Nye personsider for krigsdeltagere fra Broager

Broagerlands Lokalarkiv har 262 medlemskort for medlemmer af DSK Broager afdeling.  Takket være arkivets velvilje og flere frivilliges indsats har det været muligt at affotografere disse kartotekskort, afskrive oplysningerne i personskemaer og i flere tilfælde supplere kortenes oplysninger.

Samtidig er der fundet oplysninger i andre kilder, herunder mindetavlerne i DSK Årbøgerne, så der i løbet af juli 2019 er oprettet personlige sider for ca. 320 krigsdeltagere med tilknytning til Broager sogn (inkl. Egernsund).

Ingen af kartotekskortene er forsynet med fotografier og derfor bringes der ikke billeder af kortene på enkelte personsider. Eksempler på kortene kan ses på personsiderne for blandt andre Otto Rudolf Paul Sange (1891-1962) og Hans Christian Hansen Eis (1873-1956).

For at se kortene skal man kontakte Broagerlands Lokalarkiv (se http://broagerlandsarkiv.dk/ ), som er i besiddelse af de originale kort. Det skal dog understreges at samlingen ikke er komplet og der derfor ikke er bevaret kartotekskort for alle DSK-medlemmer på Broagerlands Lokalarkiv.

DSK – Broager afdelings fane:
Det sidste medlem af DSK Broager afdeling døde i 1995, herefter blev fanen fra DSK Broager afdeling overdraget til Museet på Sønderborg Slot.
Her følger uddrag af oplysninger om foreningen og fanen:
Fanen er anskaffet efter oprettelsen i 1938. Der blev ført protokol og regnskabsbog over foreningens arbejde og disse to protokoller er på Lokalhistorisk Arkiv i Broager. DSK i Broager havde 288 medlemmer.

Fanen var med til generalforsamlinger og til amtsstævner (i Sønderborg) og til herredstævner. Den var med til store fællesmøder som Dybbølfesten i 1945, 1864-jubilæet i 1964 og i 1970.
Der var DSK-møder på kongens fødselsdag den 26. september under besættelsen. Der anvendtes fanen også.

Siden 1970-erne har fanen kun været brugt til begravelser.
I Broager har der været kun to formænd for DSK:
Mejeribestyrer A.P. Hansen 1938-1950
Gårdejer Hans Struck 1950-1979
Efter hans død har Frede Struck administreret foreningen. Sparekassen i Broager gav gennem sin gavefond tilskud hvert år.  Kontingentindsamlingen ophørte i 1980
”.

Illustrationen:
Askebæger fremstillet af Broager Keramik med Mindehøjen i Broager som motiv og med DSK Broager Afdelings navn findes i Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots samlinger.
Det er ikke oplyst om der er fremstillet en serie af genstande med forskellige motiver eller om askebægeret primært er beregnet til lokalområdet.
Har man kendskab til askebægerets historie, brug eller tilsvarende genstande er man velkommen til at kontakte Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot via mail.

5 tanker om “Nye personsider for krigsdeltagere fra Broager”

 1. Glimrende initiativ i Broager.
  Det samme burde de andre lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland gøre!

  1. Til Niels Borg.

   Hvis du klikker på “Lokalhistorie” i menuen øverst, kan du se hvilke andre arkiver, der foreløbigt har bidraget med særlige kilder, herunder bevarede kartotekskort fra DSK afdelinger. Og der er flere på vej.

   Der er heldigvis endnu en lille flok frivillige, der er i gang med at gennemgå forskellige kilder.

   Har man lyst til at hjælpe med at gennemgå kilder og udarbejde foreløbige personskemaer på basis af f.eks. trykte kilder, så skal man bare melde sig til enten René Rasmussen eller undertegnede.

   Der er altid flere ideer og delprojekter end ledige frivillige. 🙂

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

 2. https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-h/hansen-lorenz-peter-1893-efter-1943/

  Der mangler et dokumentarfelt for Lorenz Peter Hansen.

  Tilfældigt fund da jeg kiggede i aviser på Statsbiblioteket:

  Jyske Tidende 16.06.1981 (måske forkert dato, andre dødsfald omtalt på siden er også fra april)
  Lorenz Peter Hansen, Broager. Fhv. vognmand Lorenz Peter Hansen, Østerled 16, Broager er 2. april død, 88 år. Han var med i 1. verdenskrig og aktiv inden for DSK.

 3. Jydske Tidende 16.06.1981 passer meget vel. Den avisløse tid i det forår strakte sig over flere måneder, så der var et stort efterslæb af dødsfald, der skulle bringes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *