Haderslev Landrådsarkiv – Liste F

Haderslev Landsrådsarkiv. Fag 44, nr. 17: Verzeichnis solcher Personen die sich dem Heeresdienste entzogen haben 1915-1918.

Spalte 1: Løbenummer. Spalte 2: Navn. Spalte 3: Fødselsdato- og sted. Spalte 4: Erhverv. Spalte 5: Sidst kendte bopæl. Spalte 6: Militære forhold. Spalte 7: Bemærkninger.

ADOLPHSEN, Hans Karl Theodor. Sp. 3: 25.3.1893 i Haderslev. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Haderslev.                    Sp. 6: 3. Bat[aillon], Füs[ilier] Reg[iment] nr. 35, 56. Inf[anterie] Div[ision]. Sp. 7: (Kan ikke læses) 28.6.1916 flüchtig. Fahnenfluchtserklärung v[om] Ger[icht] d[er] 56. Inf[anterie] Div[ision] 22.10.1916. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

AHRENKIEL, Hans. Sp. 3: 11.2.1888 i Anslet. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Anslet. Sp. 6: Ers[atz] Fus[e]l[ier]. Maschn. Abt[eilung], Allenstein. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ANDERSEN, Christian Andreas. Sp. 3: 28.9.1892 i Rurup. Sp. 4: Landmand Sp. 5: Rurup. Sp. 6: Feldwebel,       6. Batterie, Landw[ehr] Fussart[il]l[erie] B[a]t[ail]l[on] 76. Sp. 7: 26.7. bis 28.8.1918 nach Rurup bei Toftlund beurlaubt. 24.8.1918 geflü[chtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Hans. Sp. 3: 22.3.1895 i Skærbæk. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: Musketier,                     11. Komp[agnie], Res[erve] Inf[anterie] Reg[iment] 86, 18. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: 28.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Hans Christian. Sp. 3: 7.10.1880 i Uldal (Skrydstrup sogn) Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Eckernförde. Sp. 6: Als Rentenempfänger entlassen. Sp. 7: Am 8.9.1918 bei Andersen, Uldall auf Urlaub. 8.9.1918 von Rödding aus geflü[chtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Hans Christian. Sp. 3: 2.6.1897 i Rødding. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Stenderup (Ø. Lindet sogn)                     Sp. 6: 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 357. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Iver Hansen. Sp. 3: 7.6.1887 i Tornummark. Sp. 4: Svejser. Sp. 5: Langhorn (Kestrup sogn)                   Sp. 6: Landsturmmann. 3. Komp[agnie] I. E. 60 Weihsenburg. Sp. 7: 26.7.1917 geflüchtet. A[ndersen] ist d[urch] Verf[ügung] d[es] Ger[ichts] d[er] stellv[ertretende] 32. Inf[anterie] Brig[ade] v[om] 31.8.1917 für fa[hnenflüchtig] erkl[ärt] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Jens Peter. Sp. 3: 12.5.1888 i Rurup. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Rurup (Københoved). Sp. 6: (kan ikke læses). Sp. 7: 19.1.1917: Strafurteil ergangen: 10 Monate Gefängnis. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Johannes. Sp. 3: 18.8.1893 i Hønning. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Unteroffizier, Mun[itions] Kolonne, 1 Batt[erie], 82. Bat[a]l[lion], Fuss Art[i]l[lerie]. D[eutsche] Feldp[ost] 959. Sp. 7: Vom 25.9.-18.10.1918 beurlaubt. 9.10.1918 geflü[chtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Karl Marius. Sp. 3: 6.8.1881 i Rødding. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Grenadier, I[nfanterie] Reg[iment] 408, 4. Komp[agnie] Sp. 7: Vom 24.9. bis 11.10.1918 nach Rödding beurlaubt. 8.10.1918 geflü[chtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Lauritz Hansen. Sp. 3: 21.8.1895 i Ø. Åbølling ved Roager. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Ø. Åbølling. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] Feldart[il]l[llerie]. Sp. 7: Durch Urteil des Gerichts der stellvertretende 35. Infanteriebrigade vom 8.6.1915 für fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Mads. Sp. 3: 24.1.1894 i Grønnebæk. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Gefreiter,                               4. B[a]t[ail]l[on], R[eserve] Feldart[i]l[lerie] Reg[iment] 17. Sp. 7: V[om) 16. bis 26.9.1917 nach Schottburg beurlaubt. Vor Ablauf des Urlaubs entwichen. 13.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

 

ANDERSEN, Marius. Sp. 3: 18.5.1882 i Tornum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjortvad. Sp. 6: Wehrmann,             3. Komp[agnie], 2. Ers[atz] Bat[aillon], I[nfanterie] R[egiment] 74. Durch Verfügung des Gerichts der stellvertretende 38. Infanterie Brigade für fahnenflüchtig erklärt am 3.5.1917. Sp. 7: 6.4.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Marius. Sp. 3: 9.10.1890 i V. Lindet. Sp. 4: Karetmager. Sp. 5: Skudstrup.                                             Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 8. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment] 260. Sp. 7: 11.6.1917 gefl[üchtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Peter. Sp. 3: 16.1.1891 i Haderslev. Sp. 4: Byggetekniker (murer) Sp. 5: Haderslev.                                  Sp. 6: Gefreiter, Ballonzug 33. Deutsche Feldpost 2059. Sp. 7: A) Vom 2.-18.9.1918 nach Hadersleben beurlaubt. B) 13.9.1918 geflü[chtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Peter. Sp. 3: 18.8.1894 i Høgelund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høgelund. Sp. 6: Kanonier,               7. Batt[erie], 3. Bat[ail]l[on], Fussart[il]l[erie] Reg[iment] 21. Sp. 7: 4.7.1917 gefl[üchtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDERSEN, Peter Emanuel. Sp. 3: 17.8.1882 i Skodborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Løgummark. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDRESEN, Lauritz. Sp. 3: 8.3.1894 i Åbøl. Sp. 4: Mejerikonsulent. Sp. 5: Åbøl. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.          Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDRESEN, Niels Lauritzen. Sp. 3: 2.8.1895 i Jernhyt, Ladegaard. Sp. 4: Murerlærling. Sp. 5: Vojens, Ladegaard. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANDRESEN, Peter Hansen. Sp. 3: 7.11.1893 i Øsby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tiset. Sp. 6: 7. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 75. Sp. 7: Vom 26.6.-23.7.1918 nach Oerstedt beurlaubt.                          20.-21.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ANGEL, Wilhelm. Sp. 3: 6.4.1890 i Vonsbæk. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Vonsbæk. Sp. 6: E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 149. Sergeant. Sp. 7: Vom 8.4.1918 bis 17.4.1918 nach Lintrup beurlaubt. Kilde: HaLa Fag 44,  nr. 17

ANHOLM, Andreas Peter. Sp. 3: 28.3.1879 i Fole. Sp. 4: Forpagter. Sp. 5: Fole. Sp. 6: 2. Komp[agnie], Landwehrbrig[ade], Ers[atz]bat[ai]l[lon] 33. Sp. 7: 17.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ASMUSSEN, Peter Hansen. Sp. 3: 8.5.1895 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Musketier,                          6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 467. Sp. 7: 24.8.1917 gefl[üchtet]. Vom Ger[icht] d[es] 239. Inf[anterie] Div[ision] v[om] 28.11.1917 – 1396 für fa[hnenflüchtig] erkl[ärt]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

AUTZEN, Theodor. Sp. 3: 25.12.1890 i Maugstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Maugstrup.  Sp. 6: Musk[etier], 4. Komp[agnie], I. E. 84. Sp. 7: 19.11.1916 von der Truppe entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BACKMANN, Ernst Gabriel Nielsen. Sp. 3: 26.5.1890 i Skodborgskov. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Skodborgskov. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist] Train. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BARSBALLE, Jens Madsen. Sp. 3: 3.4.1882 i Gånsager. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stenderup, Ø. Lindet sogn.  Sp. 6: II E[rsatz] Inf[anterie] R[egiment] 75, Bremen. Sp. 7: Fahnefluchtserklärung vom Ger[icht] d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[an]t[erie] Brig[ade] v[om] 18.3.1916. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BECK, Andreas. Sp. 3: 18.8.1884 i Spandet. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Spandet. Sp. 6: Erz[ats] Res[ervist],     E. III/84 Schleswig. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

 

 

BECK, Hans Lausen Thomsen. Sp. 3: 27.6.1888 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager.                                                          Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 9. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 145. Sp. 7: 10.12.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BECK, Laue. Sp. 3: 16.1.1888 i Stubbum. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Stubbum. Sp. 6: Pionier, E. Pionier 9, Harburg.    Sp. 7: 31.3-27.4.1917 beurlaubt. Vor Ablauf d[es Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BEHNKE, Christian. Sp. 3: 21.1.1889 i Hamburg. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]                Sp. 7: 10.10.1916 Strafurt[eil]: 10 M[onate] Gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BEIER, Anders Nissen. Sp. 3: 9.1.1897 i Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager.                     Sp. 6: Musketier, Res[erve] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 17, 10. Komp[agnie]. Sp. 7: 26.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BEKKER, Andreas Nielsen. Sp. 3: 17.3.1874 i Fole. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Hellevad. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.      Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BENDIX, Iver Nissen. Sp. 3: 8.3.1892 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Gefreiter E/I[nfanterie] R[egiment], Allenstein. Sp. 7: 16.7.1917 gefl[üchtet]. D[urch] Verf[ügung] d[es] Gerichts d[er] stellv[ertretende] 75. I[nfanterie] Brig[ade] v[om] 5.11.1917 f[ür] fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BERTELSEN, Jens Peder. Sp. 3: 12.5.1895 i Hjartbro. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hjartbro. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BJERRUM, Iver Otto. Sp. 3: 12.6.1884 i Højrup I. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Knorborg. Sp. 6: Gefr[eiter],                   1. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Füs[ilier] Reg[imen]t 86. Sp. 7: 18.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BJØRNSKOV, Karl Gregersen. Sp. 3: 14.5.1886 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Langetved.                                      Sp. 6: L[an]dst[ur]m[mann], E. 163. Sp. 7: 21.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BLOM, Hans Christian Hansen. Sp. 3: 12.4.1898 i Gram. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Gram. Sp. 6: Musketier,                          1. Komp[agnie], Reg[iment] 357. Sp. 7: a) Vom 21.9.1918 bis 4.10.1918 nach Gramm beurlaubt.                              b) 4.10.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BODHOLDT, Niels Knudsen. Sp. 3: 31.5.1894 i Favstrup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Langballig og Favrvrå.                              Sp. 6: Ausgehobener Rekrut f[ür] Fussart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOGDAHN, Anton Marius. Sp. 3: 28.12.1895 i Vojensgård. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Nicht gestellt.       Sp. 7: 441 M. R. Zur gerichtl[icher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOHNFELDT, Asmus Jessen. Sp. 3: 14.4.1888 i Haderslev. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Sergeant, Feldart[illerie] Reg[iment] Nr. 9, 3 Batt[erie], 2. Abt[ei]l[un]g. Sp. 7: a) v[om] 15.9. bis 10.10.1918 nach Hadersleben beurlaubt. b) In der nacht vom 26. bis 27.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BOISEN, Anders Jegsen. Sp. 3: 8.3.1889 i Brem. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brændstrup.                                                 Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Am 18.10.1918: 865 M. R. Zur gerichtlicher Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOISEN, Carl Christian. Sp. 3: 1.5.1894 i Brem (Rødding) Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[oben] f[ür] L[eichte] Kavallerie. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOISEN, Christian. Sp. 3: 22.8.1898 i Moltrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Gefr[eiter], 10. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 212. Sp. 7: a) Vom 13.7-9.8.1918 nach Hadersleben.                     b) 6.5.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BOISEN, Hans Jensen. Sp. 3: 18.11.1900 i Langetved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Langetved. Sp. 6: Musketier,   1. Feldkomp[agnie], I[nfanterie] Ers[atz] B[a]t[ail]l[lon] 31, Altona. Sp. 7: a) vom 17.9- 30.9.1918 nach Langetved beurlaubt. b) 29.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BOISEN, Viggo. Sp. 3: 23.8.1897 I Brem. Sp. 4: Landmandsøn. Sp. 5: Brem. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.                       Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOLL, Iderich Jensen. Sp. 3: 16.1.1892 I Skudstrupmark. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Jelsskov. Sp. 6: Strm. Soldat. 5. Komp[agnie] I. E/65. Sp. 7: 16.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BOLLERUP, Peter Nicolaisen. Sp. 3: 21.4.1895 i Vandling. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Haderslev.                                    Sp. 6: 6. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R [egiment] 130. Sp. 7: 3.1.1917 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserklärung v[on] Gericht der 33. Inf[an]t[erie] Div[ision] vom 21. September 1918 (III 834). Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BONDE, Andreas Nielsen. Sp. 3: 14.2.1893 I Skovhus. Sp 4: Landmand. Sp. 5: Skovhus. Sp. 6: 12. Landw[ehr] Div[ision], 2. Komp[agnie] E. 86. Sp. 7: 30.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BONDE, Carl. Sp. 3: 4.11.1898 i Andrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Andrup. Sp. 6: Inf[an]t[erie] Reg[iment] 357, 1. B[a]t[ail]l[on], 3. Komp[agnie]. Sp. 7: 7.11.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BONDE; Christian. Sp. 3: 8.8.1892 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[oben) f[ür] d[ie] Armierungstruppen. Sp. 7: 16.10.1918 – 803 M. R. zur gerichtlicher Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BONDE, Johannes. Sp. 3: 21.2.1894 i Andrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Andrup. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BONDE, Peter Jegsen. Sp. 3: 27.12.1877 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bjerndrup. Sp. 6: L. m. W.     Sp. 7: Am 18.10.1918 – 866 (M. K.) zur gerichtliche Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BONNICHSEN, Michael. Sp. 3: 16.1.1897 i Ustrup. Sp. 4: Instellatungsgehilfe. Sp. 5: Haderslev.                      Sp. 6: Pion[ier], 2. Feldkomp[agnie], Pion[ier] 33. Sp. 7: 30/31.5.1917 gefl[üchtet). Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gouvernementsgericht i[n] Graudenz v[om] 12.9.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BORG, Christian Andersen. Sp. 3: 7.9.1895 i Bredebro. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Gefr[eiter],                       6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: 29.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BORG, Ingward Sønnichsen. Sp. 3: 4.6.1894 i Bredebro. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Fahrer,                           4. Bat[ail]l[on], Feldart[i]l[lerie], Reg[iment] nr. 405. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BOYSEN, Anders Nielsen. Sp. 3: 6.3.1891 i Skrydstrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Rødding Østermark.               Sp. 6: Gefreiter. Et. San. Kraftm. Abt[eilung] 9 776. Sp. 7: 17.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BOYSEN, Niels. Sp. 3: 16.8.1877 I Astrup. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Astrup. Sp. 6: Landst[ur]m[mann],                              4. Komp[agnie] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 86, Flensburg. Sp. 7: In der Nacht 15-16/nov[ember] 16 gef[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BRAMSEN, Hans Peter. Sp. 3: 8.10.1889 i Ørby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ørby. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann],  L. I[nfanterie] R[egiment] 75. Sp. 7: V[on] Ende Juli bis Ende August beurlaubt. Vor Ablauf des Urlaubs entw[ichen]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BREED, Andreas Clausen. Sp. 3: 25.1.1894 i Højrup I. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Farris. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BREGDORF, Theodor. Sp. 3: 29.4.1890 i Gram. Sp. 4. Landmand. Sp. 5: Gram. Sp. 6: Kanonier, Art[illerie] Mess. Truppe 58. Sp. 7: 30.10.1916 gefl[üchtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BRIEL, Christian Wilhelm. Sp. 3: 20.4.1876 i Arrild. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: Wehrm[ann],       5. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] nr. 86. Sp. 7: 9.12.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BRINK, Søren Nielsen. Sp. 3: 6.4.1895 i Skodborgskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie] Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BRODERSEN, Chresten Nissen. Sp. 3: 19.6.1882 i Stursbøl. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Sommersted.                  Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 361, 4. Ers[atz] Div[ision]. Sp. 7: 1908 –     II G, II/84 gestanden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BRODERSEN, Wilhelm Christian. Sp. 3: 2.9.1893 i Haderslev. Sp. 4: Konditor. Sp. 5: Haderslev.                                   Sp. 6: Musketier. Garnisonskompagnie, L[an]dw[ehr] 84, Haderslev. Sp. 7: a) Tom. b) 1.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BRONTON, Søren Peter. Sp. 3: 29.11.1892 i Langetved. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Langetved. Sp. 6: 1914 Ers[atz] Res[ervist] Kr. W. Sp. 7: Am 29.1.1916 Tgb. Nr. 132/16 II (kanikkelæses) dem gericht der stellv[ertrende] 35. Inf[anterie] Brig[ade] als fahnenflüchtig namhaft worden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BRUHN, Emanuel. Sp. 3: 7.1.1897 i Arrild. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Arrild. Sp. 6: 11. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 394. Sp. 7: a) v[om] 25.8.-11.9.1918 nach Arrild beurlaubt. b) 9.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BRUHN, Iver. Sp. 3: 1.8.1896 i Haderslev. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Haderslev, Lindevej 34. Sp. 6: Pionier,              III Genes[ungs] Abt[eilung], Ers[atz] Pionier B[a]t[ail]l[on] 9. Sp. 7: Laut Mitteilung des Gerichts d[er] Ers[atz] Pion[ier] B[a]t[ail]l[on] 9, Harburg, v[om] 5.11.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BRYLD, Anders Hansen. Sp. 3: 18.5.1892 i Arnitlund. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Diernæs. Sp. 6: Gefr[eiter],                 1. Komp[agnie], M[aschinen] G[ewehr] Sch[ützen] Abt[eilung] 56. Sp. 7: 1.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BRÆRÅ, Peter. Sp. 3: 14.8.1886 i Kestrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bæk, Vonsbæk sogn. Sp. 6: Musketier, Truppenteil unbekannt, verm[utlich] I[nfanterie) R[egiment] 85. Sp. 7: 9.9.1915 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BUHRKAL, Jørgen. Sp. 3: 13.3.1893 i Anslet. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Anslet. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BULL, Nis. Sp. 3: 15.3.1892 i Ø. Lindet. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Kanonier, Fussart[il]l[erie] Reg[iment] 1021. Sp. 7: a) v[om] 22.8.-4.9.1918 nach Osterlinnet beurlaubt. b) 4.9.1918 gefl[üchtet].                        Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BULL, Stinus. Sp. 3: 20.4.1874 i Skodborgskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Achtrup (Agtrup). Sp. 6: Gefr[eiter], 10. Komp[agnie], L[an]dst[urm] I[nfanterie] R[egiment] 9. Sp. 7: a) v[om] 11.7.-5.8.1918 nach Langetved beurlaubt. b) 18.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BUNDESEN, Hans Bunde Marius Nissen. Sp. 3: 11.12.1884 i Agerskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Agerskov.     Sp. 6: Wehrmann, Gardist. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

BUNDESEN, Jes Madsen. Sp. 3: 24.12.1890 i Bovlund. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vellerup, Bovlund sogn.                           Sp. 6: 2. Komp[agnie] E. 86, Flensburg. Sp. 7: In d[er] Nacht v[on] 11. z[um] 12.8. bei den Eltern in Bovlund geweilt; dann verschw[unden]. (Kanikkelæses) nach Dänemark. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BURDORFF, Johannes Heinrich. Sp. 3: 30.7.1894 i Skodborg. Sp. 4: Smed. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Feldart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

BØTTKER, Jens Kjeldsen. Sp. 3: 26.6.1886 i Vejen (Danmark). Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Gefreiter,     1. Komp[agnie], 9. Jäger B[a]t[ail]l[on], d[eutsche] Feldpost nr. 18. Sp. 7: 5.9.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CALLESEN, Jens Andersen. Sp. 3: 4.5.1895 i Vellerup, Bovlund sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Øbening.               Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CASPERSEN, H. P. Sp. 3: 8.5.1899 i Klovtoft, Aabenraa amt. Sp. 4: Hjælpepostbud. Sp. 5: Sommersted.                 Sp. 6: Musketier, Feldrekr[ut] Depot, 87. Inf[anterie] Div[ision]. Sp. 7: 18.6.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRESTENSEN, Johannes. Sp. 3: 15.5.1891 i Stenderupmark, Ø. Lindet sogn. Sp. 4: Murer.                                            Sp. 5: Stenderupmark. Sp. 6: Gefr[eiter], M[aschinen] G[ewehr] S. S. Abt[eilung] 60, 226 Inf[an]t[erie] Div[ision]. Sp. 7: 23 oder 24.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRIST, Wilhelm. Sp. 3: 6.4.1895 i Rødding. Sp. 4: Murersvend. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Gefr[eiter], Res[erve] Eisenb[ahn] Bau Komp[agnie] 38. Sp. 7: 27.4.1917 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[on] Gericht d[er] stellv[ertretende] 55. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 13.9.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Anders Jessen. Sp. 3: 5.2.1898 Hygummark. Sp. 4: Møllersvend. Sp. 5: Tornum. Sp. 6: Jäger. Feldrekrut Depot, deutsche Feldpost 1021. Sp. 7: 13.8.1917 gefl[üchtet]. D[urch] Verf[ü]g[ung] d[es] Ger[ichts] d[er] 4. Kav[allerie] Div[ision] v[om) 28.9.1917 f[ür] fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Anders Madsen. Sp. 3: 6.1.1885 i Mølby, Spandet sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Åbølling. Sp. 6: Gefreiter, 10. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] Nr. 362. Sp. 7: 14.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Casper Juhl. Sp. 3: 15.3.1895 i Djernæs. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Djernæs. Sp. 6: Rekr[ut] ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Christen. Sp. 3: 28.3.1890 i Rejsby. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, 2. Komp[agnie] Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[lon] 115/ Westen. Sp. 7: 14.11.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Christian. Sp. 3: 25.12.1882 i Fjelstrup. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Anslet. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 3. Komp[agnie], 1. B[a]t[ail]l[on], Res[erve] Reg[iment] 3. Sp. 7: 4.2.1917 gefl[üchtet].                      Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Christian Nielsen. Sp. 3: 24.9.1894 i Spandetgård. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Tiset.                 Sp. 6: Rekrut ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Hans. Sp. 3: 7.5.1875 i Kåd, Hajstrup sogn. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Haderslev.                                  Sp. 6: L[a]ndst[urm]m[ann], 1. Eskadron, Er(satz] Train, Abt[eilung] 9. Sp. 7: Seit .1.7.1917 flüchtig.         Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Hans Jakob. Sp. 3: 26.3.1877 i Skodborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom.                                                      Sp. 6: 1. B[a]t[ail]l[on], Fü[silier] R[egiment] 80 im Felde. Sp. 7: 17.6.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Hans Jørgen. Sp. 3: 12.3.1885 i Skovbølgårdmark (Aabenraa). Sp. 4: Landmand.                             Sp. 5: Langetved. Sp. Tom. Sp. 7: Am 8.7.1915 – 5795 (kanikkelæses) den Gericht der stellv[ertretende] 35. Inf[an]t[erie] Brigade wegen Fahnenflucht vorgelegt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

 

CHRISTENSEN, Harald. Sp. 3: 15.3.1886 i Haderslev. Sp. 4: Smed. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Gefr[eiter],                       2. Bat[ail]l[lon], Feldart[il]l[erie] Reg[iment] 9, Itzehoe. Sp. 7: 1.1.1917 gefl[üchtet]. Fahnenfluchterkl[ärung] v[om] Gericht d[er] stellv[ertretende] 81. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 11.1.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Johannes Juhl. Sp. 3: 26.2.1892 i Djernæs. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kestrup.                                     Sp. 6: L[an]dst[urm] Rekr[ut], 5. Komp[agnie, B. I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: a) v[om] 17.8-8.9.1918 nach Diernæs beurlaubt. b) 3.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Lorenz Broder. Sp. 3: 28.4.1886 i Hjerting. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Grønnebæk.                              Sp. 6: Gefr[eiter], Genes[ungs] Batt[erie], Feldart[i]l[lerie] Reg[iment] 51, Strassburg i E[lsass]. Sp. 7: a) bis 22.8.1918 nach Stenderup bei Toftlund beurlaubt. b) 20.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Martin. Sp. 3: 23.3.1898 i Gestrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Grønnebæk. Sp. 6: Musketier, I. E. I[nfanterie] R[egiment] 42. Sp. 7: a) vom 9.-21.7.1918 nach Grönnebek. b) 20.7.1918 gefl[üchtet]. C[hristensen] ist für fahnenflüchtig erklärt. Gericht der stellv[ertretende] 6. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 22.8.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Niels Andersen. Sp. 3: 26.6.1891 i Gånsager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Gånsager. Sp. 6: Fahrer,                   9. Batt[erie], Res[erve] Feldart[i]l[lerie] Reg[iment] 58. Sp. 7: a) v. 11. (sic). Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Peter. Sp. 3: 13.1.1892 i Skrydstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrup/Uldal.                                       Sp. 6: Wachtm[ann] in Uldal. Sp. 7: I[n] d[er] Nacht v[om] 12/13.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Peter Bonde. Sp. 3: 13.3.1882 i Barsbøl. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrupmark. Sp. 6: Fahrer, Sanitätskomp[agnie] 513. Sp. 7: In d[er] Nacht v[on] 19/20.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Peter Høberg. Sp. 3: 11.7.1891 i Hygum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stenderup, Ø. Lindet.                   Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut Bez[irks] K[ommando] Flensburg. Sp. 7: Am 24.10.1918 Jsr 859 M. R. z[ur] gerichtl[icher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Peter Jensen. Sp. 3: 17.11.1898 i Fole. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrupmark.                                          Sp. 6: Musketier, 7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 212. Sp. 7: 13.9.1917 gefl[üchtet].    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Rasmus. Sp. 3: 3.5.1895 I Skrydstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Uldal. Sp. 6: Musket[ier], Feldlaz[arett] 189, d[eutsche] Feldp[ost] 360. Sp. 7: 2.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTENSEN, Thomas Christian. Sp. 3: 14.8.1892 i Tyrstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tyrstrup.                                Sp. 6: Gefr[eiter], 4. Komp[agnie], Grenad[ier] R[egiment] 5. Sp. 7: 22.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTENSEN, Valdemar. Sp. 3: 23.9.1895 i Gånsager. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Gånsager. Sp. 6: Musketier, 4. Komp[agnie] E. I. E. R[egiment] 129. Sp. 7: 6.-7. gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CHRISTIANSEN, Christian Peter Nielsen. Sp. 3: 6.4.1897 i Arnum, Højrup I sogn. Sp. 4: Landmand.               Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 214. Sp. 7: 25.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTIANSEN, Hans Nissen. Sp. 3: 30.11.1895 i Skærbæk. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Husum.          Sp. 6: Jäger, I. Jäger 9, Ratzeburg (wars[cheinlich] russische Gefangenschaft) Sp. 7: a) vom 2.-9.9.1918 nach Hyrup I. b) 3.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTIANSEN, Jørgen. Sp. 3: 3.11.1894 i Grønnebæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CHRISTIANSEN, Karl. Sp. 3: 6.2.1885 i Rejsby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.                  Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CLAUSEN, Anders Hansen. Sp. 3: 12.3.1897 i Kestrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hoptrup. Sp. 6: Matr[ose], Artillerist, 1. Bot Komp[agnie], Cuxhaven. Sp. 7: 11.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CLAUSEN, Anders Peter. Sp. 3: 26.2.1889 i Lilholt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lilholt. Sp. 6: G. m. W.                         Sp. 7: 5.4.1919: z[ur] gericht[licher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CLAUSEN, Henrik. Sp. 3: 18.8.1883 i Snogbæk, Sønderborg. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Skodborg.                                 Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, 4. Komp[agnie], Arm[ierungs] B[a]t[ai]l[lon] 38. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CLAUSEN, Johan Christian. Sp. 3: 28.4.1895 i Københoved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Københoved.                        Sp. 6: Fahrer, Fahrz. Kol[onne] 72. Sp. 7: 8.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

CLAUSEN, Jørgen. Sp. 3: 23.5.1897 i Sandberg, Sønderborg amt. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Skodborg,            Sp. 6: P. Inf[an]t[erie]. Sp. 7: 15.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CLAUSEN, Peter. Sp. 3: 11.5.1895 i Lilholt, Skrydstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hjartbro. Sp. 6: Rekr[ut] Fussart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

CONRADSEN, Hans Jørgen. Sp. 3: 31.3.1897 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup Fuglebæk.                          Sp. 6: P. Inf[an]t[erie]. Sp. 7: 17.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

DAHL, Christian Ebbesen. Sp. 3: 19.12.1894 i Vinderup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Kestrup.                                   Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Durch Befehl d[er] 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 12.3.1915 für fahnenfl[üchtig] erklärt. Untersuchungssache niedergeschlagen worden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAHL, Hans Jensen. Sp. 3: 11.5.1891 i Jels. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Jels. Sp. 6: Musketier, E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 187, Colmar i E[lsass]. Sp. 7: Seit 28.9.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAHLMANN, Theodor Rasmussen. Sp. 3: 7.8.1879. i Vandling. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tolsteigaard (Danmark). Sp. 6: Gefr[eiter], 10. Komp[agnie], III B[a]t[ai]l[lon], L. I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: V[om] 15.6.-2.7.1917 n[ach] Süderbrarup beurlaubt. Flucht unbekannt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DALL, Carsten. Sp. 3: 5.9.1897 i Nustrup. Sp. 4:Købmandslærling. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DALL, Peter Christian. Sp. 3: 2.2.1875 i Hygum. Sp. 4: Bødker. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Landst[ur]m[mann],                   6. Ersatz Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 84. Sp. 7: Seit 19.1.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DALL, Peter Nissen. Sp. 3: 15.1.1883 i Halk. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Hejsager. Sp. 6: Landst[ur]m[mann], E[rsatz] Tr[ain] B[a]t[ail]l[on] 9, Rendsburg. Sp. 7: In der Nacht v[om] 31.5-1.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DALL, Søren Jepsen. Sp. 3: 20.7.1887 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Musketier, Gen[esenen] Komp[agnie] II E/64. Sp. 7: 25.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DALL, Thomas Hansen. Sp. 3: 18.3.1895 i Tyrstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tyrstrup. Sp. 6: Ausgehob[ener] Rekrut f[ür] l[eichte] Kavallerie. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Albert. Sp. 3: 27.1.1897 i Erlev. Sp. 4: Hotelkarl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, 2. E. 89, Neustrelitz i M. Sp. 7: 17.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Albert Albertsen. Sp. 3: 27.1.1899 i Haderslev. Sp. 4: Hotelkarl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, 2. E. 89, Neustrelitz i M. Sp. 7: 17.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Albert Albrecht. Sp. 3: 27.1.1897 i Haderslev. Sp. 4: Hotelkarl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier,    2. E. 89, Neustrelitz i M. Sp. 7: 17.8.1917 gefl[üchtet]. Durch Verf[ügung] d[es] Gerichts d[er] stellv[ertretende] 34. Inf[an]t[erie] Brig[ade] i[n] Schwerin v[om] 2.10.1917 für fahnenfluchtig erklärt. – Mitteilung d[er] II/E 89 Neustrelitz v[om] 3.11.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Jørgen Wollesen. Sp. 3: 22.8.1892 i Skudstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Thomashus. Sp. 6: Fahrer, Leichte Munitionskolonne 2, Res[erve] Feldart[i]l[erie] Nr. 60. Sp. 7: a) vom 4.8.-18.8.1918 nach Thomashus beurlaubt. b) 17.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Niels Johansen. Sp. 3: 11.6.1889 i Branderup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Branderup. Sp. 6: Gefreiter, 6. Komp[agnie], I[nfanterie] K[ompagnie] 410. Sp. 7: a) Tom. b) 22.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DAMM, Peter Madsen Lauridsen. Sp. 3: 7.11.1891 i Gram. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Gram.                                          Sp. 6: Unteroffiz[ier], 1. Komp[agnie], E. 141, Graudenz. Sp. 7: a) vom 7.7.-11.8.1918 nach Grammby beurlaubt. b) 7.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DANIELSEN, Jørgen. Sp. 3: 12.11.1891 i Lundgårdmark, Sønderborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Langetved.    Sp. 6: Gefr[eiter], I[nfanterie] R[egiment] 44, M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie]. Sp. 7: 2. od[er] 3.10.1917 gef[üchtet]. D[anielsen] ist für fahnenfl[üchtig] erklärt. – Gericht der 223 I[fanterie] Div[ision] 23.11.1917. Der erlassene Steckbrief wegen Fahnenflucht ist aufgehoben. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DETHLEFSEN, Mathias. Sp. 3: 23.7.1889 i Simmersted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Simmersted.                                 Sp. 6: Musketier, 3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 81. Sp. 7: 7.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DETLEFFSEN, Hans. Sp. 3: 20.3.1887 i Simmersted. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Simmersted. Sp. 6: Res[ervist], 3. Komp[agnie], E 7. Garde I[fanterie] R[egiment], Neukölln. Sp. 7: 21.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DINSEN, Carl Hansen. Sp. 3: 23.9.1885 i Aller. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Hjerndrup. Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger], Grenadier Rekr[ut] Depot 23 (Berlin). Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DOLLERUP, Martin Nielsen. Sp. 3: 5.7.1899 i Kestrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Pionier, E[rsatz] Pionier 9, Harburg. Sp. 7: 24.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

DUUS, Martin Lauritzen. Sp. 3: 11.4.1897 på Årø. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Schütze, M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 4. Sp. 7: 13.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

EBBESEN, Kresten. Sp. 3: 28.9.1887 i Roager. Sp. 4: Landmand, Sp. 5: Roager. Sp. 6: 21. Res[erve] Armeekorps, 362. Inf[an]t[erie] Reg[iment], 4. B[a]t[ai]l[lon], 16. Komp[agnie]. Sp. 7: 5.8.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

EBBESEN, Mads Jarlsen. Sp. 3: 29.7.1887 i Hjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerndrup.                                   Sp. 6: Armierungssoldat. Sp. 7: Auf Urlaub. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

EBBESEN, Magnus Christian. Sp. 3: 21.4.1897 i Haderslev. Sp. 4: Kommis. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, 5. Komp[agnie], I. E. 31, Altona. Sp. 7: 29.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EBBESEN, Peter. Sp. 3: 27.4.1886 i Haderslev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Sergeant,                            2. Komp[agnie], Res[erve]. 31. Sp. 7: Durch Verfügung des Gerichts der 18. Res[erve] Div[ision] v[om] 18.9.1918 für fahnenflüchtig erklärt. Lt. R. L. 806/18 – III 5906. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EBSEN, Carl. Sp. 3: 24.4.1887 i Rugbjergmark (Aabenraa) Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Kanonier, Munitionskolonne 181. Sp. 7: a) vom 28.7-10.8.1918 nach Roager beurlaubt. b) 13.8.1918 geflüchtet.

EBSEN, Hans Jørgen. Sp. 3: 22.3.1882 i Ålkær. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Kestrup. Sp. 6: Kanonier, III Res[erve] Feldart[i]l[lerie] Reg[iment] 46. Sp. 7: 31.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EBSEN, Hans Michaelsen. Sp. 3: 25.6.1897 i Kastrup. Sp. 4: Karl. Sp.5: Kastrup. Sp. 6: Musketier,                              2. Komp[agnie], Inf[an]t[erie] Ers[atz] Truppe, Beverloo. Sp. 7: a) 28.7.-12.8.1918 nach Kastrup.                                     b) 29.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EBSEN, Hans Thysen. Sp. 3: 12.9.1894 i Gejlbjerg, Vodder sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Åved. Sp. 6: Musketier,              4. Komp[agnie], Res[erve] Inf[an]t[erie] Reg[iment] Nr. 25. Sp. 7: 15.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EBSEN, Mathias. Sp. 3: 19.5.1874 i Rise Hjarup (Aabenraa amt) Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lundsmark.            Sp. 6: 5. Komp[agnie], III L[an]d[st[urm] Fuhr. Ers[atz] B[a]t[ai]l[llon], Hannover X/16, Celle Lager.               Sp. 7: 24.8.16 fahnenflüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

EBSEN, Peter. Sp. 3: 29.10.1885 i Endrupskov. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Kastrup. Sp. 6: Res[ervist], 6. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 31. Sp. 7: a) vom 9 bis 31.7.1918 nach Ø. Gasse und Rustrup. b) 21.7.1918 gefl[üchtet]. Ebsen ist fahnenflüchtig erklärt. Gericht d[er] 18. Res[erve] Div[ision] v[om] 30.8.1918, Ltr. Kr. Ldst. n. 680/18 – III 5309. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EGERTSEN, Andreas Lücke. Sp. 3: 14.3.1883 i Hygummark. Sp. 4: Skræddersvend. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Pionier, Minenwerferkomp[agnie] 312. Sp. 7: 23.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

EGERTSEN, Jørgen Christensen. Sp. 3: 9.10.1886 Hygummark. Sp. 4: Staldkarl (Stallknecht) Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 24.11.1918 zur gerichtlicher Bestrafung. J[ournal] Nr. 853/18 M. R. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

EGTVED, Johannes. Sp. 3: 18.1.1895 i Flovt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Kvistrup. Sp. 6: Rekrut am 21.9. b[ei] Bez[irks] K[ommando), stellv[ertretende] Inf[an]t[erie] K. Sp. 7: 18.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ENEMARK, Jürgen Bertel. Sp. 3: 10.8.1883 i Stenderup, Ø. Lindet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg.          Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 16.10.1918 zur gerichtlicher Bestrafung. J[ournal] Nr. 832/18 M. R. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ENEMARK, Peter. Sp. 3: 4.6.1890 i Høgelund. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Haderslev, Mariegård.                     Sp. 6: Reservist, Landsturm, 1. Bat[ai]l[lon] Stendal/Berlin, o/ Schlesie. Sp. 7: 4.5. geflüchtet. War auf Urlaub. C

ENEMARK, Peter Johansen. Sp. 3: 1.9.1888 i Haderslev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Haderslev, Højgade 2.                Sp. 6: L[an]dw[ehr], I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: Vom Truppenteil aus geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ENGKJER, Hans Christian. Sp. 3: 30.9.1898 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Musketier,                                   7. Komp[agnie], I[nganterie] R[egiment] 49. Sp. 7: 13.2.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ERICHSEN, Hans Nissen. Sp. 3: 2.3.1895 i Kolstrup, Bjerndrup sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Gintoft, Kreis Flensburg. Sp. 6: Gefr[eiter], 8. Komp[agnie], R[eserve] I[[fanterie] R[egiment] Nr. 87. Sp. 7: In d[er] Nacht vom 17 z[um] 18.8.1817 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ERICHSEN, Iver. Sp. 3: 15.10.1895 i Brorsbøl. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, Genes[enen] Kom[pagnie], Reg[iment] 184, Blankenburg. Sp. 7: Seit 16.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ERICHSEN, Lauritz. Sp. 3: 23.8.1890 i Brorsbøl. Sp. 4: Staldkarl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: 3. Komp[agnie], L[an]st[urm] B[a]t[ai]l[lon] IX/96. Sp. 7: Seit 16.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

ERIKSEN, Erik. Sp. 3: 13.3.1888. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Res[ervist], I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: Seit 27.2.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FALKENBERG, Jacob Hansen. Sp. 3: 4.7.1893 i Simmersted. Sp. 4: Elektriker. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Anders. Sp. 3: 29.3.1890 i Bremmark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bremmark. Sp. 6: Inf[an]t[erie] R[egiment]. Sp. 7: 24.11.1916: J[ournal]n[umme]r 72 p. d. Lb. II b. (anz) fahnenfl[üchtig] gemeldet. 1.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Andreas. Sp. 3: 16.2.1888 i Brede, Tønder. Sp. 4: Karetmager. Sp. 5: Skodborg.                                          Sp. 6: Unteroffiz[ier], 1. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 64. Sp. 7: 14.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Christian Boysen. Sp. 3: 13.12.1884 i Tornummark. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborgskov.                      Sp. 6: Gefr[eiter], 2. Komp[agnie], I. E./86. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Jakob. Sp. 3: 10.9.1888 i Bremmark. Sp. 4: Parcellist og musiker. Sp. 5: Brændstrup.                                Sp. 6: 3. Komp[agnie], Ers[atz] Res[erve] I[nganterie] R[egiment) 86, Flensburg. Sp. 7: 1.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Jens. Sp. 3: 25.4.1897 i Dover. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Schütze. 2. M[aschinen] G[ewehr] Ausb[ildungs) Komp[agnie], Beverloo. Sp. 7: 3.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Karsten Peter. Sp. 3: 19.2.1895 i Tønder. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Musk[etier],                      5. Komp[agnie], E. 86, Flensburg. Sp. 7: Seit 10.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FEDDERSEN, Theodor Jens. Sp. 3: 21.12.1886 i Brede, Tønder. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Skodborg.                                     Sp. 6: Gefr[eiter], Genes[enen] Abt[eilung] B, (kanikkelæsses) Westen Sp. 7: 16.10.1916 geflüchtet.                    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FERDIG, Hans Peter. Sp. 3: 4.9.1879 i Haderslev. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Københoved. Sp. 6: Ökonomie Handw[erker] (Schneider) Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FISCHER, Søren Petersen. Sp. 3: 16.4.1877 i S. Vilstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Faustrup.                                             Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 2. Komp[agnie], 3. B[a]t[ai]l[lon], I[nfanterie] R[egiment] 163. Sp. 7: 28.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FISKER, Karl. Sp. 3: 9.1.1895 i Jelsskov. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Jelsskov. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FLEDKJER, Søren Andersen. Sp. 3: 28.10.1880 i Ørbyhage. Sp. 4: Mejeriforvalter. Sp. 5: Ørby.                                       Sp. 6: 2. Komp[agnie], 14. Res[erve] Jäger B[a]t[ai]l[lon], deutsch[es] Alpenkorps. Sp. 7: 11.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FLEIKJER, Peter Clausen. Sp. 3: 10.10.1896 i Ørsted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: 4.7.1916: Strafk., Landger[icht] Flensburg: 10 Monate Gef[ängnis]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FOGTMANN, Johannes Hansen. Sp. 3: 26.9.1886 i Arnum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Gasse.                                               Sp. 6: Obergefr[iter], 1. Batt[erie], Fussart[i]l[lerie] Ers[atz] B[a]t[ai]l[lon], Bahrenfeld. Sp. 7: 25.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FOGTMANN, Laust Andersen. Sp. 3: 6.4.1896 i Ø. Gasse. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Øberg, Arrild sogn.                     Sp. 6: Musketier, 12. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 163. Sp. 7: 29.7.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] wegen Fahnenfluchts eingeleitet – Mitteil[ung] d[er] Inf[an]t[erie] R[egiment] 163 i[m] Felde v[om] 18.3.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FRANK, Jens Grosbøl. Sp. 3: 23.2.1895 i Rojbøl, Ø. Lindet sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rojbøl. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FRANK, Marius Jensen. Sp. 3: 17.3.1891 i Jels-Troldkær. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Jels. Sp. 6: Unteroffizier, 3. Komp[agnie], 1. Ers[atz] B[a]t[ai]l[lon], I[nfanterie] Reg[iment] 84, Lübeck. Sp. 7: 29.9.1916 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[er) stellv[ertretende 81. Inf[an]t[erie] Brigade. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FREDENBORG, Christian Sørensen. Sp. 3: 19.11.1896 i Rurup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rurup. Sp. 6: Telegraf Armé, Fernspr[echer] Abt[eilung], 1202. Bauzug, d[eutsche] Feldpost 476. Sp. 7: 14.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FREDSTEDT, Jens Friis. Sp. 3: 27.10.1882 i Rangstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rangstrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 7. Komp[agnie], E. R[egiment] 84. Sp. 7: Seit 2.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FREDSTEDT, Karl. Sp. 3: 12.12.1876 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kolstrup. Sp. 6: Ausgeh[oben] f[ür] Inf[anterie] (kanikkelæses) d(auernd) u(nbrauchbar]. Z[um] 6.12 einberufen. Sp. 7: 7.12. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FREY, Peter Christensen. Sp. 3: 14.8.1889 i Agerskov. Sp. 4: Elev. Sp. 5: Agerskov. Sp. 6: Pionier, E. Pionier 9, Harburg. Sp. 7: 12.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FRIIS, Hans Christian. Sp. 3: 22.10.1882 i Hviding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hviding. Sp. 6: Landsturm[mann], 10. K[ompagnie], I[nfanterie] R[egiment] 439. Sp. 7: 28.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FRIIS, Nis Henningsen. Sp. 3: 1.5.1895 i Simmersted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hammelev. Sp. 6: Musketier,   I. E. 116, Giesen. Sp. 7: 28.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

FAABORG, Claus. Sp. 3: 3.2.1877 i Høgelbjerg. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: z[um] 12.12.1915 einberufen. 11.12. geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GAMMELGAARD, Anders Jensen. Sp. 3: 24.7.1897 i Halk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Halk.                                                  Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GAMMELGAARD, Hans. Sp. 3: 7.2.1899 i Halk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Halk. Sp. 6: Pionier, E. Pionier 9, Harburg. Sp. 7: 16.2.1918 gefl[üchtet] Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GEIL, Peter Mathias Jensen. Sp. 3: 15.6.1900 i Roager, Haderslev amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager.                           Sp. 6: I. E[rsatz] Komp[agnie], E. 84, Schleswig. Sp. 7: a) 30.8.-2.9. nach Roager beurlaubt. b) 1.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GERTSEN, Jens Mathiesen. Sp. 3: 26.8.1897 i Spandet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vodder. Sp. 6: Musketier, Sturmtrupp, Lockstedt Lager. Sp. 7: 9/10.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GILBERT, Wilhelm Jacob. Sp. 3: 26.11.1881 i Haderslev. Sp. 4: bager. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Wehrm[ann],                   E. Landw[ehr] 83. Sp. 7: 1.12.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GILDHOFF, Heinrich Klaus. Sp. 3: 13.12.1880 i Fedderingen, Kr[eis] Dittmarschen. Sp. 4: Gårdejer.                            Sp. 5: Møgelmose, Rødding. Sp. 6: Landwehrm[ann], 4. K. E. R[egiment] Nr. 75, Bremen. Sp. 7: 16.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GOLLER, Johann Evangelist. Sp. 3: 4.4.1880 i Bayerbach, Bez[irks] Amt Griesbach (Bayern) Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Tyrstrup. Sp. 6:Wehrm[ann], 9. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 216. Sp. 7: 11.12.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GORMSEN, Andreas. Sp. 3: 6.1.1874 i Abkær. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Skrydstrup. Sp. 6: Landst[urm]m[ann], Feld Rekr[ut] Depot, Garde Res[erve] Division im Felde. Sp. 7: 2.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GOTH, Hans Peter Christian. Sp. 3: 17.5.1894 i Ørsted. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Sommersted.                           Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut, Pionier. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRAM, Anders. Sp. 3: 27.3.1893 i Brøns. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøns. Sp. 6: Gefr[eiter], Garnis[ons] Komp[agnie], E. 86. Sp. 7: a) v[om] 17.-31.8.1918 nach Brøns beurlaubt b) 31.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRAM, Carl Nissen. Sp. 3: 7.8.1892 i Nustrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Nustrup. Sp. 6: Jäger, 2. Esk[adron], Jäger R[egiment] z[ur] Pf[erd] 4. Sp. 7: a) vom 15.7.-8.9.1918 nach Nustrup beurlaubt. b) Ende August von Rurup aus. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRAM, Hermann Lauritzen. Sp. 3: 20.6.1877 i Tyrstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Anslet. Sp. 6: Musketier,                               1. Komp[agnie], 1. B[a]t[ai]l[lon], I[nfanterie] R[egiment] 93. Sp. 7: 22.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRAM, Peter Jørgensen. Sp. 3: 10.11.1887 i Nustrup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Nustrup.                                            Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut, Pionier. Sp. 7: z[ur] gerichtl[icher] Bestraf[ung]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRAM, Peter Petersen. Sp. 3: 24.3.1881 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Endrupskov. Sp. 6: 2. Komp[agnie], Er[satz] B[a]t[ai]l[lon] 33, Landw[ehr] Brigade. Sp. 7: 17.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GREISEN, Jens. Sp. 3: 20.7.1893 i Rødding. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Meklenborg, Skodborg sogn.                              Sp. 6: Jäger, 4. Komp[agnie], 9. B[a]t[ai]l[lon], 12. Landw[ehr] Div[ision]. Sp. 7: 13.6.1916 gefl[üchtet]. Auf Urlaub. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GROSKI, Karl. Sp. 3: 4.5.1899 i Hjerndrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: Pionier, E. Pionier B[a]t[ai]l[lon] 9, Harburg. Sp. 7: Bis 24.8.1917 nach Frørup beurlaubt. Vor Ablauf d[er] Urlaub geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRØN, Christian. Sp. 3: 10.8.1897 i Haderslev. Sp. 4: Handelslærling. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Kanonier,                    2. Ers[atz] Bat[ail]l[on], Feldart[illerie] Reg[iment] 30. Sp. 7: Seit 7.12.1917 fl[üchtig]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[er]stellv[ertretende] 56. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 23.1.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRØN, Peter Jessen. Sp. 3: 3.3.1887 i Jegerup. Sp. 4: Træskomager. Sp. 5: Skrydstrup.                                                     Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 8. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 73. Sp. 7: 31.8.1917 gefl[üchtet].         Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GRØNDAHL, Robert Peter Dinsen. Sp. 3: 26.5.1895 i Mejlby. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Musk[etier], 1. B[a]t[ai]l[lon], Leib P I[nfanterie] R[egiment] 116, 25. D[ivision], 18. A[rmée] K[orps]. Sp. 7: Seit 17.11.1916 flüchtig. Fahnefluchtserklärung v[om] Grossherz[oglicher] Ger[icht] vom 17.2.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

GUNDESEN, Nis. Sp. 3: 11.1.1894 i Vimtrup, Dover sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerting. Sp. 6: Musketier, 2. K[ompagnie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HAGENSEN, Mads Nielsen. Sp. 3: 10.7.1896 i Mejlby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjortvad. Sp. 6: Musketier,             5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 359. Sp. 7: 24.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HALLENBERG, Alexander Oskar. Sp. 3: 7.1.1897 i Vojens. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Vojens. Sp. 6: Pionier, 8. Garde Mienenw[erfer] Komp[agnie]. Sp. 7: 14.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANRATH, Niels Christian. Sp. 3: 31.12.1889 i Skærbæk. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: II/84.                                Sp. 7: Fahnenfluchtserklärung 5.7.1915. R[eichs] A[nzeiger] v[om] 13.7.1915. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Alfred Ebbesen. Sp. 3: 8.3.1894 i Hjerting. Sp. 4: Mejerist. Sp. 4: Hjerting. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Anders. Sp. 3: 17.3.1875 i Arnitlund. Sp. 4: Mælkekusk. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Trainfahr[er] Ers[atz], 4. Esk[adron], Train 9, Rendsburg. Sp. 7: 8.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Andreas. Sp. 3: 8.2.1897 i Elstrup, Sønderborg amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skudstrupmark, Skodborg sogn. Sp. 6: Musketier, 2. Komp[agnie], 3. Oberschl[esischer] I[nfanterie] R[egiment] 162.                           Sp. 7: 10.9.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Anker. Sp. 3: 23.10.1892 i Haderslev. Sp. 4: Sømand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Mar[ine] Pion[ier] B[a]t[ail]l[on] 4, 3. Komp[agnie]. Sp. 7: a)? b) 25.5.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Chresten Feddersen. Sp. 3: 15.6.1881 i Råhede, Hviding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Råhede.                     Sp. 6: Musk[etier], 3. Komp[agnie], 1. Bat[ail]l[on], Inf[an]t[erie] E[rsatz] Reg[imen]t 76, Hamburg.                              Sp. 7: Auf Urlaub nach Raahede bis 2.10.1915. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christen. Sp. 3: 14.11.1897 i Kolstrup. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, I[nfanterie] R[egiment] 173. Sp. 7: a) v[om] 7.11.-21.11.1916 nach Kolstrup beurl[aubt]. b) 13.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christian. Sp. 3: 23.5.1891 i Havervad. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Havervad.                                                         Sp. 6: Grossherz[og]l[iches] Meckl[enburgisches] Grenadier Reg[iment] 89, Schwerin, el[e]kt[rischer] Abt[eilung] Inf[an]t[erie] 7. Feldpost 241 : 20. Sp. 7: 9.4.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christian. Sp. 3: 10.2.1895 i Stepping. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stepping. Sp. 6: Musketier, I[nfanterie] R[egiment] 84. V[om] 22.10.1915-29.5.1918 in russischer Gefangenschaft. Sp. 7: 24.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christian. Sp. 3: 14.5.1895 i Genner, Aabenraa amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vandling.                                                 Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christian. Sp. 3: 28.7.1899 i Fyrskov, Jegerup sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fyrskov, Jegerup sogn. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 2. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: 19.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christian Marius. Sp. 3: 13.5.1887 i Søndernæs, Astrup sogn. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Spandet.                         Sp. 6: Rekrut Hansen v[om] 2. Rekr[ut] Dep[ot], E. 84, Schleswig. Sp. 7: Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[er] stellv[ertretende] Landw[ehr] 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 7.10.1915. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Christoffer. Sp. 3: 25.11.1894 i Skovby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ustrup. Sp. 6: Ober Matrose,                      II. B[a]t[ail]l[on], Matrosen Art[i]l[lerie] Reg[iment] Nr. 3. Sp. 7: a) vom 8.-26.9.1918 nach Stepping post Sommerstedt beurlaubt. B) 24.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Einer Marius. Sp. 3: 15.10.1895 i Marstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut.                         Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Gjerluf. Sp. 3: 10.6.1895 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Hornist, Res[erve] Lazarett, Melanchtonschule, Nürnberg. Sp. 7: In der Nacht v[om] 3.4.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans. Sp. 3: 26.2.1894 i Ullerup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ullerup. Sp. 6: Musketier,                                      7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 84 (zuletzt leichte (kanikkelæses) Res[erve] Lazarett, Flensburg). Sp 7: In der Nacht vom 4.-5. 16 geflüchtet.

HANSEN, Hans Chresten. Sp. 3: 3.4.1881 i Mejlby, N. Olling. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: N. Olling.                                      Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Christian. Sp. 3: 3.4.1881 i N. Olling, Mejlby. Sp. 4: Forpagter. Sp. 5: N. Olling.                                          Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landstt[urm]pfl[ichtiger]. Sp. 7: Am 24.10.1918, Jr. 850 M R, zur gerichtl[icher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Jepsen. Sp. 3: 2.3.1894 i Fjelstrup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Fjelstrup. Sp. 6: 1914:                  1 J[ahr] z[urückgesetz]. Sp. 7: Strafurteil 10.6.1916: 10 Monate Gef[ägnis) u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Jørgen. Sp. 3: 1.8.1884 på Årø. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Pionier Komp[agnie] 285.                   Sp. 7: 21.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Peter. Sp. 3: 23.1.1875 i Hjortvad. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vejen (Danmark)                                           Sp. 6: Inf[an]t[erist], Ers[atz] Ba[t[ail]l[on], Lübeck. Sp. 7: 21.8. v[on] Stenderup aus geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Peter. Sp. 3: 8.10.1892 i Hjerting. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hjerting. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Hans Thomas Viggo. Sp. 3: 11.2.1893 i Hjerting. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerting.                                            Sp. 6: Gefr[eiter], M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], 2. G[renadier] R[egiment] z[ur] Fuss. Sp. 7: 24.-25.6. gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jakob. Sp. 3: 26.3.1881 i Kolstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kolstrup. Sp. 6: Musketier, I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: a) v[om] 1.10.-21.11.1916 nach Kolstrup beurlaubt. b) 3.11.1916 geflüchtet.                                Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jens. Sp. 3: 26.12.1895 i Kastrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kastrup. Sp. 6: Kriegsbeschädigter,                  6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 258. Sp. 7: 25.10.1917 gef[lüchtet] (War zum 26.10.1917 nach Hadersleben zur Nachunters[uchung] (Meldeamt) beordert) Nach Urteil 26.3.1918 wegen Wehrpflichtsentzieh[ung]: 1 Jahr Gef[ägnis] u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jens Børsen. Sp. 3: 20.12.1877 i Haderslev. Sp. 4: Skomagermester. Sp. 5: Haderslev.                                 Sp. 6: Musketier, mob[iler] Etappen Komp[agnie], st. 56. Sp. 7: Seit 7.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jens Madsen. Sp. 3: 16.2.1892 i Faustrup. Sp. 4: Murersvend. Sp. 5: Faustrup.                                                Sp. 6: Unterof[fi]z[ier], Rekr[ut] Dep[ot], 2. Ers[atz] Bat[ai]l[lon], I[nfanterie] R[egiment] 18, Osterrode.               Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jens Marius. Sp. 3: 26.6.1883 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: 4. Komp[agnie],                E. 15 in Südlohr-Westf[alen]. Sp. 7: 25.9.1916 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[on] Gericht d[er] stellv[ertretende] 28. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 19.2.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jens Mikkel. Sp. 3: 5.5.1895 i Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Musketier,              3. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment], Nr. 258. Sp. 7: In der Nacht v[om] 4.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Jes Jepsen. Sp. 3: 3.6.1887 i Fjelstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjelstrup.                                                           Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 5. Komp[agnie], E/R 86. Sp. 7: Seit 15.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Johannes. Sp. 3: 12.6.1897 i Stepping. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stepping. Sp. 6: Gefreiter, III I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: v[om] 19.5.-5.6.1918 n[ach] Stepping beurlaubt. 2.6.1918. geflüchtet.                      Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Lauritz. Sp. 3: 22.3.1886 i Svejlund, Hellevad. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Gram. Sp. 6: 4. Komp., Armierungsbat[ai]l[lon 38. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Lorenz. Sp. 3: 31.12.1890 i Stepping. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stepping. Sp. 6: Gefr[eiter],                          III M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], III B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 24.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Mads. Sp. 3: 25.2.1895 i Kabdrup, Bjerning sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kabdrup.                                         Sp. 6:  Inf[an]t[erie]. Ausgeh[oben] noch nicht eingestellt. Sp. 7: a) ? (sic) b) Ende Februar 1915 geflüchtet. Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Mathias. Sp. 3: 28.5.1893 i Gestrup. Sp. 4: Skræddersvend. Sp. 5: Toftlund. Sp. 6: Musketier,                      4. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 29.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Niels. Sp. 3: 1.9.1882 i Maugstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Maugstrup. Sp. 6: Fuhrpark R[egiment] 7, d[er] 9. Arméek[orps], 3. Infanterie überschrieben. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Niels. Sp. 3: 28.6.1895 i Sommersted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Kastvrå. Sp. 6: Musketier, E. 84, Schleswig. Sp. 7: a) vom 8.-22.9.1916 nach Kastvraa. b) 16.9.1918 geflüchtet. Verfahren wegen Fahnenflucht niedergeschlagen. (Vergl[eiche] Amnestireverordnung v. 7.12.1918 – A. V. Bl. 18, S. 718 § 3 Ziffer B) Mitteilung v[om] Gericht d[er] stell[vertretende] 35. Inf[anterie] Brigade v[om]13.8.1919. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Niels Boysen. Sp. 3: 23.1.1896 i Sillerup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Anslet. Sp. 6: Musketier, II E/84, Husum. Sp. 7: 29.4. nach Vinderup beurlaubt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Nis Andersen. Sp. 3: 18.5.1877 i Endrupskov. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Harreby. Sp. 6: Wehrm[ann], 5. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 214. Sp. 7: 8.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Nis Sørensen. Sp. 3: 16.4.1879 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bjerndrup.                                               Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 2. Ers[atz] Komp[agnie], E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 162. Sp. 7: 22.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Peter. Sp. 3: 7.1.1898 i Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Kanonier,                            6. B[a]t[ail]l[on], Fussart[i]l[lerie] Reg[iment] 20. Sp. 7: In der Nacht v[om] 4.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Peter Jessen. Sp. 3: 28.10.1895 i Skydstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Ørsted. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Peter Marius. Sp. 3: 28.6.1897 i Bovlund, Dover sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Årlund.                                         Sp. 6: Kanonier, 6. B[a]t[ail]l[on], Feldart[i]l[lerie] Reg[iment] 283. Sp. 7: Seit Anfang Juli 1917 flüchtig. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Ger[icht] d[er] 33. I[nfanterie] Div[ision] v[om] 3.10.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HANSEN, Søren Eskelsen. Sp. 3: 24.11.1888 i Fole. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Wehrm[ann],                                7. Komp[agnie], Feldrekruten Depot, 7. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: 9.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HAUBERG, Niels Bertelsen. Sp. 3: 10.5.1890 i Mejlby, Haderslev. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Mejlby.                       Sp. 6: Res[ervist] Gefreiter, 10. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: a) v[om] 31.7.-20.8. n[ach] Mejlby beurlaubt. b) 16.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HEIDE, Waldemar. Sp. 3: 21.3.1895 i Altona-Ottensen. Sp. 4: Malersvend. Sp. 5: Sommersted.                                     Sp. 6: Kriegsrentenempf[änger]. Sp. 7: 2. od[er] 3.3.1917 gefl[üchtet]. Strafk[ammer]. Flensburg 2.9.1918:        1 Jahr Gef[ägnis] u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HERBST, Otto Adolf. Sp. 3: 14.8.1887 i Haderslev. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Langkær, Haderslev amt.                              Sp. 6: Gefreiter, 7. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment] 229. Sp. 7: a) v[om] 23.9.-7.10.1918 nach Langkjer beurlaubt. b) am 6.10.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HEINSVIG, Heine. Sp. 3: 30.6.1886 i Emmerlev, Tønder. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hviding. Sp. 6: Gefreiter,                 6. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment] 84 i[n] Husum. Sp. 7: Seit 28.11.1916 flücht[ig].                         Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HEINSVIG, Jeppe Jørgen. Sp. 3: 8.11.1890 på Årø. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Musketier,                                          10. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 222. Sp. 7: 28.8.1917: H[einsvig] ist f[ür] fahnenfl[üchtig] erklärt – Mitteil[ung] d[es] Gerichts d[er] 48. Res[erve] Div[ision] v[om] 7.4.1918.                           Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HELLESØE, Carl Heinrich. Sp. 3: 28.5.1892 i Hønning. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Endrup. Sp. 6: Gefr[eiter],                                 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 152. Sp. 7: Seit 7.10.1916 fl[üchtig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HIELE, Hermann Bruno. Sp. 3: 18.2.1882 i Somsdorf A. H. Dreseden-Altstadt. Sp. 4: Malkeassistent.                                               Sp. 5: Sommersted. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 3. K[ompagnie], E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 73, Hannover. Sp. 7: 16.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HJORT, Nis Johansen. Sp. 3: 21.9.1879 i Hjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerndrup. Sp. 6: Gefreiter,                    3. Bat[ai]l[lon], Landw[ehr] Inf[an]t[erie] Reg[imen]t 84. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HJULER, Simon Johansen. Sp. 3: 14.11.1895 i Hygum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Harreby. Sp. 6: Tom.                    Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOFFMANN, Martin Christiansen. Sp. 3: 19.7.1890 i Aller. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Brabæk. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 10. Komp[agnie], Feld-Inf[an]t[erie] Reg[iment] 60. Sp. 7: Seit 12.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLDT, Laue Christensen. Sp. 3: 14.8.1898 i Stubbum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kastvrå. Sp. 6: Musketier, genes[ene] Komp[agnie], E. R[egiment] 84, Lübeck. Sp. 7: 21. o[der] 22.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLM, Hans Jensen. Sp. 3: 20.9.1894 i Toftlund. Sp. 4: Kvæghyrde. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Musketier,                         3. Komp[agnie], I. E/160. Sp. 7: 17.5.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLM, Jens Christian. Sp. 3: 17.8.1895 i Lindetkrog, Hønning. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tiset. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLM, Peter Christian. Sp. 3: 21.5.1892 i Knud. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Knud. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]. Sp. 7: Strafurteil 10.6.1916: 10 Monate Gef[ägnis] u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLM, Peter Hansen. Sp. 3: 6.3.1890 i Mojbøl, Ø. Lindet sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Mojbøl.                                   Sp. 6: Landsturm, Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: Seit etwa 7.10.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOLST, Boy Andresen. Sp. 3: 28.10.1889 i Hundebøl, Brændstrup sogn. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Flensburg. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], E/Res[erve] 86, Flensburg. Sp. 7: Heimlich v[on] Truppent[eil] entfernt; fahnenflüchtig. Fahnenfluchtserklärung v[om] Gericht d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[anterie] Brigade v[om] 3.1.1917. R[eichs] A[nzeiger] 8.1.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HOSTRUP, Hans. Sp. 3: 31.12.1897 i Høgsbro, Hviding sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høgsbro.                                             Sp. 6: Kanonier, Mun[itions] Kol[onne] 7. Batt[erie], III B[a]t[ail]l[on],Fussart[il]l[erie] Reg[iment] 9.                         Sp. 7: 7.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HUNDEBÜLL, Otto Nielsen. Sp. 3: 10.1.1887 i Fole. Sp. 4: Stenhugger (Steinschläger) Sp. 5: fole.                                 Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 77. Sp. 7: 1.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HYLDELUND, Marius. Sp.3: 4.1.1894 i Brændstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kestrup. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Feldart[illerie]. Sp. 7: Die Untersuchungssache ist auf Grund des Amnestieerlasses laut Mitteilung des Gerichts d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[anterie] Brigade niedergeschlagen worden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HØJER, Christian Hansen. Sp. 3: 17.5.1895 i Åstrup. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Ladegård. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f(ür) Feldart[i]l[lerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HØFFNER, Morten. Sp. 3: 6.9.1889 i Stepping. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Stepping. Sp. 6: Landst[urm]m[ann],                    8. Komp[agnie], II 84 im Felde. Sp. 7: 31.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

HØRLYCK, jens. Sp. 3: 15.4.1895 i Rurup. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Københoved. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Feldart[illerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IPSEN, Thomas Laursen. Sp. 3: 11.3.1884 i Endrupskov. Sp. 4: Krovært Sp. 5: Hygum.                                         Sp. 6: Luftschiffer, Ballon-Truppe d[er] Fussartillerieschule, Walm b[ei] Köln. Sp. 7: 30.4. od[er] 1.5.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ISKOV, Hans Peter. Sp. 3: 4.1.1889 i Terp. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brændstrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist],                 II L[eichte] Inf[anterie] R[egiment], Nr. 84. Sp. 7: 26.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ISKOV, Jakob Christian. Sp. 3: 15.3.1883 i Terp. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brændstrup.                                                       Sp. 6: L]an]dst[urm[m[ann], Genes[ene] Abt[eilung] der mob[ilen] Etappen Kommandatur 310.                              Sp. 7: a) 26.7.-23.8.1918 nach Brendstrup. b) 20.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IVERSEN, Iver. Sp. 3: 3.11.1878 i Vandling. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vandling. Sp. 6: Landst[urm]m[ann],                     5. Komp[agnie], (kanikkelæses) 3. B[a]t[ail]l[on], VII A[rmée] K[orps]. Sp. 7: 5.12.1916 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IVERSEN, Iver. Sp.3: 10.5.1890 i Dover. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Dover. Sp. 6: Ers[atz] Bat[ail]l[on], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 86, Flensburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IVERSEN, Iver Nissen. Sp. 3: 16.10.1886 i Hyrup, Øsby sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hyrup, Øsby sogn.                 Sp. 6: Gefreiter, II. Komp[agnie], E/84. Sp. 7: 25.10.1916 von der Truppe heimlich entfernt. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[on] Gericht d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[anterie] Brigade. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IVERSEN, Lauritz. Sp. 3: 4.1.1892 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Wehrm[ann],                             5. Komp[agnie], 5. Gren[adier] Reg[imen]t. Sp. 7: 30.11.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

IVERSEN, Peter Detleffsen. Sp. 3: 14.3.1895 i Lert. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjelstrup. Sp. 6: Rekr[ut], Feldart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JACOBSEN, Christian. Sp. 3: 11.11.1897 i Lustrupskov (Sønderborg). Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Råhedemark. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie] n[och] n[icht] gestellt. Sp. 7: 12.10.1916 gefl[üchtet].                         Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JAKOBSEN, Hermann. Sp. 3: 13.12.1880 i N. Hostrup, Aabenraa amt. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Bramdrup.                   Sp. 6: Wehrm[ann], 9. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 75. Sp. 7: 16.10.1917 gefl[üchtet]. Strafverf[ahren] geg[en]  J[akobsen] weg[en] Fahnenfluchts eingeleitet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JAKOBSEN, Nis Hansen. Sp. 3: 18.12.1890 i Hjerndrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Bramdrup. Sp. 6: Nicht gestellt.                 Sp. 7: 14.3.1919 z[ur] gericht[liche] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JAKOBSEN, Peter. Sp. 3: 24.1.1884 i Blans (Sønderborg) Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Langetved.                                            Sp. 6: 6. Komp[agnie], Füs[ilier] Reg[iment] 86. Sp. 7: 25.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JEGSEN, Peter. Sp. 3: 19.8.1876 i Skodborgskov. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Jels. Sp. 6: Landsturmmann.                                 Sp. 7: 18.10.1918 – 834 M. R. zur gerichtl[icher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Anders. Sp. 3: 1.6.1895 i Fæsted. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Knorborg. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom.           Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Christian Julius. Sp. 3: 12.1.1898 i Skodborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: 3. Esk[adron] Jäger 13 z[u] Pf[er]d. Sp. 7: a) vom 28.8.-10.9.1918 nach Skodborg beurlaubt. b) Am 8.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Hans Christian. Sp. 3: 27.11.1890 i Hygumskov. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Hygumskov.                                        Sp. 6: 4. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 265 (Osma). Sp. 7: 27.5.1916 gefl[üchtet].                      Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Jens. Sp. 3: 18.10.1874 i Holsted (Danmark). Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Wehrm[ann], Rekrut Dep[ot], E. L. 75, Stade. Sp. 7: 9.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Jens Christensen. Sp. 3: 26.1.1883 i Ø. Åbølling, Roager. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjersted.                         Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Jens Petersen. Sp. 3: 14.8.1894 i Mejlby. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Jürgen Wilhelm. Sp. 3: 1.2.1874 i Lovrup, Tønder. Sp. 4: Landmand (karl). Sp. 5: Vodder.                                Sp. 6: Tambour, 15. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 84, 1. Landw[ehr]. Sp. 7: 15.7.1916 geflüchtet. Für fahnenflüchtig erklärt 622/7 M. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Knud Harald. Sp. 3: 23.8.1885 i Gram. Sp. 4: Ingeniør. Sp. 5: København. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, Gren[adier] Bat[ail]l[on] 100. Sp. 7: 27.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Lauritz. Sp. 3: 2.2.1878 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bjerndrup. Sp. 6: Wehrm[ann],                      7. Komp[agnie], II. B[a]t[ai]l[lon], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 36. Sp. 7: 25.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Marius. Sp. 3: 28.11.1892 i Lert. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Unteroffizier, Inf[an]t[erie] R[egiment] 86, Kommand[iert] zur Stabe d[es] 4. G[renadier] Div[ision]. Sp. 7: 19.10.1917 gefl[üchtet]. J[ensen] ist für fahnenfl[üchtig] erkl[ärt] v[om] Gericht d[er] 4. G[renadier] Div[ision] v[om] 19.10.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Martin. Sp. 3: 18.7.1884 i Hygum. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Brøstrup. Sp. 6: Genes[ene] Komp[agnie]. Ers[atz] B[a]t[ail]l[on] 163, Neumünster. Sp. 7: 12.8.1916 geflüch[tet]. 25.4.1916: Gericht d[er] stellv[ertretende] 81. Inf[an]t[erie] Brig[ade] wegen versuchter Fahnenfl[ucht] i[m] Felde u[nd] weg[en] Bestechung einem Mitgliede d[er] bewaffnete Macht: 4 Jahre u[nd] 1 Monat Gef[ängnis]. 3 Jahre Ehreverslust u[nd] Versetzung in die 2. Kl[asse] der Soldatenstammr[olle]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Peter Detlef. Sp. 3: 7.10.1883 i Vollerup, Aabenraa amt. Sp. 4: Lærer og degn. Sp. 5: Fjelstrup, Haderslev amt. Sp. 6: 3. Ers[atz] Bat[ai]l[lon], 2. Ers[atz] Abt[eilung], Feldart[il]l[erie], Güstrow.                                    Sp. 7: a) v[om] 4.-10.9.1918 nach Fjelstrup beurlaubt. b) 9.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, Therkel Søren. Sp. 3: 24.9.1893 i Hygum. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Rekrut (ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JENSEN, William. Sp. 3: 8.6.1876 i Tyrstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Res[erve] Komp[agnie], 2. E. 42, Stralsund. Sp. 7: 4.9.1917 gefl[üchtet]. Laut Beschluss d[es] Gerichts d[er] 6. I[nfanterie] Brig[ade], Stettin, v[om] 3.10.1917 f[ür] fahnefl[üchtig] erkl[ärt]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JEPSEN, Aksel. Sp. 3: 15.2.1889 i Tørsbøl, Aabenraa. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Moltrup. Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 3.5.1919 auf Grund der Amnestie angemeldet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JEPSEN, Jeppe Peter. Sp. 3: 24.8.1880 i Harreby, Fæsted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Harreby.                                          Sp. 6: Landsturmmann. Sp. 7: Am 19.10.1918 – 810 M. R. zur gerichtl[icher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JEPSEN, Mathias. Sp. 3: 3.7.1887 i Frørup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], 1 B[a]t[ail]l[on], Inf[an]t[erie] R[egiment] 390, 32. Brigade, 16. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: Seit 6.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JEPSEN, Peter Jakobsen. Sp. 3: 7.6.1892 i Brem, Rødding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brem. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 7. Komp[agnie], 2. B[a]t[ail]l[on], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 216. Sp. 7: Nacht 14/15.10.1917 geflüchtet. Fahnfluchtserklärung v[om] Gericht d[er] stellv[ertretende] 34. I[nfanterie] Brigade v[om] 9 5.12.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESPERSEN, Marius Peter. Sp. 3: 28.1.1894 i Abkær. Sp. 4: Snedkersvend. Sp. 5: Ladegård.                                           Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Jäger. Sp. 7: Urlaubspass erhalten. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Adelhold. Sp. 3: 30.7.1894 i Brændstrupmark. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vandling. Sp. 6: Ausgehob[ener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Friedrich. Sp. 3: 25.5.1884 i Hjerting. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjærsted. Sp. 6: Gefr[eiter], Ers[atz] Besp. Abt[eilung], Fussart[i]l[lerie] Reg[iment Nr. 20. Sp. /. Seit 13.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Jørgen Frederik. Sp. 3: 9.8.1894 i Arrild. Sp. 4: Karl. Sp. 6: Gefr[eiter], 3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 187. Sp. 7: 30.6.1917 gefl[üchtet]. Durch Verf[ügung] d[es] Gerichts d[er] 187. I[nfanterie] Div[ision] vom 6.11.1917 f[ür] fahnenfl[üchtich] erklärt. Durch Mitteilung des Gerichts der 6. Division v[om] 20.6.1919 ist die Fahnenfluchtserklärung aufgehoben. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Niels Schack. Sp. 3: 23.2.1897 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Landsturmm[ann],                               3. Komp[agnie], L[an]dst[urm] I[nfanterie] B[a]t[ail]l[on], Krekow II/23. Sp. 7: 2.6.1918 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Ole Marius. Sp. 3: 18.3.1877 i Ø. Åbølling. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Landwehr, 10. Füsel[ier] Reg[iment] 80. Sp. 7: 23.7.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Peter Jansen. Født: 7.12.1895 i Tinglev, Tønder. Sp. 4: Kontorist. Sp. 5: Vojens. Sp. 6: Gefr[eiter], Res[erve] Inf[an]t[erie] 18. Sp. 7: a) Vom 13-26.5.1918 nach Fjelstrup. B) 24.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JESSEN, Peter Jürgensen. Sp. 3: 11.8.1899 i Hoptrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hoptrup. Sp. 6: Musketier, I. E. Komp[agnie), E 85, Rendsburg. Sp. 7: a) bis 11.8.1918 nach Hoptrup beurlaubt. b) Vor Ablauf des Urlaubs geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOCKUMSEN, Hans Nissen. Sp. 3: 10.8.1891 I Kestrupmark. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Skodborg.                                           Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, 2. Komp[agnie], Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[on] 115. Sp. 7: 19.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Andreas. Sp. 3: Uden dato, Høgelund. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: 2. Gard[e] Reg[iment],                    3. F. E. B[a]t[ail]l[on], Berlin. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANNSEN, Andreas. Sp. 3: 25.11.1891 i Genner. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerndrup. Sp. 6: Musketier,      4. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 45. Sp. 7: 11.4.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANNSEN, August. Sp. 3: 10.8.1889 i Bovlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Mellerup (Oksgård)                           Sp. 6: Rekrut (Landsturm) Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Harald. Sp. 3: 13.2.1894 i Hygum. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Rekrut (Ausgeh[oben] für] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Holger Mathias. Sp. 3: 21.8.1892 i Fjelstrup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Fjelstrup.                                    Sp. 6: Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 10.6.1916: Strafurteil: 10 Monate Gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verfahr[ens]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANNSEN, Jakob Peter. Sp. 3: 6.3.1881 i Haderslev. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Sommersted.                                              Sp. 6: Wehrm[ann], Ers[atz] Res[erve] 86, Flensburg. Sp. 7: Am 21.7.1918 vom Truppenteil entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANNSEN, Johann Peter. Sp. 3: 2.12.1895 i Haderslev. Sp. 4: Sadelmagerlærling. Sp. 5: Haderslev.                        Sp. 6: Schütze, gel. Masch[inen] Gew[ehr] Abt[eilung] 200, A. O. K II. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Martin. Sp. 3: 28.4.1890 i Lustrup (Danmark). Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Brøns. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 6. Komp[agnie], II E 85. Sp. 7: 5.6.1910 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Peter. Sp. 3: 4.6.1895 i Nørreskov, Aabenraa amt. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHANSEN, Peter August. Sp. 3: 6.1.1885 i Haderslev. Sp. 4: Hesteopdrætter. Sp. 5: Haderslev.                                                     Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], I[nfanterie] R[egiment] 154. Sp. 7: 28.12.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHNSEN, Christian Petersen. Sp. 3: 9.11.1890 i Galsted, Rangstrup sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rangstrup.                 Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 3. Komp[agnie], E. 86. Sp. 7: 17.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JOHNSEN, Hans Jørgen. Sp. 3: 31.12.1984 i Galsted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rangstrup. Sp. 6: Musketier,                            8. Komp[agnie], Res[erve] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 258. Sp. 7: 20.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JUHL, Einar Christoffer. Sp. 3: 31.1.1892 i Langetvedskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Langetvedskov.                                Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: Seit Ende Oktob[er]1916 flüchtig.                       Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JUHL, Jens. Sp. 3: 30.3.1882 i Vinderup. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Vinderup. Sp. 6: Unteroffizier, 8. I[nfanterie] R[egiment] 144. Sp. 7: Am 29.1.1917 nach Dänemark geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JUHL, Jens. Sp. 3: 1.1.1895 i Djernæs. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Djernæs. Sp. 6: Ausgeh[oben] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Durch Urteil d[es] Gerichts d[er] 35. Inf[an]t[e]r[ie] Brigade v[om] 8.6.1915 für fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JUHL, Jørgen. Sp. 3: 17.11.1882 i Djernæs. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Marstrup. Sp. 6: Wehrm[ann], 2/I[nfanaterie] R[egiment] 130. Sp. 7: 15.9.1917 gefl[üchtet]. J[uhl] ist für fahnenfl[üchtig] erklärt – Gericht d[er] 23. I[nfanterie] Div[ision] v[om] 10.11.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JUHL, Kurt Marius. Sp. 3: 29.4.1886 i Ellum, Tønder amt. Sp. 4: Forpagter. Sp. 5: Grønnebæk.                                    Sp. 6: D[auernd] u[nbrauchbar] b. Abt[eilung]. Sp. 7: Strafurteil, 5.9.1916: 10 Monate Gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verf[ahrens]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JÜRGENSEN, Hans Jessen. Sp. 3: 2.11.1892 i Brøns. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Kumled ved Bredebro.               Sp. 6: 4. Komp[agnie], 1. Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Füs[ilier] Reg[imen]t 86, Flensburg. Sp. 7: 19.5.1916 entwichen. Nach Hvidding auf Urlaub. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Christen. Sp. 3: 12.4.1879 i Fole. Sp. 4: Gårdejer. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Landsturmman.                               Sp. 7: Durch Urteil der 1. Strafkammer des Landgerichts Flensburg v[om] 25.7.1916 zu 10 Mon[ate] Gefängnis verurteilt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Falle Michael. Sp. 3: 14.5.1877 i Fredsted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Fahrer, Ers[atz] Train Abt[eilung] 9, Gen[esene] Eskadron, Rendsburg. Sp. 7: Seit 1.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Hans. Sp. 3: 19.4.1886 i Skudstrup, Skodborg sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborgskov.                                 Sp. 6: Fahrer, 1. B[a]t[ai]l[lon], Fussart[illerie] Reg[iment] 28. Sp. 7: 9.3.1917 gefl[üchtet]. J[ørgensen] ist für fahnefl[uchtig] erkl[ärt]. Mitteilung des Ger [ichts) d[er] Bayr[ischer] Kav[allerie] Div[ision] vom 15.3.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Hans Christian. Sp. 3: 19.9.1895 i Jels-Troldkær. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborgskov.                                         Sp. 6: Musket[ier], 8. Komp[agnie], E. L[an]dw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 75. Sp. 7: Seit 24.10.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Hans Jensen. Sp. 3: 7.10.1885 i Kurup, Fæsted sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Holm, Hygum sogn. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 6. Komp[agnie], Feldart[i]l[lerie] Rekrut Depot, 54. I[nfanterie] Div[ision]. Sp. 7: 30.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Hans Jørgen Terkelsen. Sp. 3: 26.11.1883 i Fole. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fole.                                   Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Jens. Sp. 3: 13.4.1882 i Hammelev. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Hammelev. Sp. 6: Fahrer,                                    2. Komp[agnie], Feldart[illerie] Depot, 2. K. 3 S. d. Sp. 7: Bis 30.5.1917 n[ach] Hadersleben beurlaubt. Vor Ablauf d[er] s[elbe] gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Jens. Sp. 3: 27.9.1898 i Lintrupskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Landst[urm] Rekrut, 3. Komp[agnie], 2. E. 49 Giesen. Sp. 7: In der Nacht v[om] 18 bis 19.5.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Jens Christian. Sp. 3: 4.9.1889 i Haderslev. Sp. 4: Træhandler. Sp. 5: Haderslev.                                    Sp. 6: 7. Komp[agnie], Füs[ilier] Reg[iment] 80. Sp. 7: 30.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Niels. Sp. 3: 9.1.1896 i Skodborg. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Skodborgskov.                                            Sp. 6: Inf[an]t[erie] P. Sp. 7: Strafurteil: 10 Monate Gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verf[ahrens]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Peter. Sp. 3: 1.3.1881 i Fole. Sp. 4: Handelsmand og gårdejer. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Tom.                             Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Peter. Sp. 3: 5.7.1893 i Skodborgskov. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Tom.                                                Sp. 6: 1. L. Komp[agnie] 2/64 in Prenzlau. Sp. 7: Beurlaubt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

JØRGENSEN, Peter Hansen. Sp. 3: 22.3.1895 i O. Åstrup. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: O. Åstrup.                               Sp. 6: Ausgehob[ener] Rekrut, Bez[irks] K[ommando], Flensburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KASTBJERG, Karsten Madsen. Sp. 3: 19.12.1895 Ørderup, Stenderup. Sp. 4: Landarbejder. Sp. 5: Skodborg, Toftlund. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KIIL, hans Fallesen. Sp. 3: 16.6.1891 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Erlev. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist],                      1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 432. Sp. 7: 18.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KIPP, Niels. Sp. 3: 4.6.1878 i Vonsbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stenderup ved Hviding (Danmark).                           Sp. 6: 1. Komp[agnie], 1. Matr[osen] Div[ision], Kiel. Sp. 7: vom 1.-28.5.1918 nach Dänemark beurlaubt. Nicht zurückgekehrt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KISENDAHL, Johan Frederik. Sp. 3: 19.5.1893 i Hammelev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut Feldart[i]l[lerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KISSOW, Christian Nissen. Sp. 3: 13.12.1891 i Hyrup. Sp. 4: Mejerimedhjælper, nu (kanikkelæses)                                       Sp. 5: Danmark. Sp. 6: Musketier, 5. Komp[agnie], 2. B[a]t[ail]l[on], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 255. Sp. 7: Seit 2.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJELD, Paul Marius. Sp. 3: 24.12.1892 i Aller. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Bjerning. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann],                      10. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 163, 17. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: Seit 5.10.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJEMS, Marius Nissen. Sp. 3: 27.12.1881 i Styding. Sp. 4: Vognmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Wehrm[ann], Ortskom[mando] 12. Deutsch[e] Feldpost 370. Sp. 7: 3.8.1917 gefl[üchtet9. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJER, Jens Dinsen. Sp. 3: 9.9.1889 i Brorsbøl. Sp. 4: Maskinbygger. Sp. 5: Brorsbøl. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], Wachtkom[mando], Gef[angenen] Lager, Bjerndrup. Sp. 7: Entfernung v[on] d[er] Truppe (Flüchtig)                    Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJESTRUP, Andreas Christensen. Sp. 3: Tom. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJÆR, Anders Truelsen Jensen. Sp. 3: 4.4.1893 i Mølby, Oksenvad. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kastvrå.                            Sp. 6: Musketier, 3. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 39. Sp. 7: 4.1.1917 gefl[üchtet].                             Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJÆR, Hans Peter. Sp. 3: 3.9.1895 i Skrydstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrup. Sp. 6: Musketier,                       1. Bat[ail]l[on], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 18. Sp. 7: 2.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJÆR, Jens Christian. Sp. 3: 30.10.1895 i Københoved. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Københoved. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KJÆR, Peter. Sp. 3: 5.11.1896 i Stevelt, Kvistrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Sidst bosiddende i Højrup.                                         Sp. 6: Grenadier, 3. Komp[agnie], E/6. Garde Inf[an]t[erie] Reg[iment]. Sp. 7: 29.7.1917 gefl[üchtet].                 Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KLAUSEN, Andreas Peter. Sp. 3: 26.2.1889 i Lilholt (Skrydstrup). Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lilholt.                                    Sp. 6: Unausgeb[ildeter] L[an]dst[ur]mpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KLAUSEN, Christian Jepsen. Sp. 3: 22.1.1889 i Agerskov. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vollerup. Sp. 6: Gefr[eiter],                    3. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: In der Nacht v[on] 1./2.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KLINGE, Jeppe Hansen. Sp. 3: 30.3.1880 i Høgsbro. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høgsbro. Sp. 6: 2. Komp[agnie], 1. Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 97. Sp. 7: 31.8.1916 fahnenfl[üchtig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KNUDSEN, Alfred. Sp. 3: 13.12.1898 i Rejsby. Sp. 4: Mejerimedhjælper. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: 1. Genes[ene] Komp[agnie], II E. 45, Insterburg. Sp. 7: 25.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KNUDSEN, Christian. Sp. 3: 27.11.1895 i Olderup, Husum amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Oksenvad. Sp. 6: Musketier, 6. Komp[agnie], I. E. 76, Hamburg. Sp. 7: In d[er] Nacht v[on] 29./30.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KNUDSEN, Gustav Wilhelm. Sp. 3: 21.4.1895 Maugstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hoptrup. Sp. 6: Rekrut.   Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KNUDSEN, Hans Jensen. Sp. 3: 1.3.1887 i V. Gasse. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: V. Gasse. Sp. 6: Obergefr[eiter], 3. B[a]t[ail]l[on], Landw[ehr] Fussart[illerie] Reg[iment], Nr. 42. Sp. 7: 2.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KOPANKA, Gustav. Sp. 3: 6.1.1889 i Grosspablitz, Kreis Lötzen. Sp. 4: Slagtersvend. Sp. 5: Haderslev.                                    Sp. 6: Kanonier. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KOWALKE, August. Sp. 3: 28.5.1891 i Prakow, Kufsland. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Andrup.                                               Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 1. E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 76, Hamburg. Sp. 7: Vom 7.7. bis 31.8.1917 nach Andrup beurlaubt. Vor Ablauf des Urlabs geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRAB, Karl Hansen. Sp. 3: 20.1.1895 i Kastrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerting. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRAB, Niels Agesen. Sp. 3: 2.3.1878 i Maugstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Frørup.                                                   Sp. 6: Landst[urm]m[ann], 6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] Nr. 31. Sp. 7: Seit 25.9.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KROGH, Christian. Sp. 3: Tom. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Wehrm[ann], 8. Komp[agnie], 2. Bat[ail]l[on], Res[erve] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 64, 15. Brigade. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KROGH, Jens Iversen. Sp. 3: 5.3.1894 i Kokær, Seggelund sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kokær.                                      Sp. 6: Musketier, 7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] nr. 263. Sp. 7: 25.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRONBORG, Christian Nielsen. Sp. 3: 8.4.1888 i Hajstrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Hjerndrup.                                          Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 3. Res[erve] Ers[atz] Reg[iment] 4. Sp. 7: 18.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRÄMER, Nicolai. Sp. 3: 25.2.1888 i Ø. Lindet. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Jäger, Ers[atz] B[a]t[ai]l[lon] 9, Ratzeburg. Sp. 7: 15.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRÄMER, Nis. Sp. 3: 11.4.1890 i Ø. Lindet. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Unteroffiz[ier], E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 148, Elbing. Sp. 7: 2.1.1918 geflüchtet. Verf[ahren] weg[en] Fahnenflucht i[n] d[ie] Wege geleitet. Mitteilung d[es] Gerichts d[er] stellv[ertretende] 74. I[nfanterie] Brig[ade] v[om] 27.4.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRAACK, Friedrich Hansen. Sp. 3: 21.4.1891 i Kastvrå. Sp. 4: Købmandsmedhjælper. Sp. 5: Sønderborg.                Sp. 6: Jäger, 3. Komp[agnie], Jäger B[a]t[ail]l[on] 14. Sp. 7: 7.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KRAACK, Hans Jørgen. Sp. 3: 24.9.1889 i Kastvrå. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lundtoft, Aabenraa amt.                    Sp. 6: Musketier, 4. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] Nr. 89. Sp. 7: 7.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KYLLING, Andreas. Sp. 3: 28.11.1889 i Ørbyhage, Ørby sogn. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekr[ut] Dep[ot], Ers[atz] R[eserve] Bat[aillon], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 84 in Segeberg entlassen. Res[erve] Lazarett Hadersleben 13.9.1915. Sp. 7: Steckbrief gegen K[ylling] zurückgenommen. Mitt[eilung] des Gerichts der 17. Divison, Schwerin v[om] 8.7.1919. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KYLLING, Theodor Mathiesen. Sp. 3: 27.12.1877 i Vonsbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: Tom.           Sp. 7: Am 15.7.1918 Tatbericht eingereicht. Gericht d[er] 35. I[nfanterie] Brig[ade] v[om] 12.7.1915 IIIa 4583.  Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KÜLPER, Leonhard. Sp. 3: 13.5.1896 i Kamtrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fæsted. Sp. 6: Musketier, 3. M. W. A., I[nfanterie] R[egiment] 162. Sp. 7: 30.7.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] weg[en] Fahnenfl[ucht] eingeleitet. Mitteil[ung] d[er] III B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] v[om] 14.3.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

KAACK, Niels Hansen. Sp. 3: 24.5.1896 i Jels. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Jels-Troldkær. Sp. 6: Inf[an]t[erie] K. Sp. 7: 12.2.1916 d[er] Gericht d[er] stellv[ertretende] Inf[an]t[erie] Brigade f[ür] fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LANGE, Peter Andersen. Sp. 3: 19.1.1894 i Røddingmark. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Rødding.                                 Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LANGE, Søren Hansen. Sp. 3: 23.9.1894 i N. Jerstal, Strandelhjørn sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: N. Jerstal. Sp. 6: Musketier, 12. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] Nr. 53. Sp. 7: 2.12.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LANGHOLZ, Hans Jakob. Sp. 3: 11.5.1894 i Tornummark. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LARSEN, Johannes Marius. Sp. 3: 30.6.1894 i Høkkelbjerg, Torning. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LARSEN, Jens Peter. Sp. 3: 12.12.1883 i Hjerndrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Jegerup. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LASSEN, Ankjir. Sp. 3: 11.8.1898 i Roager. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: L[an]dst[urm] Rekr[ut]              2. E. 49 Gnesen. Sp. 7: 30.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LASSEN, Hans Peter. Sp. 3: 9.12.1892 i Flensborg. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Unteroffiz[ier],                   7. Batt[erie], II. Abt[eilung], Art[i]l[lerie] Reg[iment] 108. Sp. 7: a) v[om] 2.-16.9.1918 nach Hadersleben beurlaubt. b) 14.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LASSEN (LARSEN), Jørgen Hansen. Sp. 3: 28.6.1895 i Anslet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Fjelstrup. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LASSEN, Thomas Adolf Wilhelm. Sp. 3: 16.6.1886 i Stenderup. Sp. 4: Tagdækker. Sp. 5: Stenderup.                           Sp. 6: Gefreiter, Gen[esene] Komp[agnie], Scheinw[erfer] Ers[atz] Bat[ail]l[on], Spandau. Sp. 7: 5.6.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LASTEIN, Hans. Sp. 3: 17.6.1894 i Birkelev. Sp. 4: Landarbejder. Sp. 5: Vodder. Sp. 6: Gefr[eiter], Inf[an]t[erie] R[egiment] Nr. 86, Flensburg. Sp. 7: 23.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAUESEN, Chresten. Sp. 3: 1.8.1898 i Fole. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Fæsted. Sp. 6: Musketier, 2. Komp[agnie], Feld Rekr[ut] Depot, 4. Inf[an]t[erie] Division. Sp. 7: 4.9.1917 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[er] 4. I[nfanterie] D[ivision] v[om] 12.10.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

 

LAURIDSEN, Anders Jessen. Sp. 3: 2.12.1897 i Rangstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Agerskov.                                   Sp. 6: Musketier, 11. Komp[agnie], 3. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 253. Sp. 7: 12.6.1917 gefl[üchtet]. Durch Verf[ahren] d[es] Gerichts d[er] 8. I[nfanterie] D[ivision] v[om] 29.10.1917 für fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Andreas. Sp. 3: 27.3.1877 i Rejsby. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Brøns. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], L[an]dst[urm] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 11/424. Sp. 7: 14.10.1917 gefl[üchtet]. Strafver[ahren] w[egen] Fahnenflucht eingeleitet. Mitteilung d[es] Gerichts der I[nfanterie] R[egiment] 424 v[om] 5.12.1917.                Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Chresten Hansen. Sp. 3: 3.5.1896 i Hyrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rurup. Sp. 6: Telegraph[ist] Arm. Fernsprecherabt[eilung] 120, 2. Bauzug. D[eutsche] Feldpost 476. Sp. 7: 14.5.1918 gefl[üchtet].             Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Jakob Andersen. Sp. 3: 2.9.1886 i Kirkeby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Telegraphist, 2. Bauzug, Arm[ierungs] Abt[eilung] 120. Sp. 7: 18.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Jens Andersen. Sp. 3: 26.3.1879 i Rejsby. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Bredebro, Tønder amt.                         Sp. 6: Wehrm[ann], Res[erve] Laz[arett], I. Abt[teilung], Helenenstift, Altona. Sp. 7: 14.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Jens Peter. Sp. 3: 26.4.1886 i Roager. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Gasse. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], Fernsprechdoppelzug 54, 54. Inf[an]t[erie] Divivsion. Sp. 7: Seit 17.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Jes Chresten. Sp. 3: 9.3.1893 i Skovby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[anterie]. Sp. 7: Die Untersuchungssache gegen L[auritzen) ist laut Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 18. Inf[an]t{erie] Div[ision] v[om] 11.3.1919 auf Grund d[er] Amnestie v[om] 7.12.1918 niedergeschlagen worden.                           Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURITZEN, Jes Nissen. Sp. 3: 20.7.1895 i Skovby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skovby. Sp. 6: Inf[anterist], M. v. Sp. 7: 8.8.1918 geflüchtet. L[auritzen] hat sich laut Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 18. I[nfanterie] D[ivision] gemeldet.  Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURSEN, Hans Nissen. Sp. 3: 3.11.1888 i Tyrstrup. Sp. 4: Landarbejder, lejlighedsvis kohyrde. Sp. 5: Tom. Sp. 6: 1. Res[erve] 86. Sp. 7: 24.4. geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAURSEN, Ingwart. Sp. 3: 22.11.1895 i Tyrstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Aller. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie].                       Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAUTRUP, Lauritz. Sp. 3: 10.5.1895 i Vellerup, Bovlund sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5 Mellerup. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAUTRUP, Lauritz Hansen. Sp. 3: 4.3.1893 i Vellerup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vellerup. Sp. 6: Sergeant, Proviantkolonne 63, d[eutsche] Feldpost 92. Sp. 7: 10.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LIEBNER, Joseph Albert. Sp. 3: 17.7.1897 i Lankau. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Döbschütz, Görlitz. Sp. 6: Pionier, 27. Ers(atz] Komp[agnie], Ers[atz] Pionier B[a]t[ail]l[on], Harburg. Sp. 7: a) vom 28.7.-11.8.1918 nach Wodder beurlaubt. b) 11.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LIND, Johannes Iversen. Sp. 3: 27.12.1895 i Skovhuse. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Brabæk. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LIND, Peter Nielsen. Sp. 3: 23.1.1887 i Brøstrup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Kamtrup, Fæsted sogn.                                               Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 5. Komp[agnie], 3. B[a]t[ail]l[on], Inf[anterie] Ers[atz] Truppe, Beverloo Belgien. Sp. 7: 19.9.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LINDAHL, Johan August. Sp. 3: 30.10.1895 i Bevtoft. Sp. 4: Købmandslærling. Sp. 5: Ø. Lindet.                                       Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LINDBERG, Paul Friedrich. Sp. 3: 21.10.1892 i Rødding. Sp. 4: Skræddersvend. Sp. 5: Rødding.                                  Sp. 6: Sergeant, M. G. Stab, I[nfanterie] R[egiment] 438. Sp. 7: a) v[om] 10.8. bis 27.8.1918 nach Rödding beurlaubt. b) 25.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LINDHOLM, Mads Jensen. Sp. 3: 6.9.1894 i Hyrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hyrup. Sp. 6: Unausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LIST, Johannes. Sp. 3: 10.6.1895 i Jels. Sp. 4: Landm[ann]. Sp. 5: Jels. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat,                               1. Landst[urm] Inf[an]t[erie] B[a]t[ail]l[on], Rendbsurg. Sp. 7: 28.4.1916 geflüchtet. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Ger[icht] d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 6.11.1916 – R[eichs] A[nzeiger] v[om] 10.11.1916. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Anders Hansen. Sp. 3: 7.4.1896 i Skrydstrup. Sp. 4: Karl og postafløser. Sp. 5: Skrydstrup.                            Sp. 6: Musketier, Genes[ene] Abt[eilung], Feldart[il]l[erie] Dep[ot], 11. Inf[an]t[erie] Div[ision].                                  Sp. 7: 10.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Hans. Sp. 3: 24.3.1897 i Skrydstrup. Sp. 4: Bagersvend. Sp. 5: Skrydstrup. Sp. 6: Grenadier,                                 5. K[ompagnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 93. Sp. 7: 31.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Hans Hansen. Sp. 3: 25.3.1886 i Arnum, Højrup sogn. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Dover.                                Sp. 6: Gefr[eiter], 8. Komp[agnie], E. 84. Sp. 7: 15.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Hans Jessen. Sp. 3: 20.4.1887 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tiset. Sp. 6: D[auernd] u[nbrauchbar], Landsturmmann. Sp. 7: 846/18 (Kanikkelæses) 28.10.1918 zur gericht[liche] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Johannes Adolf. Sp. 3: 12.7.1894 i Hygumskov. Sp. 4: Mejerimedhjælper. Sp. 5: Rødding.                      Sp. 6: Musketier, 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 51. Sp. 7: a) v[om] 9.-23.7.1915 nach Hügumholz auf Urlaub. b) 17.7.1915 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Marius Christian. Sp. 3: 22.3.1898 i Skrydstrupmark. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skrydstrupmark.                          Sp. 6: Kanonier, 3. B[a]tt[erie], L[an]dw[ehr] Fussart[il]lerie B[a]t[ail]l[on] 69. Sp. 7: 11.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LORENZEN, Niels Aggersen. Sp. 3: 11.1.1888 i Maugstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrup.                                      Sp. 6: Gefreiter, 4. Eskadron, Landw[ehr] Kav[allerie], Schütze Reg[iment] Nr. 92. Sp. 7: 14.8.1917 gefl[üchtet]. Durch Beschluss des Kriegsgerichts d[er] 11. Landw[ehr] Division v[om] 15.3.1918 f[ür] fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Anders Espensen. Sp. 3: 13.5.1897 i Skodborg. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Skodborg.                                         Sp. 6: Ausgeh[oben] für[inf[an]t[erie] P. Sp. 7: 17.9.1916 gefl[üchtet]. 3.4.1917 Strafurteil:                                                1 J[ahr]gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Antoni Christiansen. Sp. 3: 24.11.1893 i Rangstrup. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Brændstrup.                                Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 2. Komp[agnie], 3. L[an]dst[urm] Inf[an]t[erie] Bat[ail]l[on], Flensburg.                        Sp. 7: 5.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Christen Lauritzen. Sp. 3: 6.7.1893 i Kastrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Brændstrup. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Christian Sørensen. Sp. 3: 16.4.1894 i Nustrupmark. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Nustrupmark.                                         Sp. 6: Musketier, 3. Ers[atz] M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], 11. A[rmée] K[orps], Ohrdruf.                      Sp. 7: 11.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Franz Peter. Sp. 3: 5.10.1897 i S. Vilstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Brorsbøl. Sp. 6: Schütze, 2. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], 2. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 464. Sp. 7: 6.10.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] g[e]g[en] L[und] w[egen] Fahnenfl[ucht] eingel[eitet] – Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 238. I[nfanterie] Div[ision] v[om] 22.2.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Hans Elkjær. Sp. 3: 22.1.1886 i Rangstrup. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Galsted. Sp. 6: Wehrm[ann], E[rsatz] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 5.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Hans Peter. Sp. 3: 8.3.1895 i Langetved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Jens Thomsen. Sp. 3: 26.11.1891 i Nustrupmark. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Vojens. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], Stab. I[nfanterie] R[egiment] 173. Sp. 7: 15.6.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Johan. Sp. 3: 24.4.1890 Brorsbøl, Sønderborg amt. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Kastrup.                                          Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], L[an]dst[urm] Ers[atz] B[a]t[ail]l[on] 2, Hamburg. Sp. 7: Seit 10.11.1917 v[om] Truppenteil entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Lauritz. Sp. 3: 8.11.1889 i Endrupskov. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Militärkrankenwärter, San[itäts] Komp[agnie] 231. Sp. 7: In der Nacht v[om] 3.-4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Lauritz Theodor. Sp. 3: 30.10.1884 i Liholt, Skrydstrup sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lilholt.                            Sp. 6: Gefr[eiter], 1. R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 29.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Mads Petersen. Sp. 3: 5.5.1893 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vinderup. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: L[und] ist durch des Geirchts fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Niels Hansen. Sp. 3: 12.6.1888 i Fjersted, Spandet sogn. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: G[ar]d[e] Füs[ilier], 2. Komp[agnie], Gardefüs[ilier] Reg[iment], Berlin. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Niels Jepsen. Sp. 3: 28.6.1895 i Skodborgmark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Niels Petersen. Sp. 3: 6.7.1884 i Lintrupmark. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Wehrmann,                   3. Batt[erie], Fussart[i]l[lerie] B[a]t[ail]l[on], Nr. 155, d. 7. 417. Sp. 7: a) vom 29.8.-18.9.1918 nach Mejlby beurlaubt. b) In der nacht von 14. Z[um] 15.9.1915 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Peter. Sp. 3: 26.4.1890 i Jegerup. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Ørby. Sp. 6: Fahrer, Minenw[erfer] Komp[agnie] 312. Sp. 7: Ende Juli 1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUND, Peter Christensen. Sp. 3: 4.4.1895 i Skodborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LUSTRUP, Niels Madsen. Sp. 3: 25.1.1895 i Roager. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LYCK, Christian. Sp. 3: 31.10.1893 i Rødding. Sp. 4: (kanikkelæses)elev. Sp. 5: Rødding.                                                   Sp. 6: L[an]st[urm]m[ann], 11. Komp[agnie], 3. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 66. Sp. 7: L[yck] ist für fahnenflüchtig erklärt v[om] Gericht d[er] 7. Res[erve] Div[ision] vom 22.9.1918. St. Pr. L. III 1564/18.   Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LYDIKSEN, Hans. Sp. 3: 15.3.1895 i Birkelev. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Ballum, Tønder amt.                                          Sp. 6: Musk[etier], 8. Komp[agnie], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 84 im Felde. Sp. 7: 6.5. entwichen auf Urlaub. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LYKKE, Niels Olsen. Sp. 3: 2.6.1890 i Hygum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bevtoftmark. Sp. 6: Rekrut Depot,                  1. Ers[atz] Bat[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment], Rendsburg. Sp. 7: Seit 16.5.1915 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LÆBEL, Hans Jensen. Sp. 3: 29.5.1888 Jernhyt. Sp. 4: Kvæghyrde. Sp. 5: Seggelund. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], E/R 84. Sp. 7: 7.11.1916 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[er]                                81. I[nfanterie] Brig[age] v[om] 18.11.1916. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LØBNER, Jeppe Andersen. Sp. 3: 20.5.1887 i Ll. Nustrup. Sp. 4: Møller. Sp. 5: Ø. Lindet.                                                Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Gene[sene] Abt[eilung] 3, Etappenk[om]m[an]d[o], d[eutsche] Feldpost Nr. 297. Sp. 7: 30.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LØBNER, Peter Andersen. Sp. 3: 9.3.1896 i Rejsby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Füsil[ier],                              6. Komp[agnie], Füsil[ier] R[egiment] 86. Sp. 7: I[n] d[er] Nacht v[om] 17.-18.9.1917 gefl[üchtet].                        Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

LAASHOLDT, Jens Christian. Sp. 3: 5.2.1890 i Hyrup. Sp. 4: Skomager. Sp. 5: Hyrup. Sp. 6: Pionier,                                1. Komp[agnie], Pionier Reg[iment] 29. Sp. 7: a) vom 27.8.-9.9.1918 nach Hürup I beurlaubt. b) 7.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Christian Hansen. Sp. 3: 13.12.1892 i Bjerndrup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Bjerndrup.                                                    Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Beordert 21.6. f. E/(kanikkelæses) Reg[iment] 16. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Hans Peter. Sp. 3: 2.2.1887 i Fjelstrup. Sp. 4: Tidligere postbud. Sp. 5: Fjelstrup.                                          Sp. 6: Wehrm[ann], E[rsatz] R[egiment] 86. Sp. 7: Seit 28.11.1916 fl[üchtig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Jakob. Sp. 3: 8.10.1892 i Roost. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Gefreiter, 3. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Res[erve] E[rsatz] R[egiment] 4. Sp. 7: 31.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Karl. Sp. 3: 25.5.1891 i Roost. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Stab d[er] 1. Abtlg., Feld-Art[il]l[erie] Reg[iment], Nr. 9. Sp. 7: a) Vom 19.8.918 bis 7.9.1918 nach Roost beurlaubt. b) Am 6.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Laue. Sp. 3: 7.5.1886 i Marstrup. Sp. 4: Agent. Sp. 6: Sønderborg. Sp. 6: Gefreiter, 2. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 347. Sp. 7: a) V[om] 19.7.-16.8.1918 nach Marstrup beurlaubt. b) 28.8.1918 gefl[üchtet]. Durch Verf[ügung] des Gerichts der 87. Inf[anterie] Div[ision] vom 26.8.1918 bei (sic) fahnenflüchtig erklärt. Mitt[eilung] der I. R. v[om] 24.9.1918 – 347 III/390. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Mads Peter. Sp. 3: 7.7.1881 i Vimtrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Wehrmann,                              6. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: a) V[om] 2.-19.8.1918 nach Hügum beurlaubt. b) 17.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MADSEN, Mads Sørensen. Sp. 3: 23.10.1879 i Mejlby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Mejlby.                                               Sp. 6: Landst[urm]m[ann], 12. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 221, 24. R. A. K., 48. R[eserve] Div[ision] i[m] Westen. Sp. 7: Seit 29.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MARSCHALL, Johann Friedrich. Sp. 3: 24.2.1893 I Ø. Lindet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Kraftfahrer. Sp. 7: a) vom 2.9.-16.9.1918 nach O. Linnet beurlaubt. b) 10.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MARSCHALL, Ole Petersen. Sp. 3: 24.6.1888 i Mojbøl. Sp. 4: Handelsmand. Sp. 5: Haderslev.                                     Sp. 6: Gefreiter, 1. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] Reg[iment] 84, Hadersleben. Sp. 7: 28.1.1918 v[on] der Truppe entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MASTRUP, Iver Nissen. Sp. 3: 30.1.1888 i Kestrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kestrup ved Hoptrup.                              Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landst[urm]pfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MATHIESEN, Carsten. Sp. 3: 3.2.1872 i Søgårdmark, Aabenraa. Sp. 4: Arbejder og fyrbøder.                                          Sp. 5: Simmersted. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 2. L[an]dst[urm] Inf[an]t[erie] B[a]t[ail]l[on], Allenstein,               XX 2. Sp. 7: Vermutlich 25.10.1917 flüchtig geworden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MATHIESEN, Hans Peter. Sp. 3: 29.3.1895 i Ø. Lindet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Mojbøl. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Fussart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MATHIESEN, Knud. Sp. 3: 13.7.1888 i Sommersted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Simmersted. Sp. 6: Trainsoldat, 2. Garde Tr[ain] E[rsatz] B[a]t[ail]l[on], Genes[ungs] Eskadron. Sp. 7: Seit 3.6.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MATZEN, Laust. Sp. 3: 25.4.1895 i Mejlby. Sp. 4: Bager. Sp. 5: Lintrup. Sp. 6: Gefr[eiter], M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Scharfsch[ützen] Abt[eilung] 9. Sp. 7: 30.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MAURITZEN, Asmus Henriksen. Sp. 3: 11.8.1893 i Roager. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Søndernæs (Astrup)            Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MAURITZEN, Hans Peter. Sp. 3: 12.10.1879 i Vesterbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Kanonier v[om] Stabe d[er] 64. Feldart[il]l[erie] Brig[ade]. Sp. 7: In der Nacht vom 25. z[ur] 26.11.1916 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] 6. J. d. vom 18.1.1917. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MAURITZEN, Laurids Peter. Sp. 3: 20.5.1885 i Vesterbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjertingmark.                                 Sp. 6: 4. Komp[agnie], 57. Res[erve] Inf[an]t[erie] Reg[iment], 13. Res[erve] Div[ision], I. R. Arnum i W.                 Sp. 7: 2.8.1916. fahnenfl[üchtig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MAURITZEN, Lauritz. Sp. 3: 15.9.1895 i Roager. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MEIER, Andreas. Sp. 3: 10.12.1874 i Gånsager. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Åstrup. Sp. 6: Landst[urm]m[ann],                    10. Komp[agnie], L[an]dw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 5. Sp. 7: Juni ao 1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MEIER, Anton Marius. Sp. 3: 4.12.1883 i N. Sejerslev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøns. Sp. 6: Wehrmann,                  6. Komp[agnie], II E/84. Sp. 7: 5.6.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MEIER, Jürgen Wilhelm. Sp. 3: 14.10.1891 i Galsted, Rangstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Østergård ved Gabøl.                Sp. 6: Füsel[ier] d[er] 4. Komp[agnie], Reg[iment] 90. Sp. 7: Auf Urlaub nach Kolsnap. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MEIMBURG, Christian Petersen. Sp. 3: 13.6.1879 i Foldingbro, Dover sogn. Sp. 4: Skrædder.                                        Sp. 5: Foldingbro. Sp. 6: Jäger, Ers[atz] Bat[ail]l[on] 9, Ratzeburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MICHAELSEN, Michael Jørgen. Sp. 3: 26.4.1887 i Kastvrå. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Sergeant, Res[erve] Ers[atz] Esk[adron] 9 A. K., Parchim. Sp. 7: Bis 23.7.1917 n[ach] Hoirup I beurlabt, vor Ablauf d[es] Urlaubs entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MIDTGAARD, Søren Knudsen. Sp. 3: 16.9.1893 i Spandet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjærsted. Sp. 6: Rekrut ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MIKKELSEN, Jens Peter. Sp. 3: 23.2.1896 i Haderslev. Sp. 4: Købmandsmedhjælper. Sp. 5: Haderslev.                          Sp. 6: Musketier, 2. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 265. Sp. 7: 10.5.1917 gefl[üchtet].   Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MINK, Christian Petersen. Sp. 3: 14.1.1895 i Hejsager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Fredsted. Auf Wandersch[aft] v[om] 1.5.1915. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MOLTZEN, Thomas Heinrich. Sp. 3: 11.2.1889 i Faserlundholz, Landkr[eis] Flensburg. Sp. 4: Møllersvend.       Sp. 5: Mølby, Oksenvad sogn. Sp. 6: L[an]dst[ur]m[mann], 6/I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: 16.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MORTENSEN, Alfred. Sp. 3: 4.11.1897 i Mejlby. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Inf[an]t[erie] P. Sp. 7: ca. 24.8.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MORTENSEN, Hans Jensen. Sp. 3: 11.3.1876 i Arnitlund. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Mølby.                                                              Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Kriegsgef[angener], Arb. B[a]t[ail]l[on] 37. Sp. 7: Anfang November 1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MUHSMANN, Nis Nielsen. Sp. 3: 18.6.1888 i Birkelev. Sp. 4: Landmnad. Sp. 5: Birkelev. Sp. 6: Res[ervist], Reg[iment] Stab, I[nfanterie] R[egiment] 464. Sp. 7: a) 4.8.-17.8.1918 nach Birkelev beurlaubt. b) 15.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MUURHOLM, Hans Christian. Sp. 3: 9.9.1895 i Troldkær, Jels sogn. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Jels.                                     Sp. 6: Schütze, 1. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Feld Inf[an]t[erie] Reg[iment] 60. Sp. 7: In der Nacht z[um] 19.9.1917 flücgtig geworden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MUUSMANN, Peter. Sp. 3: 1.12.1893 i Frifelt. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Stavedskov, Birkelev.                                           Sp. 6: 3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 390 i[m] Westen. Sp. 7: 1.10.1916 gefl[üchtet]. Mitteilung des Gerichts d[er] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 390 vom 23.2.1918 für fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MÄHL, Johann. Sp. 3: 28.1.1875 i Bahrenfeld. Sp. 4: Tømrer. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Genes[ungs] Komp[agnie] E. 75 Hamb[urg]. Sp. 7: 2.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MÆRSK, Anton. Sp. 3: 7.12.1894 i Ø. Gasse. Sp. 4: Skomager. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: Musketier,                                7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: 9.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44,                   nr. 17.

MÆRSK, Niels Olesen. Sp. 3: 28.2.1891 i Ø. Gasse. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Ø. Gasse. Sp. 6: Musketier, Mienenw[erfer]-Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 140. Sp. 7: 16.7.1918 gefl[üchtet]. Durch Beschluss des Gerichts der 4. K[öni]gl[iche] Preuss[ische] Inf[anterie] Div[ision] v[om] 3.8.1918 – 1030/18 – für fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Andreas Valdemar. Sp. 3: 3.8.1892 i Toftlund. Sp. 4: Forsikringsvolontør. Sp. 5: Haderslev.                        Sp. 6: Unteroff[izier], 4. Komp[agnie], 6. Gr[enadier] Reg[iment] 4. Sp. 7: I[n] d[er] Nacht 5/6.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Christian. Sp. 3: 6.12.1883 i Fredsted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fredsted.                                                          Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 1. Komp[agnie], I. E. 86, Flensburg. Sp. 7: 6.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Christian Hansen. Sp. 3: 30.4.1880 i Brunde, Aabenraa amt. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Skovby.                         Sp. 6: Wehrm[ann], 11. Komp[agnie], 3/ I[nfanterie] R[egiment] 163. Sp. 7: 18.8.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] weg[en] Fahnenflu[cht] eingeleitet – Mitteilung d[er] I[nfanterie] R[egiment] i[m] Felde v[om] 18.3.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Hans. Sp. 3: 10.3.1876 i Gabøl. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Gabøl. Sp. 6: Landst[urm]m[ann],                           4. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 209. Sp. 7: Seit 4. od[er] 5.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Jens Andersen. Sp. 3: 15.7.1895 i Hygumskov. Sp. 4: Skræddersvend. Sp. 5: Hygum.                                    Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Laue Nissen. Sp. 3: 25.5.1893 i Ø. Lindet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rojbøl. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Peter Andersen. Sp. 3: 5.9.1887 i Satrup, Sønderborg. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Frørup.                                            Sp. 6: Kriegsbeschädigter. Sp. 7: 12.11.1917 geflücht[et]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Peter Madsen. Sp. 3: 24.2.1893 i Kvistrup. Sp. 4: Sodavandsfabrikant. Sp. 5: Landmand, Haderslev (sic). Sp. 6: Musketier, 7. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 207. Sp. 7: a) vom 1.-22.8.1918 nach Hadersleben beurlaubt. b) 19.8.1918 gefl[üchtet]. M[øller] ist durch Verfügung des Gerichts d[er] 228. I[nfanterie] Div[ision) – P. L. 457/18 – v[om] 12.9.1918 f[ür] fahnenfl[üchtig] erkl[ärt]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØLLER, Richard. Sp. 3: 30.5.1899 i Grarup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Grarup. Sp. 6: Pionier, Ers[atz] Pion[ier] B[a]t[ail]l[on] 9, Harburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MØRK, Heinrich Christian. Sp. 3: 18.1.1890 i Jaruplund, Flensborg. Sp. 4: Bankassistent. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musket[ier], 2. Ers[atz] Komp[agnie], 1. Ers[atz] B[a]t[aillon]. 163, Neumünster. Sp. 7: 25.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

MAASBØL, Hans. Sp. 3: 29.11.1893 i Haderslev. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Füsilier, 6. Komp[agnie], Füsel[ier] R[egiment] 84. Sp. 7: Seit 13.11.1916 flüch[tig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NICOLAISEN, Hans. Sp. 3: 30.4.1896 i Ballum, Tønder. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Musketier,                1. Komp[agnie], Feldlazarett 90, Genesungs Abt[eilung], I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: 22.6.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Andreas Christian. Sp. 3: 23.9.1897 i Øsby. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Tornum. Sp. 6: Schütze, Masch. Ausb[ildungs] Kommando II, Beverloo. Sp. 7: Seit 3.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Christen. Sp. 3: 3.2.1875 i Hjerndrup. Sp. 4: Smed og stedfrotrædende sogneforstander.                     Sp. 5: Simmersted. Sp. 6: 9.5.1916: E[rsatz] L[an]dw[ehr] 68 i[n] Koblenz eingest[ellt]. V[om] 21.7.1916-30.9.1916 f[ür] eig[enen] Betrieb beurlaubt. Sp. 7: 1.10.1916 gefl[üchtet9. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Christian Christensen. Sp. 3: 18.5.1883 på Årø. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Landwehrm[ann],             3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 401. Sp. 7: 21.6.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Elias Hansen. Sp. 3: 12.9.1883 i Tornummark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tornum.                                       Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Georg Ernst. Sp. 3: 10.9.1881 i Haderslev. Sp. 4: Kulhandler. Sp. 5: Haderslev.                                               Sp. 6: Kriegsfreiw[illiger], 2. Ers[atz] Bat[ail]l[on], Füs[ilier] Reg[iment] Königin, Nr. 86. Sp. 7: Tom.                       Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Hans. Sp. 3: 18.10.1887 i Søderup, Aaberaa amt. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Langetved.                                          Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Hartvig Niels. Sp. 3: 15.7.1888 i Haderslev. Sp. 4: Boghandler. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: Während des Urlaubs in Februar 1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Hein Nissen Hesselberg. Sp. 3: 4.7.1878 i Lintrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborgskov.                                  Sp. 6: Unteroffiz[ier], 7. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 620. Sp. 7: 10.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Jens Peter. Sp. 3: 5.4.1881 i Råhede ved Hviding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høgsbro.                                       Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 18.10.1918 – 834 M. R. zur gericht[licher] Bestrafung. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Jens Hansen. Sp. 3: 19.12.1880 i Hjerpsted, Tønder amt. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Endrup.                                    Sp. 6: Landw[ehrmann], 2. Komp[agnie], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 85. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Kasper. Sp. 3: 24.10.1884 i Høgsbro ved Hviding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høgsbro.                                        Sp. 6: Landst[urm] Rekrut, 3. Komp[agnie], 1. Inf[an]t[erie] Er[satz] B[a]t[ail]l[on], 76. Inf[an]t[erie] R[egiment], Hamburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Ludvig. Sp. 3: 13.7.1888 i Hyrup. Sp. 4: Smedesvend. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Eisenbahnpionier,                       1. Eisenbahnbaukomp[agnie]. Sp. 7: 8.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Marius. Sp. 3: 3.8.1887 i Bramdrup. Sp. 4: Drejer. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: War aus der                                 2. Komp[agnie], 1. (kanikkelæses) als d[auernd] u[nbrauchbar] entlassen. Sp. 7: Seit Mitte August flüchtig. Untersuchung vom Gericht der Landw[ehr] Inf[anterie], Altona eingeleitet 54/19 M. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Marius. Sp. 3: 1.6.1891 i Roost. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Musketier, M(aschinen] G[ewehr] Tr[ain], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 80. Tr. Übggl. Darmstadt. Sp. 7: a) v[on] 4.7.-9.7.1918 nach Roost beurlaubt. b) 5.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Mathias Peter. Sp. 3: 5.8.1893 i N. Vilstrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: N. Vilstrup. Sp. 6: Trainfahrer, div. Brückentrain 49. Sp. 7: a) 10.-23.9.1918 nach Kjelstrup beurlaubt. b) am 21.9.1918 gefl[üchtet].                      Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Niels Hansen. Sp. 3: 8.11.1897 i Skærbæk. Sp. 4: Tapetserer. Sp. 5: Flensburg zuletzt.                                   Sp. 6: Musketier, E[rsatz] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 210. Sp. 7: a) v[om] 28.8.-11.9.1918 nach Scherrebek beurlaubt. b) 11.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Niels Peter. Sp. 3: 24.1.1879 i Fole. Sp. 4: Skomager. Sp. 5: Fole. Sp. 6: Wehrm[ann],                                    11. Komp[agnie], III B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 163. Sp. 7: In der Nacht von 10/11.6.1917.                 Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Nis Hansen. Sp. 3: 16.12.1876 i Ø. Åbølling, Roager sogn. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Rejsby.                                           Sp. 6: Landsturmm[ann], 4. Komp[agnie], Landst[urm] Bat[ail]l[on] III, Flensburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Sigurd Østergaard. Sp. 3: 24.7.1892 i Råhede. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Råhede. Sp. 6: Jäger, Ers[atz] B[a]t[ail]l[on] 9. Sp. 7: 27.3.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIELSEN, Thomas Jensen. Sp. 3: 6.2.1883 i Vodder. Sp. 4: Gårdejer. Sp. 5: Spandetgård.                                               Sp. 6: L[an]st[urm]m[ann], Feld Rekrut Depot 13. Sp. 7: Geflüchtet 22.1. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIEMANN, Christian. Sp. 3: 22.4.1894 i Stepping. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Stepping. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIKOLAISEN, Christen Clius. Sp. 3: 19.12.1894 i Skodborg. Sp. 4: Sadelmager. Sp. 5: Skodborg.                                    Sp. 6: Oekonm. Handw[erker], III Komp[agnie], Kriegsbekl[eidungs] Amt. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44,               nr. 17.

NIKOLAISEN, Jesper. Sp. 3: 26.4.1894 i Skodborgskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NIKOLAISEN, Johannes. Sp. 3: 7.9.1893 i Skodborgskov. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Georg Ludvig Sophus. Sp. 3: 28.12.1884 i Haderslev. Sp. 4: Vognmand. Sp. 5: Styding.                                   Sp. 6: Wehrm[ann], 5. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 23.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Jens. Sp. 3: 30.9.1889 i Visby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], II E 75.                         Sp. 7: 1.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Jens Anton. Sp. 3: 26.5.1897 i Sverdrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Sverdrup. Sp. 6: Rekr[ut] Dep[ot], I. E. 83, Rendsburg. Sp. 7: Vom Hadersleben aus geflüchtet am 11.11.1916. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Jens Marius. Sp. 3: 1.6.1890 i Sverdrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Sverdrup.                                                           Sp. 6: Landst[ur]m[mann], 2. Ers[atz] Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 141, Grundrup. Sp. 7: Seit 11.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Jeppe Jørgen. Sp. 3: 29.10.1885 i Hajstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hajstrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 31. Sp. 7: a) v[om] 13.8.-29.8.1918 nach Haistrup beurlaubt. b) 31.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Mathias Jørgen. Sp. 3: 8.2.1882 i Ørby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ørby. Sp. 6: Gefr[eiter] 8/I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: 3.8.1917 gefl[üchtet]. Laut Mitteilung d[er] I[nfanterie] R[egiment] 84 v[om] 14.9.1917 – 336 III – für fahnenflüchtig erkl[ärt]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Nis. Sp. 3: 19.2.1883 i Hyrup, Øsby sogn. Sp. 4: Kådner. Sp. 5: Vinderup. Sp. 6: Wehrm[ann],                    2. B[a]t[ail]l[on], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 1.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44,                  nr. 17.

NISSEN, Nis Hansen. Sp. 3: 22.12.1883 i Stenderup, Ø. Lindet sogn. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Stenderup.                            Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 10. Komp[agnie], Reg[iment] 3. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Peter. Sp. 3: 3.1.1898 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Kanonier, Ers[atz] Fussart[il]l[erie] Reg[iment] 20, Neubreisach. Sp. 7: 26.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Peter Andersen. Sp. 3: 27.6.1897 i Hjerting. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: II. B[a]t[ail]lon], I[nfanterie] R[egiment] 464, d[eutsche] F[eldpost] 698. Sp. 7: a) vom 13.8. bis 1.9.1918 nach Hügum beurlaubt. b) 27.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Peter Bogislaus Carstens. Sp. 3: 13.4.1891 I Kastvrå. Sp. 4: Møller. Sp. 5: kastvrå. Sp. 6: Gefreiter,                    I. E, Masch[inen] Gewehr Komp[agnie], Hamburg. Sp. 7: 5.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSEN, Thomas Andersen. Sp. 3: 22.2.1891 i Ø. Gasse. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: San[itäts] Unteroff[izier], 4. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 463. Sp. 7: 17.9.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] gegen N[issen] w[egen] Fahnenfl[ucht i[st] eingeleitet – Mitteilung d[es] Gerichts d[er] I[nfanterie] R[egiment] 463 v[om] 1.3.1918. L. R. 388 M. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NISSUM, Andreas Petersen. Sp. 3: 20.6.1885 I Arnum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjærsted.                                                   Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 85, Sonderburg.                     Sp. 7: 10.5.1916 geflüchtet auf Urlaub nach Fjerstedt. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NYGAARD, Christian. Sp. 3: 29.11.1894 i Stepping. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut.    Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Anders Peter. Sp. 3: 3.4.1887 i Vodder. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vodder. Sp. 6: Kanonier, Munitionskol[onne] n. u. 184. Sp. 7: 27.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Anton. Sp. 3: 1.3.1890 i Arnitlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Arnitlund. Sp. 6: Unteroff[izier],                 2. Batt[erie], Fussart[il]l[erie] B[a]t[ail]l[on] 61. Sp. 7: 28.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Chresten Thomsen. Sp. 3: 26.1.1890 i Hammelev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bæk, Vonsbæk sogn. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]. Sp. 7: Seit Anfang September 1915 flücht[ig]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Christian: Sp. 3: 30.12.1891 i Skovrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skovrup. Sp. 6: Unteroff[izier], 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 156. Sp. 7: 18.6.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Johannes. Sp. 3: 16.4.1895 i Høgelund. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] l[eichte] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Marius Markus. Sp. 3: 19.11.1894 i Arnitlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Arnitlund.                                           Sp. 6: Musketier, 3. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 263. Sp. 7: November 1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Nicolai. Sp. 3: 4.8.1888 i Københoved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Københoved.                                               Sp. 6: 4. Komp[agnie], Ers[atz] Landw[ehr] Bat[ail]l[on], Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

NØRGAARD, Peter Jørgensen. Sp. 3: 5.5.1886 i Arnitlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Arnitlund.                                        Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 8 Res[erve] Inf[ante[r[ie] Reg[iment] 86. Sp. 7: 22.8.1917 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OBLING, Simon M.. Sp. 3: 18.6.1892 i Åved ved Skærbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Åved, Vodder sogn.                   Sp. 6: 9. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 82, z[ur] Z[ei]t i[m] Felde. W. Sp. 7: 4.6.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OKSEN, Kjeld Peter. Sp. 3: 4.12.1878 i Mosbøl, Skærbæk. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Mosbøl. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OEKSEN (sic), Niels. Sp. 3: 10.12.1885 i Skærbæk. Sp. 4: Pensionist. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: 14.6.1916 gestellte (kanikkelæses). Sp. 7: Am 14.8.1916 gefl[üchtet]. Tatbericht 3549 II M. Gericht d[er] 35. I[nfanterie] Brig[ade] 6804 v[om] 4.11.1916. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OLLING, Franz Niels. Sp. 3: 9.2.1882 i Skudstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skudstrup. Sp. 6: Gefr[eiter], Pionier, Minen[werfer] Komp[agnie] 296. Sp. 7: a) v[on] 13.-28.7.1918 nach Skudstrup beurlaubt.                                   b) 16.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OLLING, Peter Martinsen. Sp. 3: 23.12.1883 i Skudstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skudstrup.                                          Sp. 6: Musketier, 4. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 296. Sp. 7: a) v[on] 13.-28.7.1918 nach Skudstrup beurlaubt. b) 16.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

ORBESEN, Knud. Sp. 3: 18.6.1898 i Haderslev. Sp. 3: Købmandslærling. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Kanonier, E[rsatz] Feldart[il]l[erie] 17, Bromberg. Sp. 7: 27.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OTTE, Peter. Sp. 3: 17.1.1899 Skudstrupmark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skudstrupmark. Sp. 6: Pionier,                      7. Ers[atz] Komp[agnie] Pionier 23, Graudenz. Sp. 7: 1.4.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OTZEN, Jes. Sp. 3: 14.6.1885 i Løjt Kirkeby, Aabenraa amt. Sp. 4: Mejeriforvalter. Sp. 5: Rangstrup.                            Sp. 6: Wehrm[ann], Min[en]werf[er] Batt[erie], 1. Garde Res[erve] Reg[iment]. Sp. 7: 23.1.1917 gefl[üchtet]. 7.8.1917 Fahnenfluchtserkl[ärung] u[nd] Beschlagnahmeverf[ügung] ergangen – Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 1. 6. R[eserve] Div[ision] v[om] 11.8.1817 III (kanikkelæses) 115.17 L. R. 1271/17 M. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OUTZEN, Niels. Sp. 3: 9.4.1888 i Tyrstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: Landst[urm]m[ann],                       6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[eserve] E. 31. Sp. 7: 26.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OUTZEN, Peter Wilhelm. Sp. 3: 21.1.1886 i Tyrstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tyrstrup.                                                     Sp. 6: Landst[urm]m[ann], 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 35 Div[ision], 17. A[rmée] K[orps].                            Sp. 7: 10.-11.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

OVERBECK, Hans Christian. Sp. 3: 11.8.1882 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bjerndrup.                                       Sp. 6: Musketier, L[an]dst[urm], 4. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 60. Sp. 7: 29.9.1916 v[on] d[er] Truppe entfernt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAAG, Hans Christian. Sp. 3: 8.10.1898 på Årø. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Musketier,                                     3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 357. Sp. 7: 1.11.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAASCH, Eduard. Sp. 3: 23.1.1897 i Rejsby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Musketier, 11. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 30. Sp. 7: 4.1.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PALMUS, Bertel Hansen. Sp. 3: 25.1.1885 i Rejsby. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Arm[ierungs]soldat,                  3. Komp[agnie], Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[n] 115. Sp. 7: a) v[om] 5. bis 22.8.1918 nach Reisby beurlaubt.                  b) 16.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Christian. Sp. 3: 24.6.1880 i Gl. Haderslev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Moltrup.                                                 Sp. 6: Landst[ur]m[mann], 3. Komp[agnie], Feld Rekr[ut] Depot, Landw[ehr] 48. Sp. 7: a) v[om] 20.9.-17.10.1918 nach Moltrup beurlaubt. b) 9.10.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Edvard. Sp. 3: 8.2.1888 i Langetved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Københoved. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Johann. Sp. 3: 12.8.1891 i Sommersted. Sp. 4: Musiker. Sp. 5: Sommersted. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 5. Komp[agnie], E[rsatz] Res[erve] 86, Flensburg. Sp. 7: 26.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Jørgen Petersen. Sp. 3: 5.12.1892 i Skovbølgård, Aabenraa amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Haderslev.                Sp. 6: Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Jäger 9. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Niels Peter. Sp. 3: 3.6.1893 i Kamptrup. Sp. 4: Karetmagersvend. Sp. 5: Marstrup.                                            Sp. 6: Telegraphist, 7. Komp[agnie], Teleg[raph] B[a]t[ail]l[on] 5. Sp. 7: a) Tom. b) April 1915 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Nis Jessen. Sp. 3: 29.11.1888 i Moltrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Kolding. Sp. 6: Gefr[eiter],                           1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 464. Sp. 7: 21.9.1817 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAULSEN, Peter Hansen. Sp. 3: 31.12.1890 i Kamptrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Kamptrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], Truppenteil unbekannt. Sp. 7: a) Soll v[on] d[er] Truppe (kanikkelæses) sein. b) Januar 1915 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Andreas Peter. Sp. 3: 18.9.1891 i Ullerup, Sønderborg. Sp. 4: Kommis. Sp. 5: Fjelstrup.                               Sp. 6: Musketier, M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie] 1, Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 53. Sp. 7: In der Nacht v[on] 8.-9.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Anton. Sp. 3: 26. juli (sic) Sp. 4: Bankassistent. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist].                    Sp. 7: ? (sic) Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Bernhard Juul. Sp. 3: 20.8.1883 Ravning, Hjortvad sogn. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Fuss Art[il]l[erie] Reg[iment] 15, I. E. Bat[terie] Grunderup. Sp. 7: 12.7. (sic) geflüchtet. War auf Urlaub.                           Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Christian. Sp. 3: 20.6.1890 i Lunding. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Anderup, Stepping sogn.                       Sp. 6: Gefr[eiter], 7. Komp[agnie], 2. B[a]t[ail]l[on], Res[erve] Inf[an]t[e]r[ie] R[egiment] 84. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Christian. Sp. 3: 9.8.1894 Sandbjerggård, Sønderborg amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Københoved. Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Christian. Sp. 3: 22.12.1895 I Bevtoft. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bevtoft. Sp. 6: Musket[ier],                    12. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 342. Sp. 7: 16.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Christian Nicolaisen. Sp. 3: 6.8.1892 i Gram. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Flensboorg.             Sp. 6: Musketier, 5. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 215. Sp. 7: 30.10.1917 gefl[üchtet]. Petersen ist d[urch] Verf[ügung] d[es] Gerichts d[er] 46. Res[erve] Div[ision] v[om] 20.12.1917 f[ür] fahnenflüchtig erklärt – Mitteilung d[es] Gericht d[er] stellv[ertrende] 34. I[nfanterie] Brig[ade] – Schwerin. V[om] 30.4.1918. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Christian Thomsen. Sp. 3: 9.2.1893 i Rejsby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Füs[ilier], Ers[atz] Bat[ail]l[on], 4. G[ar]d[e] Reg[iment] z[u] Fuss. Sp. 7: Auf Urlaub nach Rejsby. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Friedrich Christian. Sp. 3: 1.1.1896 i Ø. Løgum. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Sommersted. Sp. 6: Musketier, 10. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 222. Sp. 7: 3.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Hans. Sp. 3: 10.11.1893 i Fjelstrup. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Ingwert. Sp. 3: 12.6.1893 i Lunding. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Gefreiter, Feldrekr[ut] Depot 18, L[an]dst[urm] I[nfanterie] Div[ision]. Sp. 7: 12.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Iver Thedor. Sp. 3: 28.10.1887 i Baumgård, Hjortvad. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Baumgård.                      Sp. 6: Ausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 830/18 M. R. 10.2.1919 zur gerichtlicher Bestrafung. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Jesper. Sp. 3: 25.11.1898 i Gl. Haderslev. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Gram. Sp. 6: Gefreiter,                                    1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment], Nr. 357. Sp. 7: a) v[om] 20.9.-5.10.1918 nach Grammby beurlaubt. b) 29.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Johann Christian. Sp. 3: 27.3.1888 i Ø. Højst, Tønder amt. Sp. 4: Lærer. Sp. 5: Kirkeby (Haderslev) Sp. 6: Landst[ur]m[mann], E. 84 (kanikkelæses) Reklam[ation] entlassen. Sp. 7: a) Tom.                       b) 9.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Johannes Mathiesen. Sp. 3: 22.12.1892 i Høgsbro. Sp. 4: Bager. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Gefreiter,          3. Komp[agnie], Pionier B[a]t[ail]l[on] 3, d[eutsche] Feldpost 917. Sp. 7: 26.5.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Lorenz. Sp. 3: 27.1.1893 i Sommersted. Sp. 4: Maskinbygger. Sp. 5: Augustenborg, Hovslund.                      Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[erie]. Torpedo-Schiessstand, Höruphaff, Schlosser. Sp. 7: Durch Erk[lärung] d[es] Ger[ichts] d[er] stellv[ertretende] 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 31.7.1915 für fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Niels. Sp. 3: 3.10.1885 i Djernæs. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Gram. Sp. 6: Schütze, 3. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], I[nfanterie] R[egiment] 361. Sp. 7: In der Nacht v[om] 4.-5. Mai 1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Niels Lassen. Sp. 3: 4.4.1890 i Kærbølling. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kærbølling. Sp. 6: Gefr[eiter], 2. Komp[agnie], I. E./84. Sp. 7: 19.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Niels Peter. Sp. 3: 28.11.1878 i Fæsted. Sp. 4: Slagter. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Wehrm[ann], Etappenschlachterei, d[eutsche] Feldpost 81. Sp. 7: 10.1.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Nis. Sp. 3: 17.9.1896 i Simmersted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: San[itäts]soldat,                              2. Komp[agnie], E. Dep. d[er] Marine-Korps, Abt[eilung] M[arine] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: 15.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Nis Jensen. Sp. 3: 1.6.1881 i Bjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Åstrup. Sp. 6: Musketier,                     1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 370. Sp. 7: a) vom 8./8.-30./8.1918 nach Aastrup beurl[aubt].                  b) 24.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Nis Peter. Sp. 3: 18.8.1895 i Kestrup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Hoptrup.                                                 Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Paul Hans. Sp. 3: 19.9.1881 i Mejlby. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Baumgård. Sp. 6: Musketier, 4/85. Sp. 7: P[etersen] ist f[ür] fahnenfl[üchtig] erkl[ärt]. – Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 18. Inf[an]t[erie] Div[ision] v[om] 27.4.1918. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter. Sp. 3: 28.6.1883 i Baumgård, Hjortvad. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjortvad. Sp. 6: Eingestellt 6. Ers[atz] Bat[ail]l[on] 84, Segeberg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter. Sp. 3: 15.3.1886 i Brændstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut, Landw[ehr] Inf[an]t[e]r[ie] Reg. 85, 4. R. Ers[atz] Bat[ail]l[on]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter. Sp. 3: 12,8,1889 i Bevtoft. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bevtoft. Sp. 6: Kriegsbeschädigter.              Sp. 7: 16.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter Andersen. Sp. 3: 22.2.1878 i Drengsted, Tønder amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøstrup.      Sp. 6: Feld Rekr[ut] Dep[ot] IIa, d[er] Inf[an]t[erie] Brig[ade] 23. Korporal(kanikkelæses). Sp. 7: 29.4.1916 geflüchtet v[on] das (kanikkelæses). Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter Knudsen. Sp. 3: 13.10.1885 i Moltrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tagholm ved Hjordkær.                             Sp. 6: Fahrer, 2. G[ar]d[e] Fussart[il]l[erie] R[egiment], Muni[ions]kol[onne], 11. Batt[erie]. Sp. 7: 22.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PETERSEN, Peter Musmann. Sp. 3: 14.4.1876 i Abkær. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Høgelund.                                                 Sp. 6: Arm[ierungs]soldat, 3. Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[on] 167. Sp. 7: v[om] 2.5.-29.5.1917 nach Vojens beurl[aubt]. Währ[end] d[es] Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PLATZ, Peter Sørensen. Sp. 3: 1.6.1875 i Tyrstrup. Sp. 4: Smed. Sp. 5: Frørup. Sp. 6: Landsturmm[ann],                   B. (sic) Komp[agnie], 24. Inf[an]t[erie] Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Flensburg. Sp. 7: Seit 22.1.1917 flüch[tig]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PORS, Peter Clausen. Sp. 3: 9.9.1884 i Ø. Lindet. Sp. 4: Tømrer. Sp. 5: Ø. Lindet. Sp. 6: Unteroff[izier],                     3. Pion[ier] B[a]t[ail]l[on] 16. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PRASSEN, Rudolf Jensen. Sp. 3: 5.2.1895. Fødested ikke angivet. Sp. 4: Skræddersvend. Sp. 5: Høgsbro.                 Sp. 6: 7, Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] i[m] Osten. Sp. 7: 28.9. Årstal ikke angivet.                  Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PULTZ, Christian Gottlieb. Sp. 3: 19.2.1891 i Grønnebæk. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Grønnebæk.                                         Sp. 6: Gefreiter, 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: a) vom 15.9.-23.9.1918 nach Grönnebek beurlaubt. b) 18.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

PAASKE, Knud. Sp. 3: 30.8.1895 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Lert. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie].                             Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RASMUSSEN, Anders Jørgensen. Sp. 3: 15.5.1889 i Skrydstrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Skrydstrup.                              Sp. 6: 8. Batt[erie], Landw[ehr] Fussart[i]l[lerie] B[a]t[ail]l[on] 22. Sp. 7: 2.1.1918 gefl[üchtet9]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RASMUSSEN, Andreas Peter. Sp. 3: 1.9.1895 i Sommersted. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Sommersted.                                Sp. 6: Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RASMUSSEN, Christian Markus. Sp. 3: 29.12.1875 i Kelstrup. Sp. 4: Murer. Sp. 5: Kelstrup.                                           Sp. 6: Landsturmmann, E/ L[an]dw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 31. Sp. 7: 7.1.1917 gefl[üchtet].                         Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RASMUSSEN, Jørgen. Sp. 3: 25.4.1890 i Knud. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Knud. Sp. 6: Gefr[eiter],                                   16. Komp[agnie], 4. Feld Rekrut Dep[ot], Libau, 8. Armée. Sp. 7: Seit 18.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RASMUSSEN, Thomas. Sp. 3: 11.4.1897 i Jegerup. Sp. 4: Mejerist. Sp. 5: Ullerup. Sp. 6: Musketier,                            3. Komp[agnie], 1. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] E[rsatz] Tr[uppe], Beverloo (Belgien). Sp. 7: a) v[om] 15.8.1918-2.9.1918 nach Jägerup. b) 30.8.1918 geflüchtet. Durch Beschluss des Gerichts d[er] Inf[an]t[erie] Ers[atz] Truppe, Beverloo v[om] 30.9.1918 III b 3298/18 für fahnenflüchtig erklärt. L. R. 2170 M.                              Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RATZER, Søren Hansen. Sp. 3: 24.5.1886 i Rangstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rangstrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 5. Komp[agnie], E/Eisenbeck. Sp. 7: Seit 26.10.1916 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RAVN, Hans Nissen. Sp. 3: 14.4.1891 i Skudstrup, Skodborg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skodborg, Haderslev amt. Sp. 6: Reservist, Landw[ehr] I[nfanterie] Reg[iment) Nr. 85, im Felde. Sp. 7: a) ? (sic) b) 14.6.1915 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RAVN, Iver Hansen. Sp. 3: 7.4.1889 i Bramdrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hejsager. Sp. 6: Ausgeh[obener] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RAVN, Martin Markussen. Sp. 3: 23.11.1890 i Åstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Bæk, Vonsbæk sogn.                                  Sp. 6: Obergefr[eiter], 7. Komp[agnie], 2. B[a]t[ail]l[on], Feldart[il]l[erie] 20. Sp. 7: 1.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

REINHOLDT, Friedrich Peter Jensen. Sp. 3: 14.5.1887 i Moltrup. Sp. 4: Mølleforpagter. Sp. 5: Moltrup.                     Sp. 6: Kanonier, Fussart[il]l[erie] B[a]t[ail]l[on] 793. Sp. 7: 29.8.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RIBER, Peter Andersen. Sp. 3: 1.6.1890 i Ø. Åbølling, Roager sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Åbølling.                      Sp. 6: Gefreiter, R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 237. Sp. 7: 13.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44,              nr 17.

RIIS, Peter. Sp. 3: 11.11.1876 i Revsømark. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Revsømark. Sp. 6: Landwehrm[ann], 2. Komp[agnie], Inf[anterie] Reg[iment] 70. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RIIS, Peter Andersen. Sp. 3: 14.10.1896 i Sommersted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Sommersted.                                         Sp. 6: Musketier, 10. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 224. Sp. 7: 6.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RIIS, Peter Nicolaus. Sp. 3: 10.2.1898 i Bovlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Agerskov. Sp. 6: Musketier,                          3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] Nr. 357. Sp. 7: Seit 21.10.1917 fl[üchtig]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

ROHS, Karl Madsen. Sp. 3: 5.10.1889 i V. Lindet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Nyby (Danmark) Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 10. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 362. Sp. 7: 14.7. (sic) gefl[üchtet] v[on] Stenderup. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

ROSENBERG, Anders Petersen. Sp. 3: 19.4.1890 i Ørsted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Ll. Nustrup. Sp. 6: Fahrer, Etap[pen] Pferdedep[ot] 66, d[eutsche] Feldp[ost] 176. Sp. 7: a) vom 15.7. bis 1.8.1918 nach Nustrup.                    b) 8.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

ROSENFELD, Peter Østergaard. Sp. 3: 28.8.1885 i Agerskov. Sp. 4: Handelsrejsende. Sp. 5: Agerskov.                        Sp. 6: Jäger, Ers[atz] B[a]t[ail]l[on] 9, Ratzeburg. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

RUDBECK; Markus. Sp. 3: 15.1.1880 i Flovt. Sp. 4: Gæstgiver. Sp. 5: Skovby. Sp. 6: 3. Komp[agnie],                          1. Gard[e] Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment]. Sp. 7: Vermutlich Juli 1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44,               nr 17.

RUDBECK, Mathias. Sp. 3: 9.1.1884 i Sparlund, Øsby sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Sparlund.                                       Sp. 6: Musketier, 4/I[nfanterie] R[egiment] 187. Sp. 7: 3.1.1918 geflüchtet. R[udbeck] ist d[urch] Verf[ügung] d[er] 187. Inf[an]t[erie] Div[ision] v[om] 14.2.1918 für fahnenflüchtig erklärt.. Kilde: HaLa.                    Fag 44, nr 17.

RUDBECK, Nicolai. Sp. 3: 20.12.1880 i Hajstrup. Sp. 4: Gartner og landmand. Sp. 5: Hajstrup. Sp. 6: Fahrer, Ers[atz] Tr[ain] Abt[eilung] 9, 3. Eskadr[on], Rendsburg. Sp. 7: 26.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44,             nr 17.

SAHL, Peter Petersen. Sp. 3: 23.11.1893 i Kværs, Aabenraa amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Langetved.                                         Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SANDBERG, Jens. Sp. 3: 28.12.1888 I Allerup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Fahrer, 1. Batt[erie], Fussart[il]l[erie] 36. Sp. 7: a) v[om] 11.-25.8.1918 nach Gøtterup beurlaubt. b) 25.8.1918 geflüchtet.                  Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHACK, Andreas Christiansen. Sp. 3: 17.3.1876 I Røddingmark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skibelund.                          Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Gen[esungs] Komp[agnie] 9, Res[erve] Korps, Technische Abt[eilung].                        Sp. 7: Seit 17.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHACK, Hans Christian. Sp. 3: 6.7.1882 i Spandet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Spandet. Sp. 6: Fahrer,                                    2. B[a]t[ail]l[on], Fussart[il]l[erie] 43. Sp. 7: 28.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHACK, Martin Petersen. Sp. 3: 22.5.1883 i Råhede. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Råhede. Sp. 6: 1. Genes[ungs] Komp[agnie], Res[erve] Inf[anterie] R[egiment] 73, Hannover. Sp. 7: 5.9.1916 fahnenfl[üchtig]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHACK, Niels Anders. Sp. 3: 24.6.1894 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Gefr[eiter],                                          2. Komp[agnie], 1. B[a]t[ail]l[on], 2. Marine I[nfanterie] R[egiment]. Sp. 7: a) 7.6.-6.8.1918 nach Roagger beurlaubt. b) 3.8.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHACK, Niels Andersen. Sp. 3: 5.1.1871 Stenderup. Sp. 4: Staldkarl. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Fahr[er] Truppe, P. v. Sp. 7: 23.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Anders Christian. Sp. 3: 25.8.1894 i Arnum, Højrup sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Stenderup.                       Sp. 6: Musketier, 10. Komp[agnie], 3. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 155. Sp. 7: 30.8.1917 gefl[üchtet] – d[urch] Verf[ügung] d[es] Gerichts d[er] 10. Res[erve] Div[ision] v[om] 14.11.1917 – III 3589/17 für fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Anders Madsen. Sp. 3: 8.10.1887 i Skrydstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrupmark.                                   Sp. 6: E/Alexander, Berlin. Sp. 7: 15.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Andreas. Sp. 3: 20.4.1893 i Arnum. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Spandetgård. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Andreas. Sp. 3: 24.6.1895 i Brøns. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøns. Sp. 6: Musketier,                                       5. Komp[agnie], Ers[atz] Res[erve], I[nfanterie] R[egiment] 40. Sp. 7: 25.6.1917 gefl[üuchtet[.Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Andreas Feddersen. Sp. 3: 5.4.1890 i Arnum, Højrup. Sp. 4: Bagersvend. Sp. 5: Arnum.                             Sp. 6: Unteroffiz[ier], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 266, 8. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: Geflüchtet 17.3.1916. V[om] 27.2.-18.3.1916 nach Arnum beurlaubt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Antoni. Sp. 3: 29.2.1896 i Arnum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Musket[ier],                                  15. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 362. Sp. 7: 24.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Carl. Sp. 3: 8.11.1888 i Skrydstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrup. Sp. 6: Grenadier,                              11. Komp[agnie], 7. G[renadier] I[nfanterie] R[egiment]. Sp. 7: 22.7.1917 v[on] der Truppe entfernt.                    Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Carl Johansen. Sp. 3: 4.2.1892 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Füsilier,                                     4. Komp[agnie], E. 86. Sp. 7: 5.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Chresten Petersen. Sp. 3: 1.4.1893 i Arnitlund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ll. Nustrup.                                      Sp. 6: Füsel[ier], I[nfanterie] R[egiment] 86. Sp. 7: 21.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Christian Eskesen. Sp. 3: 21.12.1887 i Dover. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Dover. Sp. 6: Reservist, l[eichte] Res[erve] Hes. Reg[iment] 7. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Andersen. Sp. 3: 12.9.1893 i Gånsager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Gånsager. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Feldart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans August. Sp. 3: 9.1.1887 i Dovermark. Sp. 4: Gårdejer. Sp. 5: Dovermark.                                               Sp. 6: Unausgeb[ildeter] Landsturmpfl[ichtiger]. Sp. 7: 21.3.1919 z[ur] gerichtl[iche] Bestrafung.                               Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Jensen. Sp. 3: 27.8.1899 i Brøns, Haderslev amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøns.                                   Sp. 6: Landst[urm] Musterung gefehlt! Sp. 7: Im Februar 1918 nach Dänemark geflüchtet. 9.4.1919 zur gerichtlicher Bestrafung. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Lorenzen Højer. Sp. 3: 26.10.1894 i Fjersted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Spandet.                                 Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Nielsen. Sp. 3: 14.7.1891 i Spandet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Birkelev. Sp. 6: Gestellungsbefehl erh[alten]. Sp. 7: Geflüchtet. Schmidt ist am 13.2.1916 unter B. Nr. 578 dem Bez[irks] Kom[mando] Flensburg fahnenflüchtig gemeldet. Fahnenflüchtigkeitserklärung und Steckbrief erlassen am 5.3.1916. B (kanikkelæses) 825 II L. v[om] 17.3.1916. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Nielsen. Sp. 3: 6.3.1895 i Arnum. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Nissen. Sp. 3: 1.1.1893 i Bevtoft. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut – Dep[ot] Fussart[il]l[erie] R[egiment] 20, Neu Breisach. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Hans Tjellesen. Sp. 3: 10.3.1881 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tiset. Sp. 6: Train K. v. bis 30.11.1916 zurückgestellt; entlassen v[on] E/Feldart[il]l[erie] 45. Sp. 7: 22.9.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Holger. Sp. 3: 3.5.1898 i Krogstrup, Københoved sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Jels.                                    Sp. 6: Kanonier, E[rsatz] Feldart[il]l[erie] Reg[iment] 9, Itzehoe. Sp. 7: 30.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Ingemann Jensen. Sp. 3: 24.11.1882 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tiset.                                                         Sp. 6: Landst[urm]m[ann], 4. Komp[agnie], L[an]dst[urm] Inf[an]t[erie] B[a]t[ail]l[on], Giesen VIII/9.                       Sp. 7: 26.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Jens Danielsen. Sp. 3: 28.7.1884 i Ganderup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ganderup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 2. Komp[agnie], I. E. 84. Sp. 7: Im Oktober vom Truppenteil entw[ichen]. Kilde: HaLa. Fag 44,              nr 17.

SCHMIDT, Jeppe Nielsen. Sp. 3: 16.4.1888 i Ø. Lindet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Lindet.                                                      Sp. 6: Kraftwagenfahrer, Würtemb[ergische] Kraftwagenkoll[onne] 90. Sp. 7: 11.7.1918 geflüchtet.                       Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Jes Peter. Sp. 3: 23.9.1897 i Vandling. Sp. 4: Bankmedhjælper. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, 3. Ers[atz] Komp[agnie] 1. E/85. Sp. 7: 17.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Johannes Christensen. Sp. 3: 22.5.1895 i Ø. Lindet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Sillerup. Sp. 6: Rekrut, l[eichte] Kavallerie. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Johannes Nielsen. Sp. 3: 24.8.1897 i Ø. Lindet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Lindet.                                                 Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 358. Sp. 7: 10.11.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Johannes Peter. Sp. 3:11.1.1894 I Langetved. Sp. 4: karl. Sp. 5: Langetved. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Schmidt v[on] d[er] Gericht d[er] stellv[ertretende] 35. I[nfanterie] Brigade abgeurteilt. Jnr. IVa 1650 v[om] 4.3.1915. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Julius Christian. Sp. 3: 14.8.1895 i Skrydstrupgård. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brøns.                                                Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 1. Sp. 7: 4.7.1917 gefl[üchtet].                         Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Jürgen. Sp. 3: 18.2.1884 i Halk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Farris (Danmark). Sp. 6: Wehrm[ann],                9. K[ompagnie], I[nfanterie] R[egiment] 366. Sp. 7: 25.2.-17.3.1917 n[ach] Halk beurlaubt. Während d[es] Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Jørgen Jacobsen. Sp. 3: 16.6.1895 i Hoptrupmark. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Haderslev.                                     Sp. 6: Füsel[ier], 3. Komp[agnie], E. 86, Flensburg. Sp. 7:20.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Karl Wilhelm Marius. Sp. 3: 25.10.1876 i Endrupskov, Haderslev amt. Sp. 4: Smed. Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Festungseisenbaukomp[agnie] 8, Militäreisenbahndirektion 2. Sp. 7: a) v[om] 29.8.-12.9.1918 nach Endrupskov beurlaubt. b) 10.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Lauritz Michael. Sp. 3: Fole. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: 2. Komp[agnie], G. Jäger                Ers[atz] B[a]t[ail]l[on], Potsdam. Sp. 7: 15.9.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Lauritz Peter. Sp. 3: 2.2.1898 i Høkkelbjerg. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Høkkelbjerg.                                         Sp. 6: Musketier, 1. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 359. Sp. 7: a) v[om] 13.7.-6.8.1918 nach Hökelberg gefl[üchtet] (sic) b) 4.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Marius. Sp. 3: 29.12.1892 i Døstrup, Tønder amt. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hviding. Sp. 6: Unteroffizier, E[rsatz] Res[erve] 90, Rostock. Sp. 7: Seit 1 Jahr geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Martin. Sp. 3: 24.3.1880 i Lertskov, Lert sogn. Sp. 4: Landarbejder. Sp. 5: Lert.                                                Sp. 6: Wehrm[ann], E[rsatz] R[egiment] 84, Gen[esungs] Komp[agnie]. Sp. 7: 27.9.1916 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Martin. Sp. 3: 9.2.1892 i Høgsbro. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Høgsbro. Sp. 6: 2. Komp[agnie], Res[erve] Inf[anterie] R[egiment] 144, 33. Div[ision], 16. Armée. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Niels Christian. Sp. 3: 18.11.1894 i Kærbølling. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Lauenburg-Jäger, B[a]t[ail]l[on] 9, Ratzeburg. Sp. 7: 2.9. eller 4.9.1916 fahnenfl[üchtig] geworden. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Niels Hansen. Sp. 3: 17.2.1881 i Arnum. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: 21.10.1918 zur gerichtliche Bestrafung, 803/18 M. R. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Nis Madsen. Sp. 3: 8.5.1893 i Skovby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skovby. Sp. 6: Res[ervist], leichte Mun[itions] Kol[onne] 50, deutsche Feldpost 700. Sp. 7: 5.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Nis Peter. Sp. 3: 26.11.1879 i Bjerndrup. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Simmersted. Sp. 6: 1901 E[rsatz] Res[erve] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Am 2.10.1915 f[ür] Musterung gestellt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Peter. Sp. 3: 1.8.1898 i Skærbæk. Sp. 4: Smed. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: Musketier, E[rsatz] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 210. Beurlaubt v[om] Reserve Laz[arett], Abt[eilung] (kanikkelæses), Eisenach. Sp. 7: 31.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Peter Andersen. Sp. 3: 26.1.1892 i Dover. Sp. 4: Snedkersvend. Sp. 5: Dover.                                                Sp. 6: San[itäts]bat[ai]l[lon], Kiel. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Peter Christian. Sp. 3: 31.1.1890 i Tiset. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tiset. Sp. 6: Res[ervist],                           6. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 84, 54. Inf[anterie] Div[ision]. Sp. 7: 28. z[um] 29.11.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Peter Christian. Sp. 3: 24.3.1899 i Jernhyt, Ladegård sogn. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Hoptrup.                                 Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], Rekr[ut] Depot 2, Ers[atz] Res[erve] 109. Sp. 7: 23.8.1917 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT; Søren Jensen. Sp. 3: 4.8.1895 i Døstrup, Tønder amt. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Råhede.                         Sp. 6: Musket[ier], 15. Komp[agnie], 4. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] Reg[iment] 86 i[m] Felde. Sp. 7: Nach Urlaub 29.5.1916 entwichen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Terkel Christian. Sp. 3: 21.8.1895 i Tiset. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 4. K[ompagnie], I[nfanterie] R[egiment] 99. Sp. 7: 30.8.1917 geflüchtet. Verf[ahren] ge[gen] Schmidt weg[en] Fahnenfl[ucht] einge[leitet] – Mitteil[ung] des Gerichts der Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 99 v[om] 24.3.1918. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHMIDT, Theodor. Sp. 3: 30.4.1873 i Frørup. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Brorsbøl. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, 4. Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[on] 167. Sp. 7: 17.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHRØDER, Adolf. Sp. 3: 25.7.1897 i Gram. Sp. 4: Købmandsmedhjælper. Sp. 5: Flensborg. Sp. 6: Musketier, 2. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 363. Sp. 7: 28.3.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHRØDER, Karl Valdemar. Sp. 3: 20.9.1897 i Toftlund. Sp. 4: Elev. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 211. Sp. 7: 1.6.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHULZ, Jens Christian. Sp. 3: 4.11.1894 i Simmersted. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Rekrut f[ür] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHULZ, Mathias Jensen. Sp. 3: 9.10.1894 i Langetvedskov. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Rødding.                                                Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Kav[allerie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHULZ, Thomas Madsen. Sp. 3: 2.10.1890 i Kastvrå. Sp. 4: Bogholder. Sp. 5: Christiansfeld.                                              Sp. 6: Vizefeldwebel, 1. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 86.                               Sp. 7: a) v[om] 30.7.-16.8.1918 nach Christiansfeld beurl[aubt]. b) 14.8.1918 gefl[üchtet. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] 1.9.1918 d[er] Gericht, 18. Res[erve] Div[ision]. Jr. Pr. Ldr. 716/18-III 552. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHULZ, Valdemar. Sp. 3: 3.6.1895 i Ganderup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ganderup. Sp. 6: Musketier, Res[erve] Inf[anterie] Reg[iment] 258. Sp. 7: 2.10.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHULZ, Wilhelm. Sp. 3: 27.10.1895 i Røddingmark. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Østerskovgård, Rødding.                     Sp. 6: 1 J[ahr] z[urückgesetzt]. Sp. 7: 26.4.1917 zur gerichtl[icher] Bestraf[ung]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17

SCHÖDT, Lehmann Hansen. Sp. 3: 27.9.1875 i Ballum, Tønder. Sp. 4: Homøopat. Sp. 5: Hviding.                              Sp. 6: Flieger, 1. Komp[agnie], Flieger E. Abt[eilung] II, Schneidemühl. Sp. 7: 14.10.1916 gefl[üchtet].              Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHÖNING, Hans. Sp. 3: 24.9.1878 i Skudstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skudstrup.                                                            Sp. 6: L[an]dst[ur]m[mann], Gen[esungs] Komp[agnie], 1. E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 75. Sp. 7: v[om] 12.-28.9.1916 beurlaubt, vor Ablauf d[es] Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SCHØTT, Nis Jørgensen. Sp. 3: 1.4.1897 i Klovtoft, Jels sogn. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Jegerup. Sp. 6: Schütze, M[aschinen] G[ewehr], Ausb[ildungs] Kom[pagnie], Beverloo. Sp. 7: In der Nacht v[om] 2.-3.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SEISTRUP, Peter Hansen. Sp. 3: 21.5.1895 i Brændstrup. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Højer.                                 Sp. 6: Musketier, 2., E[rsatz] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 61. Sp. 7: 15.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIEVERTSEN, Hans. Sp. 3: 13.2.1876 i Ribe (Danmark) Sp. 4: Savværksejer. Sp. 5: Råhede.                                                  Sp. 6: L[an]dsturmpfl[ichtiger], gedient v[om] 1896-1898 b[ei] Pionier B[a]t[ail]l[on] 9, Harburg.                                Sp. 7: 28.5.1916 entwichen, 27.7.1916 Strafantrag gestellt. B. K. 2809/16. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIEVERTSEN, Laust. Sp. 3: 3.8.1883 i Råhede, Hviding. Sp. 4: Forpagter. Sp. 5: Råhede. Sp. 6: 5. Komp[agnie], Inf[an]t[e]r[ie] Reg[iment] 84. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIMONSEN, Detlef Ludwig. Sp. 3: 1.6.1892 i Langetved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Dover. Sp. 6: Obergefreiter, 1. Garn[isons] Batt[erie], Fussart[il]l[erie] Reg [iment] 7. Sp. 7: a) v[om] 16.9.-6.10.1918 nach Dover beurlaubt. b) In der Nacht zum 2.10.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIMONSEN, Falle. Sp. 3: 19.10.1899 i Flovt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Flovt. Sp. 6: Musketier, 3. Ers[atz] M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Flensburg. Sp. 7: Entfernung v[on] der Truppe. Kilde: HaLa. Fag 44,                 nr 17.

SIMONSEN, Jep Christian. Sp. 3: 1.4.1896 i Haderslev. Sp. 4: Bagersvend. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Musketier, 9. Komp[agnie], Reg[iment] 265. Sp. 7: 30.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIMONSEN, Karl Nielsen. Sp. 3: 27.3.1894 i Fæsted. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Fæsted.                                               Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SIMONSEN, Peter. Sp. 3: 4.5.1893 i Skudstrup. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Skudstrup. Sp. 6: Füsel[ier],                     10. Komp[agnie], Inf[anterie] Reg[iment] 86. Sp. 7: 29.8. gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKAK, Andreas Christiansen. Sp. 3: 17.3.1876 Røddingmark. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skibelund.                                     Sp. 6: Technische Abt[eilung], Genes[ungs] Komp[agnie], 9. Res[erve] Korps. Sp. 7: 17.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKJØTH, Anders Andersen. Sp. 3: 6.10.1882 i Nustrupmark. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Haderslev, Buegade 2.      Sp. 6. Gefreiter, E/86 Res. Sp. 7: 15.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKJØTH, Søren Hansen. Sp. 3: 26.6.1878 i Ålkær, Skibelund sogn. Sp. 4: Kreaturhandler. Sp. 5: Ø. Lindet.               Sp. 6: Reservist, 5. Komp[agnie], Reg[iment] 84. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKJØTH, Thomas. Sp. 3: 6.7.1882 i Ålkær, Skibelund. Sp. 4: Urmager. Sp. 5: Vojens. Sp. 6: Eingest[ellt] b[ei] Res[erve] Eisenbahnbau Komp[agnie] 22. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKAU, Hans Nielsen. Sp. 3: 24.9.1894 i Vojens. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Vojens. Sp. 6: Gefr[eiter], Gen[esungs] Abt[eilung], Et. Insp. Arm. Abl., Streuz Metz. Sp. 7: Seit 12.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKAU, Niels Nielsen. Sp. 3: 30.4.1892 Vesterbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vesterbæk. Sp. 6: Kanonier,                   3. B[a]t[ail]l[on], Art[illerie] Reg[iment] 73. Sp. 7: 25.9.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKAURUP, Hans. Sp. 3: 3.6.1893 i Højrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Füsel[ier], 2. Komp[agnie], I. E./86. Sp. 7: Seit 14.11.1916 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOU, Niels Nielsen. Sp. 3: 30.4.1892 i Vesterbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vesterbæk. Sp. 6: Kanonier,       3. B[a]t[ail]l[on], 1. (kanikkelæses), Feldart[il]l[erie] Reg[iment] 73. Sp. 7: 21.9.1916 gefl[üchtet].                        Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Christen Henning. Sp. 3: 16.7.1892 i Birkelev, Vodder. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Åbølling.                                Sp. 6: 1. Komp[agnie], Ers[atz] Inf[an]t[erie] Reg[iment] 176, Pr[eussich] Stargard. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Christian Jens. Sp. 3: 28.10.1899 i Spandet. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Spandet. Sp. 6: Musketier, Feldrekr[ut] Dep[ot], 3. Komp.[agnie], 203. Inf[an]t[erie] Div[ision], d[eutsche] Feldpost 80. Sp. 7: a) v[om] 2.-16.8.1918 nach Spandet beurlaubt. b) 10.8.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Halvor. Sp. 3: 29.3.1895 i Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Rekrut, ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[e]r[ie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Jens Søren Jensen. Sp. 3: 19.4.1883 i Frørup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Tom. Sp. 6: L[an]dsturm[mann],                    9. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 214. Sp. 4: Vergl[eiche] 1703/16 M. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Knud Iversen. Sp. 3: 15.5.1890 i Kastvrå. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brorsbøl. Sp. 6: Res[ervist], Pr[eussische] Feldluftsch. Abt[eilung] 7, Feldp[ost] 324. Sp. 7: 27.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Marius Chrestensen. Sp. 3: 11.1.1890 i Åbøl. Sp. 4: Landarbejder. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Reserv[ist], l[eichte] I[nfanterie] R[egiment] Nr. 116, Kais. M. Leibkomp[agnie], 49. Brigade, 25. Div[ision], 18. A[rmée] K[orps] im Westen. Sp. 7: 17.1.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKOV, Peter Iversen. Sp. 3: 15.4.1887 i Kastvrå. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Brorsbøl. Sp. 6: Fahrer,                                   6. B[a]t[ail]l[on], Fussart[illerie] Reg[iment] 20. Sp. 7: 27.1.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKYTT, Iver Madsen. Sp. 3: 9.1.1874 i Hjerndrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: 1896 L. o. M.                            Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKYTT, Mads Knudsen. Sp. 3: 21.8.1893 i Bramdrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Tom. Sp. 6: 5. Komp[agnie] des 84ten Regiments. Sp. 7: geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKYTT, Peter Henriksen. Sp. 3: 13.6.1893 i Seggelund. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Seggelund. Sp. 6: Gefr[eiter], I. E. 86, Flensburg. Sp. 7: 6. oder 7.10.1917 v[on] d[er] Garnison entwichen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKØTT, Carl. Sp. 3: 19.7.1879 i Rangstrup, Moltrup sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Rugstrp. Sp. 6: Gefreiter, 7. Komp[agnie], l[eichte] I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: a) v[om] 1.-20.9.1918 nach Rugstrup beurlabt. b) 12.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SKØTT, Hans Petersen. Sp. 3: 6.3.1894 i Hammelev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hammelev.                                               Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Feldart[il]l[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SLOT, Hans Andersen. Sp. 3: 6.3.1890 i Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kirkeby, Roager sogn. Sp. 6: (Landsturmmann), 4. Komp[agnie], E.88, Mainz. Sp. 7: S[eit] 27.9.1916 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SLOT, Hans Sørensen. Sp. 3: 6.8.1895 i Møgelmose, Hjerting. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Gram. Sp. 6: Rekrut, Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SLOT, Peter Christian. Sp. 3: 11.2.1886 i Birkelev. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Klixbüll, Tønder.                                                Sp. 6: Wehrm[ann], 4. Komp[agnie], E[rsatz] R[egiment] 86. Sp. 7: 29.9.1916 v[on] d[er] Truppe entwichen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SLOT, Søren Iversen. Sp. 3: 19.8.1892 i Tornummark. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Hygum. Sp. 6: Oek. Handw[erker], Bekl[eidungs] Amt, Bahrenfeld, Komp[agnie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SNITKJER, Christian (kanikkelæses) Sp. 3: 28.1.1893 Årø. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Musketier,                             9. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 207. Sp. 7: 2.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44,                nr 17.

SNOR, Asmus Christian. Sp. 3: 28.12.1898 I Hjerting. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Mejlby. Sp. 6: Gefreiter,                                 4. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 90. Sp. 7: 27.5.1918 gefl[üchtet]. Fahnenfluchtserkl[ärung] v[om] Gericht d[stellv[ertretende] 34. I[nfanterie] Brigade v[om] 24.7.1918.        Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SOMMERLUND, Jacob Petersen. Sp. 3: 25.2.1898 i Allerup. Sp. 4: Landmand. Sp 5: Allerup. Sp. 6: Kanonier, 1. Batt[erie], Fussart[il]l[erie] B[a]t[ail]l[on] 53. Sp. 4: 1.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

STEENHOLD, Niels Jensen. Sp. 3: 10.8.1888 i Hjartbro. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjartbro.                                                Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 60, Weisenburg, Elsass. Sp. 7: 7.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

STENGER, Appel Lorenzen Nielsen. Sp. 3: 21.8.1884 i Ullerup, V. Gasse. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roager.                Sp. 6: Wehrm[ann], 8. Komp[agnie], Res[erve] Inf[anterie] Reg[iment] 86. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

STERNDORF, Niels Hansen. Sp. 3: 16.6.1874 i Skodborg. Sp. 4: Gårdejer og møller. Sp. 5:Skodborg.                       Sp. 6: Gefr[eiter], Rekr[ut] Depot, E/L 75. Sp. 7: 24.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

STOIER, Anton Peter Christian. Sp. 3: 5.10.1884 i Kastrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Brundelund.                                                   Sp. 6: Unteroff[izier], 6. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment] 27. Sp. 7: 16.10.1917 gefl[üchtet]. Gericht d[er] E[rsatz] R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 27, Weissenfels 15.11.1917. Steckbrief ge[ge]n St[oier] weg[en] Verd[acht] d[er] Fahnenfl[ucht] erlassen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SVENDSEN, Ludvig Petersen. Sp. 3: 20.5.1896 i Bylderup, Tønder amt.. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Sønderballe.                                 Sp. 6: Musketier, 1. E. 84, Schleswig. Sp. 7: 28.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SVENSSON, Karl Gustav. Sp. 3: 5.2.1884 Andrup. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Sillerup. Sp. 6: Pionier,                                                        18. Komp[agnie], E[rsatz] Pionier 9. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØLBECK, Otto Nielsen. Sp. 3: 14.6.1887 Birkelev, Vodder sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Åbølling.                          Sp. 6: Fahrer, 1. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Abt[eilung] 64. Sp. 7: 13.4.1917 gefl[üchtet].                         Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØNDERGAARD, Martinus Sørensen. Sp. 3: 2.2.1897 i Arrild. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Artillerist, Fussart[il]l[erie] Reg[iment] 20. Sp. 7: a) vom 29.8.-15.9.1918 nach Roost beurl[aubt]. b) 14.9.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØNDERGAARD, Niels. Sp. 3: 5.5.1893 i Birkelev. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Ballum, Tønder amt.                                   Sp. 6: Musketier, 8. Komp[agnie], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 84 im Felde. Sp. 7: 13.3. entwichen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØNDERGAARD, Peter hansen. Sp. 3: 2.5.1886 i Brændstrup. Sp. 4: Maler. Sp. 5: Rødding.                                            Sp. 6: Landst[urm]m[ann], E/R 86. Sp. 7: Am 14.11.1916 von der Truppe entwichen. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Chresten Mathiesen. Sp. 3: ? 96 Fæsted (sic). Sp. 4: Tom. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Tom. Sp. 7: ? (sic). Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Friedrich. Sp. 3: 7.11.1889 i Tønder. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Rurup. Sp. 6: 5. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 187. Sp. 7: 3.8.1917 gefl8üchtet9. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Jesper Hansen. Sp. 3: 8.11.1892 på Årø. Sp. 4:Mejerimedhjælper. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Trainfahrer, Sanitätskomp[agnie]. Sp. 7: 29.8.1917 geflüchtet. Fahnenfluchtsverf[ahren] eingeleitet. Gericht d[er] 3. Garde Inf[an]t[erie] Div[ision] v[om] 17.10.1917. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Johan. Sp. 3: 6.8.1880 i Kærbølling, Rejsby sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kærbølling.                                      Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], 1. Komp[agnie], 1. E. 76, Hamburg. Sp. 7: 13.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Jørgen. Sp. 3: 5.3.1898 på Årø. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Matrose, S. M. S. Kronprinz.                             Sp. 7: 12.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Knud. Sp. 3: 16.6.1883 på Årø. Sp. 4: Sømand. Sp. 5: Årø. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist],                               11. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment) 419. Sp. 7: Seit 21.1.1917 Flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Søren. Sp. 3: 13.6.1897 i Gøtterup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Højrup. Sp. 6: Musket[ier], E[rsatz] I[nfanterie] R[egiment] 60, Weissenburg. Sp. 7: 19.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Søren Nielsen. Sp. 3: 22.12.1894 i Tørningmark, Ladegårsd sogn. Sp. 4: Bagersvend. Sp. 5: Jels. Sp. 6: Musketier, Feld Rekrut Depot, 211. Inf[an]t[erie] Div[ision]. Sp. 7: 27.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

SØRENSEN, Thorvald. Sp. 3: 2.2.1897 i Aabenraa. Sp. 4: Malersvend. Sp. 5: Rødding. Sp. 6: Musketier, Feld Rekr[ut] Dep[ot], 1. Div[ision] 238. Sp. 7: a) vom 29.9.- bis 17.10.1918 nach Rødding beurlaubt. b) In der Nacht v[om] 13.-14. Oktober nach Dänemark geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TEILMANN, Terkel Nielsen. Sp. 3: 28.7.1894 i Hjortvad. Sp. 4: Gårdejersøn. Sp. 5: Hjortvad. Sp. 6: Fahrer, Etappen-Fuhrw. Kolonne 395, d[eutsche] F[eldpost] 395. Sp. 7: a) v[om] 26.9.1918 bis 10.10.1918 nach Hjortwatt beurlaubt. b) 1.10.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TERKELSEN, Johan Abel. Sp. 3: 5.3.1898 I Ø. Gasse. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Ø. Gasse. Sp. 6: Musketier,                     11. Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 49. Sp. 7: 25.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44,             nr. 17.

THAMSEN, Siegward Christian. Sp. 3: 21.5.1894 i Arnitlund. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Arnitlund.                                     Sp. 6: Füsel[ier], 2. Komp[agnie], E. 86. Sp. 7: Am 12.8.1917 v[om] Truppenteil entf[ernt] u[nd] nach Dänemark gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THIELSEN, August. Sp. 3: 19.11.1896 i Haderslev. Sp. 4: Karl. Sp. 5: O. Jerstal. Sp. 6: Gefr[eiter], I[nfanterie] R[egiment] 162. Sp. 7: In der Nacht z[u] 1.9.1917 gefl[üchtet]. Verf[ahren] weg[en] Fahnenflucht eingel[eitet]. Mitteil[ung] der 3. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 162 v[om] 14.3.1918. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THIELSEN, Peter. Sp. 3: 18.8.1895 i Løjt Kirkeby, Aabenraa amt. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Ll. Nustrup.                           Sp. 6: 11, Res[erve] I[nfanterie] Reg[iment] 86. Sp. 7: 1.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THIESEN, Anton. Sp. 3: 7.8.1895 i Bylderup, Tønder amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kastrup. Sp. 6: Musketier, 4. Komp[agnie], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 84. Sp. 7: 10.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THIESEN, Jes Fallesen. Sp. 3: 28.3.1877 Arnitlund. Sp. 4: Rentier. Sp. 5: Skodborg. Sp. 6: L. m. W.                                        Sp. 7: 16.10.1918 zur gerichtl[icher] Bestrafung. Jr. 824/18 M. R. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THIESEN, Johannes Jakobsen. Sp. 3: 1.1.1893 i Bylderup, Tønder amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kastrup.                   Sp. 6: Musketier, Proviantamt, 17. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: 10.7.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44,              nr 17.

THIIM, Chresten Hansen. Sp. 3: 21.7.1892 i Rejsby. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Rejsby. Sp. 6: Kanonier, 2. Ers[atz] Bat[ail]l[on] Art[illerie] (kanikkelæses) Kommission (Art[illerie] Schiessplatz). Sp. 5.11.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

THIM, Jørgen. Sp. 3: 24.11.1894 i Mellerup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Mellerup. Sp. 6: Musketier,                                  1. B[a]t[ail]l[on], I[nfanterie] R[egiment] 162. Sp. 7: 29.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

THOISEN, Jens Hørlyck. Sp. 3: 29.11.1894 i Vesterbæk, Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager.                                                     Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Christian. Sp. 3: 14.11.1894 i Fiskbækskov, Aabenraa amt. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Kabdrup, Bjerning sogn. Sp. 6: Musketier, 6. Komp[agnie], 2. B[a]t[ail]l[on], Res[erve] I[nfanterie] R[egiment] 75.                Sp. 7: 14.6.1917 gefl[üchtet]. Durch Verf[ügung] des Gerichts der 87. I[nfanterie] D[ivision] v[om] 13.9.1918 für fahnenflüchtig erklärt – Mitteilung der I[nfanterie] R[egiment] 347 v[om] 23.9.1918 II/5459. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Gottfried. Sp. 3: 18.4.1891 i Styding. Sp. 4: Hausknecht zuletzt in d[er] Landwirtsch[aft] d[er] Mutter tätig. Sp. 5: Styding. Sp. 6: Musketier, 3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 148. Sp. 7: 15.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Hans. Sp. 3: 22.2.1882 i Bovlund. Sp. 4: Købmand. Sp. 5: Haderslev. Sp. 6: Res[erve] Sanitätskomp[agnie] 2, 2. G. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: Seit 15.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Hans Nissen. Sp. 3: 3.6.1889 i Styding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Styding. Sp. 6: Dragoner, (kanikkelæses), februar 1916 wegen Krankheit. Sp. 7: 15.9.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Jacob. Sp. 3: 16.11.1898 i Roost. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Roost. Sp. 6: Kanonier, 3. Abt[eilung], Gd. Feldart[il]l[erie] 6. Sp. 7: a) v[om] 15.8.-3.9.1918 nach Roost. b) 2.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

THOMSEN, Mads Mathiesen. Sp. 3: 27.4.1889 i Bevtoft. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Skrydstrup. Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], 3. Komp[agnie], I. E. 31. Sp. 7: 12.2.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Nis Nissen. Sp. 3: 29.3.1885 i Styding. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Styding, nu Ladegaard.                                 Sp. 6: L[an]dst[urm]m[ann], I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: 10.10.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

THOMSEN, Otto. Sp. 3: 15.7.1896 i Styding. Sp. 4: Købmandsmedhjælper. Sp. 5: Løgumkloster.                             Sp. 6: Wehrm[ann], Sturm Komp[agnie], 46. Res[erve] Div[ision]. Sp. 7: 20.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Søren Petersen. Sp. 3: 12.1.1890 i Knud. Sp. 4: Skrædder. Sp. 5: Fjelstrup. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat, 1. Komp[agnie], Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[on] 81. Sp. 7: a) Bis einschliesslich 28.7.1918 nach Fjelstrup beurlaubt. b) In der Nacht 27.-28.7.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

THOMSEN, Thomas Madsen. Sp. 3: 11.4.1886 i Stubbum. Sp. 4: Fisker. Sp. 5: Knud. Sp. 6: Landwehrmann. Sp. 7: Laut Mitteilung der Staatsanwalt[schaft] Flensburg v[om] 10.8.1916 ? J. 1069/15 vom Strafkammer des Landger[ichts] Flensburg zu einem Jahr Gefängnis u[nd] in ??? die Kosten des Verf[ahrens] verurt[eilt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THOMSEN, Thomas Madsen. Sp. 3: 23.8.1892 i Fæsted. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fæsted. Sp. 6: Musketier,       3. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 187. Sp. 7: 26.5.1917 gefl[üchtet]. Thomsen ist am 19.7.1915 fahnenfl[üchtig] gemeldet. Laut Schreiben v[om] Staatsanw[altschaft] Flensburg v[on] d[er] Strafkammer d[es] Landg[erichts] Flensburg v[om] 10.8.1916 2. J. 1069/15 weg[en] Wehrpflichtsentz[iehung] z[u] einem Jahr Gef[ängnis] u[nd] i. d[ie] Kosten des Verf[ahrens] verurt[eilt]. Sp. 7: a) vom 4.-19.5.1918 nach Fedtstedt beurl[aubt]. b) In der Nacht zum 18.5.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THYGESEN, Johannes. Sp. 3: 18.8.1896 i Stepping. Sp. 4: Snedkerlærling. Sp. 5: Stepping.                                                Sp. 6: Ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Strafurteil ergangen 16.7.1917: 10 Monate Gef[ängnis] u[nd] Kosten des Verfah[rens]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THYGESEN, Peter. Sp. 3: 22.4.1882 i Tagkær, Favrvrå sogn. Sp. 4: Murermester. Sp. 5: Stepping.                                  Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist], Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Durch Verf[ügung] des Gerichts der stellv[ertretende]                         35. Inf[anterie] Brig[ade] vom 18.9.1918, IIa 277/15 fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THYSSEN, Martin Hansen. Sp. 3: 29.9.1896 i Åved. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Tom. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Durch Urteil d[es] Ger[ichts] der 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 21.2.1916 für fahnenflüchtig erklärt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

THYSSEN, Peter. Sp. 3: 8.4.1897 i Allerup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Allerup. Sp. 6: Schütze, 2. Ers[atz] M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], Bukow. Sp. 7: 14.10.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

TIMMERMAND, Knud. Sp. 3: 21.8.1892 i Københoved. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Københoved.                        Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TJØRNELUND, Johannes Christensen. Sp. 3: 10.6.1898 i Bovlund. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Bovlund.                                               Sp. 6: Musketier, 11. Komp[agnie], I[nfanterie] R[egiment] 357. Sp. 7: 20.10.1917 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

TOFT, Alfred Søren. Sp. 3: 4.9.1891 i Rangstrup. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Galsted. Sp. 6: 15.10.1913: Inf[an]t[erie] Reg[iment) 147. Sp. 7: 21.6.1915 gefl8üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TOFT, Nis Iversen. Sp. 3: 26.1.1887 i Brændstrup. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Harreby. Sp. 6: Schütze, 4. Ers[atz] M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], 3. Komp[agnie], Darmstadt. Sp. 7: 27.7.1918 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

TOFT, Peter Hansen. Sp. 3: 22.4.1893 i Skodborg. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Skodborgskov. Sp. 6: 5. Komp[agnie],               1. Ers[atz] Bat[ail]l[on], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 86. Sp. 7: 30.9.1916 gefl[üchtet]. Gericht d[er]                                 35. Inf[an]t[erie] Brigade v[om] 9.11.1916 f[ür] fahnenfl[üchtig] erklärt. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TULLESEN, Lauritz Madsen Lund. Sp. 3: 29.6.1876 i Hjerting. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Vejen (Danmark).                       Sp. 6: Wehrm[ann], E. 84. Sp. 7: 24.9.1915 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TØNDER, Peter Jakobsen. Sp. 3: 13.12.1885 i Skærbæk. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fæsted. Sp. 6: Jäger, Jäger Ers[atz] Bat[ail]l[on] 9, Ratzeburg. Sp. 7: Auf Urlaub nach Fedstedt, 5.-18. Okt[ober] 1915. 16.10. 1915 geflüchtet. T[ønder] ist vom Gericht der Stellv[ertretende] 81. Inf[anterie] Brigade vom 8.11.1915 für fahnenflüchtig erklärt. Die Erklärung ist am 13.11.1915 in R[eichs] A[nzeiger] veröffentlicht.                                         L. R. 808/18 M. R. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TØNDER, Søren Jensen. Sp. 3: 8.12.1893 i Birkelev, Vodder. Sp. 4: Gymnasieelev. Sp. 5: Tom.                                            Sp. 6: Musk[etier], 59. I[nfanterie] Reg[iment]. Seit März 1915 Schreiber d[es] Bez[irk] K[om]m[an]d[os].                 Sp. 7: Auf Urlaub. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

TØNDER, Valdemar. Sp. 3: 3.4.1895 i Skærbæk. Sp. 4: Urmager. Sp. 5: Skærbæk. Sp. 6: Gefgreiter,                              3. Feldrekr[ut] Dep[ot], 1. Pr. Inf[an]t[erie] Div[ision]. Sp. 7: a) 29.8.-15.9.1918 nach Scherrebek beurlaubt. b) 10.9.1918 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

VORK, Henning Hansen. Sp. 3: 15.8.1882 i Christiansfeld. Sp. 4: Gartner. Sp. 5: Christiansfeld.                                            Sp. 6: Sanitätsunteroff[izier], 2. Ers[atz] Abt[eilung], Feldart[il]l[erie] Reg[iment] 9. Sp. 7: Seit 4.1.1917 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WAGNER, Theodor Enphors Valdemar. Sp. 3: 1.12.1882 i Foldingbro, Dover. Sp. 4: Landmand.                                    Sp. 5: Foldingbro. Sp. 6: 10. Komp[agnie], Ers[atz] Res[erve] Reg[iment] 3. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WARMING, Chresten. Sp. 3: 25.5.1895 i Gånsager. Sp. 4: Landmand.. Sp. 5: Gånsager. Sp. 6: Musketier.                    Sp. 7: 9.5.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WARMING, Michael Jensen. Sp. 3: 2.7.1893 i Arrild. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Arrild. Sp. 6: Schütze, 2. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 266. Sp. 7: v[om] 31.8.-16.9.1917 nach Arrild beurlaubt, vor Ablauf des Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WARMING, Peter Hansen. Sp. 3: 5.6.1881 i Arnum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Hjerting. Sp. 6: Wehrm[ann],                2. Komp[agnie], Landw[ehr] I[nfanterie] R[egiment] 85. Sp. 7: 7.10.1916 geflüchtet. Kilde: HaLa Fag 44,                  nr. 17.

WARMING, Thage Jensen. Sp. 3: 11.3.1898 i Arrild. Sp. 4: Tjenestekarl. Sp. 5: Arrild. Sp. 6: Landst[urm] Rekr[ut], 2. E. 49, Gnesen. Sp. 7: 11.4.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WESTERGAARD, Marius. Sp. 3: 8.12.1895 i Roager. Sp. 4: Karl. Sp. 5: Roager. Sp. 6: Arm[ierungs] Soldat,                  1. Komp[agnie], Arm[ierungs] B[a]t[ail]l[on] 155. Sp. 7: 16.3.1918 gefl[üchtet]. 13.4.1918: Nachforsd. Geg[en] W[estergaard] wegen Fahnenflucht in d[ie] Wege geleitet – Mitteilung d[es] Ger[ichts] d[er]                    10. Bay[rische] Inf[an]t[erie] Div[ision] v[om] 15.4.1918. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WESTERLUND, Friedrich Georg. Sp. 3: 6.9.1874 i Haderslev. Sp. 4: Tandtekniker. Sp. 5: Haderslev.                               Sp. 6: Landst[ur]m[mann] v. E. Landw[ehr] 84, Hadersleben. Sp. 7: Am 8.8.1917 v[on] d[er] Truppe entwichen. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WILLADSEN, Jacob Thomas. Sp. 3: 21.4.1891 i Gånsager. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Københoved.                             Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WIND, Andreas Lycke. Sp. 3: 5.11.1893 i Brøstrup, Hygum. Sp. 4: Frisør. Sp. 5: Skodborg.                                             Sp. 6: Ausgeh[oben] f[ür] Inf[an]t[erie]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WIND, Iver Eskildsen. Sp. 3: 11.8.1892 i Gastrupgård, Hjerting. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Gastrupgård.                        Sp. 6: Kavallerie. Sp. 7: 1. Strafk[ammer], Landg[ericht] Flensburg 28.4.1916: 10 Monate Gef[ängnis] u[nd] Kost[en] des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WIND, Karsten Eskild. Sp. 3: 22.1.1893 i Fjersted, Spandet. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Fjersted. Sp. 6: Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WIND, Thomas Karsten. Sp. 3: 9.2.1893 i Rurup. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Arnum. Sp. 6: Füsel[ier],                                           d. 11. Komp[agnie], Inf[an]t[erie] Reg[iment] 86. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WOGENSEN, Hans. Sp. 3: 1.12.1895 i Hoptrup. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Kestrup. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WOLF, Anker. Sp. 3: 14.12.1895 i O. Jerstal. Sp. 4: Landmandssøn. Sp. 5: Djernæs. Sp. 6: Ausgeh[obener] Rekrut. Sp. 7: Untersuchungssache laut Mitteilung d[es] Gerichts d[er] 18. Inf[an]t[erie] Div[ision] niedergeschlagen worden. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WOLF, Oluf Peter. Sp. 3: 28.12.1880 i Skærbæk, Djernæs sogn. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Djernæs.                       Sp. 6: Ers[atz] Res[ervist]. Sp. 7: Tom. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WOLFF, Peter Møller. Sp. 3: 20.3.1894 i Hoptrup. Sp. 4: Slagter. Sp. 5: Skovby. Sp. 6: Rekrut, I[nfanterie] R[egiment] 410. Sp. 7: 6.8.1917 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WONSYLD, Heinrich Dinesen. Sp. 3: 1.1.1879 i Anslet. Sp. 4: Arbejder. Sp. 5: Skovbølling. Sp. 6: Artillerie.   Sp. 7: 27.8.1916 geflüchtet. 3.4.1917: Strafurteil: 1 Jahr Gefängnis u[nd] Kosten des Verfahrens. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

v. WOWERN, Johannes. Sp. 3: 27.7.1889 i Flensborg. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Vinderup. Sp. 6: Pionier, 8. Pionierbat[ail]l[on], 10. Sp. 7: Auf Urlaub. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

WULFF, Peter Christian. Sp. 3: 10.10.1881 i Feldum. Sp. 4: Landmand. Sp. 5: Vesterriis, Åstrup sogn.                                Sp. 6: Krankenträger, 3. Sanitäts Komp[agnie], Garde Korps, 1. Div[ision]. Sp. 7: Seit 14.12.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

v. WÜRTZEN, Johannes. Sp. 3: 30.5.1879 i Haderslev. Sp. 4: Skomager. Sp. 5: København. Sp. 6: Landwehrm[ann], L[an]dst[urm] B[a]t[ail]l[on] IX/130. Sp. 7: V[om] 26.4.-10.5.1917 n[ach] Scherrebek beurl[aubt]. Während des Urlaubs gefl[üchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17.

ZERLANG, Helge Lauritz. Sp. 3: 28.10.1897 i Holbøl, Aabenraa. Sp. 4: Student. Sp. 5: Gram.                                             Sp. 6: Vizefeldw[ebel], 3. M[aschinen] G[ewehr] K[ompagnie], 3. B[a]t[ail]l[on], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 211. Sp. 7: a) v[om] 8.8.-29.8.1918 nach Grammby beurlaubt. b) 27.8.1918 gefl[üchtet].                    Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

ØSTERGAARD, Sigurd Nielsen. Sp. 3: 24.7.1892 i Råhede. Sp. 4: Tom. Sp. 5: Råhede. Sp. 6: Jäger d[er] 1. Ers[atz] Komp[agnie], Jäger Bat[ail]l[on] 9, Ratzeburg. Sp. 7: 26.3.1916 gefl[üchtet]. Kilde: HaLa. Fag 44, nr 17.

AASKOV, Peter Petersen. Sp. 3: 5.2.1875 i Gånsager. Sp. 4: Snedker. Sp. 5: Vodder. Sp. 6: Rekrutdepot Ers[atz] Bat[aillon], L[an]dst[urm] Reg [iment] 31 zu Stade. Sp. 7: Auf Urlaub 2-3.10.1918 gefl[lüchtet]. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

AASKOV, Adolf Petersen. Sp. 3: 20.6.1890 i Gånsager. Sp. 4: Handelsmedhjælper. Sp. 5: Gånsager.             Sp. 6: 3. M[aschinen]g[ewehr] Komp[agnie], R[eserve] I[nfanterie] R[egiment] 20. Sp. 7: Seit 30.10.1916 flüchtig. Kilde: HaLa Fag 44, nr. 17

2 tanker om “Haderslev Landrådsarkiv – Liste F”

  1. Ang. SCHMIDT, Martin. Sp. 3: 24.3.1880 i Lertskov, Lert sogn. Sp. 4: Landarbejder. Sp. 5: Lert:
    Iflg. Kirkebogen for Skodborg ved hans død 28/2 1967 er han født i Lerskov, Branderup sogn. Han var fra 1912 bosat i Skodborg og ansat ved Skodborg Korn- og Foderstofforretning.

    M.v.h.

    Keld Mortensen

  2. Forkerte oplysninger ved Kastbjerg. Min morfar hed Chresten Madsen Kastbjerg og ikke Karsten M K. Chresten blev ofte stavet med K. Han var ikke landarbejder, men ansat som lærling hos manufakturhandler Frehr i Skodborg, hvorfra han flygtede til Danmark i maj 1915.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918