Eeg, Chresten Peter (1892-1918)

Senest ændret den 30. oktober 2020 13:11

Persondata
Født:   29/02-1892, Brændstrup, Rødding Sogn
Død:  18/07-1918, Gent, Flandern
Uddannelse: 
Erhverv:   Kaufmann
Bopæl:   Brændstrup, Rødding
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen
Var indkaldt som værnepligtig i Rostock ved krigens begyndelse

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde på et Kriegslazarett i Gent ”an den erhaltenen Verwundungen, Verbrenning in Gesicht und rechter Hans”
Enhed(er):   Bombengeschwader III V.H.L Staffel 18
Rang:   Unteroffizier
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:   Han er begravet på soldaterkirkegård i Vladslo, Belgien

Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Bodil Kathrine Eeg, født Lauritzen, enke efter købmand Hans Henrik Eeg, Tønder
Hans bror, Peder Lauridsen Eeg, døde 28/05-1916

Kilder
Dødsbiregisteret, Rødding, LAA
Kirkebog, fødte, Rødding, LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-03024
Volksbund.de
Mindesten, Rødding Sogne Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Del af mindesten, Rødding Kirkegård

Indlæg 15. september 1916 i Ribe Stiftstidende:
I tabslisten meddeles, at Andreas Christensen fra Stenderup i Sundeved, Jørgen Jacobsen fra Asserballe, Peter Jensen fra Løjt Kirkeby, Kresten Eeg fra Brendstrup og Peter Autzen fra Aarslev er haardt saarede.

Indlæg 1. august 1918 i Hejmdal:
Som i Korthed meddelt i Mandags, er Flyver-Underofficer Kresten Eeg, Søn af tidligere, nu afdøde Købmand Hans Eeg i Over-Jerstal, hvis Enke bor i Brendstrup, den 18. Juli afgaaet ved Døden som Følge af Brandsaar, han havde faaet ved Branden af en Flyvemaskine. Den Afdøde, der opnaaede en Alder af kun 25 Aar, laa aktiv Soldat ved Krigens Udbrud og deltog som Infanterist i en lang Række meget haarde Kampe og blev flere Gange saaret. Bl. a. var han med ved at indtage Lüttich. Han var en modig og uforfærdet Soldat, der var udmærket med Jernkorset af baade anden og første Klasse. Efter at have været saaret anden Gang, var han ikke mere duelig som Infanterist og kom da til Flyvevæsenet. Her udmærkede han sig ligeledes og opnaaede i forholdsvis kort Tid Flyver-Certifikatet og forfremmedes til Underofficer. – En Broder til ham, Købmand Peter Eeg i Jels faldt i Fjor i Frankrig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918