Møller, Andor Heinrich (1892-)

Persondata
Født: 03/03-1892, Fjelstrup sogn.
Død: efter 1935
Uddannelse: Bagerlære
Erhverv: Bagersvend
Bopæl: Før krigen Haderslev; Efter krigen Haderslev; Fjelstrup
Hustru (efter krigsafslutningen): Gift 1922.
Børn (efter krigsafslutningen): 1 søn og 1 datter.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:  –
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 17/11-1914
Udtrådt: Taget til fange 17/08-1917. Til Aurillac.
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment 84.
Fra sommeren 1915 ved Infanterie-Regiment 84.
Kom forår 1917 til Infanterie-Regiment 394.
Rang:
Såret: let, i arm af strejfskud
Udmærkelser:
Andet:
Bror ved R.I.R 84, såret, hjemsendt, også bager. Kender Asmus Michler.

Efter krigen
Bagermester i Fjelstrup sogn.

Kilder
Fødselsbiregister, Fjelstrup, RAA. (Eksternt link, juli 2019).

Publikationer
Aurillac-Bogen 1936

Fotos
Fotos på Arkiv.dk.

Uddrag af Aurillac-Bogen 1936:
Født d. 3. Marts 1892 i Fjelstrup, hvor Faderen var Bagermester.

Efter min Konfirmation lærte jeg Bagerfaget hjemme hos min Fader og arbejdede de to sidste Aar før Krigen som Svend i Haderslev.

Jeg blev indkaldt den 17. November 1914 til Res. I. R. 84 i Flensborg og fik min militære Uddannelse i Slesvig, Lockstedt, Segeberg og Liibeck. I Foraaret 15 kom jeg til Fronten i Argonnerskoven, men kom, efter Ansøgning hjemme fra, senere

paa Sommeren sammen med min Broder, der laa ved R. I. R. 84 i en ret rolig Stilling i Nærheden af Noyon. Kort efter kom vi til Lorettehøjen; her blev min Broder saaret; han kom paa Lazaret og blev senere hjemsendt. Jeg maatte jo blive og deltog Sommeren 1916 i Somme offensiven, hvor jeg blev saaret af et Strejfskud i venstre Arm. Da Feltlazaretterne var overfyldte, kom jeg til Sachsen Meiningen og var der i 4 Uger.

Foraaret 17 kom jeg med et af de nyformerede Regimenter, I. R. 394, igen til Vestfronten og laa forskellige Steder, bl. a. i Elsass, indtil vi i August 17 kom i Stilling ved Højde 304 ved Verdun. Her blev jeg under et fransk Angreb taget til Fange den 17. August 1917.

Fangenskabets første 4 Uger var jeg i en Lejr bagved Fronten og kom omkring 1. Oktober 1917 til Aurillac. Vi modtoges af Tolken, der udspurgte mig om mine Familieforhold, og de var rigtige nok. Det var morsomt den næste Morgen at hilse paa gamle Bekendte i den danske Lejr. En af de første, jeg traf, var J. Refshauge, Fjelstrup, der tilbød mig at smage paa Indholdet af sine Daaser. Jeg var syg og tilbragte sammen med min Kammerat, Asmus Michler, Hellevad, først et Par Uger paa Hospitalet. En kort Tid var jeg med paa Landet og fik lært at bruge Leen, men til Efteraaret kom jeg igen i Lejren og kom da til at hjælpe i Køkkenet.

Vaabenstilstandsdagens Enkeltheder vil jeg overlade andre at fortælle om. Jeg mindes, at vi da grebes af en ubegribelig Følelse af Glæde over nu snart at skulle opleve et Gensyn derhjemme; nu var det forbi med alt det haabløse og endeløse, der laa over hele Krigstiden, og vi skuede ind i en ny Fremtid.

Jeg kom hjem med første Transport til København. I Dunkerque marcherede vi med Dannebrog i Spidsen til Havnen og gik om Bord i »St. Thomas«. Det blev en haard Rejse, men en herlig Modtagelse i Danmarks Hovedstad, hvorfra vi har modtaget uforglemmelige Minder. Men Gensynet med ens Kære derhjemme var dog det største, vi oplevede i disse Hjemkomstdage. Der var sket store Forandringer, siden jeg sidst havde været hjemme, navnlig mærkedes Knapheden paa Fødemidler, og visse Ting kunde slet ikke faas. Men trods dette laa der over vor Hjemstavns danske Befolkning en forventningsfuld Stemning, der bundede i Glæden over snart at skulle se det store Haab virkeliggjort om at komme hjem til gamle Danmark.

Der fulgte en Tid fuld af store Begivenheder og rige Oplevelser. — Jeg genoptog Arbejdet i Bageriet; i 1922 blev jeg gift og boede stadig hjemme. Vi har to Børn, en Dreng og en Pige paa 13 og 5 Aar. Efter min Moders Død i 1931 overtog jeg sammen med min Broder Forretningen hjemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918