1940 i Nordsøen
Uddannelse: Navigationsskole i Aabenraa 1908, Styrmandseksamen 1909, Skibsførereksamen 1912
Erhverv: Til Søs 1904 med 4 m. Bk. »Barmbek«, Hamborg. Ansat som Styrmand 1909 i Rederiet Hansen & Closter, Aabenraa.
Bopæl:
Hustru: Gift 17/06-1917 i Løjt med Christine Saldern Christiansen (født 1892).
Børn (før krigsafslutningen): –
Andet: Søn af skibskaptajn Erich Wilhelm Nielsen og hustru Marie f. Moos.

Andet: Omkom i 1940 sammen med bl.a. August Bjerring (1891-1940), Nis Hansen Krap (1877-1940), Oscar Heinrich Jürgen Büssen (1890-1940).

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): U140 (i 1918)
Rang:
Såret:
Udmærkelser: Jernkorset 2. kl.
Andet: Interneret i Rusland 1914, løsladt 1915, deltog derefter i Verdenskrigen, i det sidste år i Undervandsbåde.

Andet: Johannes Nielsen ”havde deltaget i Verdenskrigen. Nielsen blev interneret i Riga og sendt til Sibirien. Da han blev udvekslet og kom hjem var han først ved Vestfronten, senere kom han med paa en U-Baad”. (Kilde: Hejmdal, 1940).

Efter krigen
Skibsfører 1919 i S/S »Alpha«; p. t. S/S »Viking« som 1. Styrmand. Adr.: Dyrhave pr. Løjt.

I marts 1940 var Johannes Nielsen kaptajn på S/S Viking fra Aabenraa Rederi A/S, der var på sejlads fra Kolding til en engelsk havn for at hente kul.
14 af 16 besætningsmedlemmer omkom 20/03-1940 efter skibet var blevet torpederet af en tysk ubåd. (Kilde: Hejmdal, 1940 og 1946).

Kilder
Personregister Løjt, fødte 1888. Link.

Vielsespersonregister, Løjt, RAA. (Eksternt link, maj 2021).

Søulykke-statestik 1940.

Publikationer
Navigatørernes Bog, Forlaget “Posidon” A/S, København 1938

De seks krigsforliste danske skibe”, Hejmdal, 23/03-1940. Forside og side 4.
””Viking” blev torpederet af Tyskerne”, Hejmdal, 01/04-1946.

På langfart med U-140” ved Heinrich Petersen, trykt i DSK Årbog, 1967.

Dansk Søulykke-Statistik 1940”, udgivet af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, april 1942.   (Eksternt link, februar 2021).
Afskrift:  ”310. S/S Viking af Aabenraa, 1153 Reg. T. Br. Bygget 1893 af Staal. På Rejse fra Frederikshavn til Burntisland i Ballast. Forlist efter Eksplosion d. 20/03-1940 i Nordsøen; 14 Omkomne. Søforklaring i Leith d. 23/03-1940. Søforhør i København d. 09/04-1940. Forlisanmeldelse dat. Aabenraa d. 20/04-1940. Kl. ca. 410, da V. i diset Vejr befandt sig ca. 30 Sm. NØ. for Wick, indtraf en voldsom Eksplosion i Forskibet. Et Minut senere skete en ny Eksplosion midtskibs, hvorefter Skibet stillede sig lodret i Vandet med Agterenden opad. Efter 1/2 Times Forløb sank V. Det lykkedes 2 Mand af Besætningen at redde sig op på en Redningsflåde. D. 21/03 Kl. 130 blev de paagældende optaget af en Redningsbåd og landsat i Wick.
Anm. 1. De omkomne er: Skibsfører Johannes Nielsen af Aabenraa, 1. Styrmand Sofus Andersen af Færøerne, 2. Styrmand Nis Hansen Krap af Løjt Kirkeby, 1. Maskinmester Oscar Heinrich Jørgen Büssen og 2. Maskinmester August Bjerring begge af Aabenraa, Kok Arthur Carl Holst af Taastrup, Messedreng Rasmus Lindgaard Christensen af Jetsmark, Matroserne Alfred Ermates af Estland og Verner Bach Nielsen af Lime, Letmatros Arthur Olsen af Frederikshavn, Ungmand Vitoft Veinrich Eskildsen af Hirtshals, Fyrbøderne Eduard Nielsen af Aarhus, Erik Hartvig Christiansen og Villy Ejnar Christoffer Brøchner begge af København. Anm. 2. Eksplosionen antages at skyldes Krigsårsager”.

Fotos

Flensborg Avis 7. maj 1915
Kommen hjem fra russisk Fangenskab
Kaptajn Nielsens Søn paa Dyrehave ved Aabenraa er uventet kommen hjem fra russisk Fangenskab. Han hørte ifølge en Bladmeddelelse til Damperen „Alpha’s” Besætning, som ved Krigens Begyndelse blev interneret i St. Petersborg. Hele Tiden har Civilfangerne saa godt som intet hørt hjemmefra. Først anbragtes de i et Skur i Nærheden af Byen. Befolkningen indtog tit en truende Holdning; men Vagtmandskabet værnede dem. Efter nogen Tids Forløb bragtes de til en By i det indre af Rusland, og fik Ordre til ikke at forlade Byen. 16 Civilfanger lejede et Skur, hvori de maatte erhverve deres Underhold ved at lave smaa Skibe i Flasker. Den russiske Behandling var aldeles ikke god. Deres Ejendele var røvede. Senere blev de understøttede af den tyske Hjælpeforening i Rusland, hvorved deres Stilling blev betydelig bedre. Nielsens Hjemsendelse skete paa Grund af en militær Attest for Uduelighed.

Søulykke-statestik 1940:
310. S/S Viking af Aabenraa, 1153 Reg. T. Br. Bygget 1893 af Staal. På Rejse fra Frederikshavn til Burntisland i Ballast. Forlist efter Eksplosion d. 20/03-1940 i Nordsøen; 14 Omkomne. Søforklaring i Leith d. 23/03-1940. Søforhør i København d. 09/04-1940. Forlisanmeldelse dat. Aabenraa d. 20/04-1940. Kl. ca. 410, da V. i diset Vejr befandt sig ca. 30 Sm. NØ. for Wick, indtraf en voldsom Eksplosion i Forskibet. Et Minut senere skete en ny Eksplosion midtskibs, hvorefter Skibet stillede sig lodret i Vandet med Agterenden opad. Efter 1/2 Times Forløb sank V. Det lykkedes 2 Mand af Besætningen at redde sig op på en Redningsflåde. D. 21/03 Kl. 130 blev de paagældende optaget af en Redningsbåd og landsat i Wick. Anm. 1. De omkomne er: Skibsfører Johannes Nielsen af Aabenraa, 1. Styrmand Sofus Andersen af Færøerne, 2. Styrmand Nis Hansen Krap af Løjt Kirkeby, 1. Maskinmester Oscar Heinrich Jørgen Büssen og 2. Maskinmester August Bjerring begge af Aabenraa, Kok Arthur Carl Holst af Taastrup, Messedreng Rasmus Lindgaard Christensen af Jetsmark, Matroserne Alfred Ermates af Estland og Verner Bach Nielsen af Lime, Letmatros Arthur Olsen af Frederikshavn, Ungmand Vitoft Veinrich Eskildsen af Hirtshals, Fyrbøderne Eduard Nielsen af Aarhus, Erik Hartvig Christiansen og Villy Ejnar Christoffer Brøchner begge af København. Anm. 2. Eksplosionen antages at skyldes Krigsårsager.

3 tanker om “Nielsen, Johannes Peter (1888-1940)”

  1. Til Vivian Saldern Enevoldsen.

   Tak for din kommentar.
   Din mormors mellemnavn er nu rettet fra Saldem til Saldern og der er tilføjet link til vielsen i 1917.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918