Eeg, Peter Lauridsen (1882-1916)

Senest ændret den 30. oktober 2020 13:11

Persondata
Født:   22/11-1882, Jegerup, Jegerup Sogn
Død:   28/05-1916, Beuvraignes, Frankrig
Uddannelse: 
Erhverv:   Kaufmann/manufakturhandler
Bopæl:   Jels, Jels Sogn
Hustru:   Gift med Ida Schumacher
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde ”in Folge Verschüttung durch eine Mine”
Enhed(er):   Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1, 8. Kompagnie
Rang:   Grenadier
Såret:  
Udmærkelser:   –

Andet: Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Bodil Kathrine Eeg, født Lauritzen, enke efter købmand Hans Henrik Eeg, Tønder
Hans bror, Chresten Peter Eeg, døde 18/07-1918

Kilder
Dødsbiregisteret, Jels, LAA
Kirkebog, døde, Jels, LAA. På liste over faldne
Kirkebog, fødte,  Jegerup, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-03024
Mindesten, Jels Kirkegård

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten. Jels Kirkegård
Mindesten. Jels Kirkegård

Indlæg 1. august 1918 i Hejmdal:
Som i Korthed meddelt i Mandags, er Flyver-Underofficer Kresten Eeg, Søn af tidligere, nu afdøde Købmand Hans Eeg i Over-Jerstal, hvis Enke bor i Brendstrup, den 18. Juli afgaaet ved Døden som Følge af Brandsaar, han havde faaet ved Branden af en Flyvemaskine. Den Afdøde, der opnaaede en Alder af kun 25 Aar, laa aktiv Soldat ved Krigens Udbrud og deltog som Infanterist i en lang Række meget haarde Kampe og blev flere Gange saaret. Bl. a. var han med ved at indtage Lüttich. Han var en modig og uforfærdet Soldat, der var udmærket med Jernkorset af baade anden og første Klasse. Efter at have været saaret anden Gang, var han ikke mere duelig som Infanterist og kom da til Flyvevæsenet. Her udmærkede han sig ligeledes og opnaaede i forholdsvis kort Tid Flyver-Certifikatet og forfremmedes til Underofficer. – En Broder til ham, Købmand Peter Eeg i Jels faldt i Fjor i Frankrig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918