Michler, Asmus (1892-)

Persondata
Født: 20/12-1892, Holbøl sogn.
Død: efter 1935
Uddannelse: Smedelære
Erhverv: Smedesvend
Bopæl: Før krigen Holbøl; efter krigen Hellevad
Hustru (efter krigsafslutningen): Anne Bothilde Vinum
Børn (efter krigsafslutningen): 1 søn

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:  –
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 07/11-1916
Udtrådt: Taget til fange 20/08-1917, lazaret. Til Aurillac.
Enhed(er): I.R. 163; I.D. 206; I.R. 394, komp. 6
Rang:
Såret: –
Udmærkelser:
Andet:
Kender Andor Møller

Efter krigen
Smedemester i Hellevad sogn.

Kilder
Aurillac-Bogen 1936

Publikationer

Fotos

Uddrag af Aurillac-Bogen 1936:
Født d. 20. December 1892 i Holbøl, hvor Faderen var Kirketjener.

Jeg er opvokset i Holbøl, hvor jeg efter Konfirmationen kom i Smedelære. Derefter arbejdede jeg et halvt Aar som Svend og blev saa indkaldt til Krigstjeneste. Min Soldateruddannelse fik jeg ved I. R. 163 i Neumünster, hvor jeg var fra 7. November 1916 til 18. December 1916, da jeg blev overført til et Feltrekrutdepot for I. D. 206 i Mühlhausen og forskellige andre Steder, idet I. D. 206 hørte til de »flyvende« Divisioner. I Maj 1917 indrulleredes jeg sammen med 3 andre Nordslesvigere i I. R. 6/394. Regimentet var sammensat af Polakker, Schlesier, Bayere, Sachsere, Elsasser, Holstenere og Mecklenborgere, et blandet Selskab, indenfor hvilket Kammeratskabsforholdet var daarligt, undtagen Landsmænd imellem.

Jeg var forskellige Steder paa Fronten og glemmer aldrig den Følelse, der greb mig, da jeg første Gang for Alvor trykkede s skarpe Patroner i Magasinet, jeg blev taget til Fange den 20. August 1917 lidt til højre for Højde 304 ved Verdun.

Under Opholdet i en Straffelejr for tyske Soldater fra Kronprinsens Armé, blev jeg syg og kom paa Lazaret. I Oktober samme Efteraar førtes jeg endnu syg til Aurillac og kom straks efter paa Hospitalet dér, men blev dog først rask efter et Ophold i det verdenskendte Kursted i Vichy. Da jeg, efter at være kommet tilbage til Lejren, endnu ikke havde Kræfter til Arbejde paa Landet, blev jeg Lejrens Køkkenchef. Det skal være en daarlig Kok, der ikke først sørger for sig selv, siges der. Der kan være noget om det; jeg blev i hvert Fald fuldstændig rask i Løbet af Sommeren.

Jeg kom hjem over Odense. Efter at have arbejdet forskellige Steder som Svend, købte jeg i 1924 Smedemester Abilds Forretning i Hellevad og holdt Bryllup med Anne Bothilde Vinum, Datter af Gdr. P. Vinum, Bjørnskov ved Agerskov. Vi har en Søn paa 9 Aar. Min Kone og Søn vil gerne høre mine Historier fra Krigen og Fangenskabet, men man skal være forsigtig med ikke at vække Ungdommens Lyst til den Færd, vi har været ude paa.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918