Krigsfanger i Rusland

Senest ændret den 13. januar 2018 16:26

Af Arne May

Liste over krigsfanger nederst.

Efterlysning af erindringer, breve og fotos.

Nr. 73 på listen, Peter Jensen, Jernhyt pr. Vojens, har i en række artikler i “Sønderjysk Månedskrift 1968, side 323, 327 og 335 skrevet om opholdet i Rusland. På side 327 er personerne på billedet øverst navngivet. Se Sønderjyder i Rusland.pdf

John T. Lauridsen: “Frits Clausen i Russisk krigsfangenskab i Rusland.” Frits Clausen breve, der indeholder mange navne på sønderjydske fanger i Rusland.

Efter H.C. Clausen: Kejserinde Dagmar, 1991, side 62-71.

Kejserinde Dagmar og de sønderjyske krigsfanger
I forbindelse med Kejserinde Dagmars død i 1928 havde dagbladet »Hejmdal« i Aabenraa et interview med læge Fritz Clausen, Bovrup, som havde været leder for en del danske sønderjyder i russisk fangenskab. Han havde den fordel, at han havde lært sig russisk.
Det vil huskes, at det var på den afdøde enkekejserindes initiativ, at en del af de sønderjyske krigsfanger, der opholdt sig i Rusland, blev samlet i en særlig lejr, hvor der tilstedes dem forskellige begunstigelser, ligesom det var tilfældet i England og Frankrig.
– Hun har betydet overordentlig meget for os, udtaler Fritz Clausen, ja, det er ikke for meget sagt, at mange af os kan takke hende for, at vi er i live i dag. Det var overordentlig vanskeligt at få samlet de sønderjyske krigsfanger i Rusland i en enkelt lejr, dels på grund af landets uhyre udstrækning, dels på grund af, at de tyske officerer rundt om i fangelejrene øvede passiv modstand mod sagens
ordning. Jeg vil antage, at der i alt var benved 300 sønderjyske krigsfanger i Rusland, men det lykkedes kun at få samlet 36 af dem i lejren ved Pavlovo Posad, 60 kilometer fra Moskva. Vi var genstand for kejserindens særlige interesse og omsorg, og selv om vi ikke havde det som i paradis, var forholdene dog langt, langt bedre end i de egentlige fangelejre.
Såvidt jeg har forstået, var tanken oprindelig udkastet af københavnske kredse, men de første bestræbelser i denne retning vandt ikke særlig bifald hos kejserinden, fordi det var blevet hende fortalt, at kejser Wilhelm skulle have udtalt om sønderjyderne, at de var tapre og gode soldater, hvad der havde givet kejserinden den falske forestilling, at vi var blevet tysksindede. Da sagen blev nærmere forklaret for hende, vandt den fuldtud hendes hjerte, og den blev gennemført så hurtigt og grundigt, som det i de tiders Rusland kunne ske, når der var tale om en ordre fra allerhøjeste sted.
Den nævnte lejr blev oprettet i 1915, og inden længe blev vi alle gode venner med lejrens kommandant. Han fattede tillid til mig, og det blev mig overdraget at udøve den fornødne censur med mine kammeraters breve. Det skete jo undertiden, at de var uforsigtige og skrev ting hjem, som helst ikke skulle frem, og dem måtte jeg så stryge. Senere flyttedes vi til en anden lejr i Pavlovo, hvor vi kom til at opleve revolutionen, og hvorfra vi lidt efter lidt fik friheden.
Fra sidstnævnte lejr fik vi friheden fem ad gangen. En bolsjevikisk kommissær solgte falske pas til os á 6000 rubler stykket, og hen på sommeren 1918 var de fleste af os hjemme. Undervejs blev vi for resten visiteret af tyske torpedobåde og blev ikke så lidt forskrækkede, da vi hørte, at der om bord på disse, var folk, der talte sønderjysk.
Da vi tog afsted fra lejren i Pavlovo, udtalte kommandanten til os: »I kan hilse eders fædreland og sige, at det kan være stolt af slige sønner«. Han var i det hele en flink mand og lod os tydelig forstå, at det var en meget højtstående dame i Petrograd, vi kunne takke for den undtagelse, der blev gjort med os.
Naturligvis skrev jeg til enkekejserinden og sagde tak på egne og
kammeraters vegne for, hvad hun havde gjort for os, og da hun senere kom hjem til Danmark, blev jeg tilsagt til audiens på »Hvidøre«. Hun talte da meget om Sønderjylland, som det land, hvor hun havde leget som barn, det tabte land, som hun aldrig siden havde gæstet, og hun vidste forbløffende god besked med
det hele dernede.

Som sagt, slutter dr. Clausen, det er min faste overbevisning, at mange af os skylder hendes indgriben livet, og det er kun beklageligt, at ikke flere af os kunne samles i denne sønderjyske lejr.
Som et lille eksempel på, hvordan det gik mange af de andre kan jeg nævne den skæbne, der overgik nogle af mine kammerater, som vi fik opsporet i et kuldistrikt langt borte, og som fik tilladelse til at rejse op til os. De var så syge og udsultede, at en døde undervejs, en anden lå i to dage under rejsen bevidstløs på sine kammeraters knæ, en tredie døde i den sønderjyske lejr, og den fjerde var den eneste som slap helskindet igennem. Det var sadelmager Andreas Andersen i Møgeltønder.
Hverken han eller jeg – eller nogen af de andre, der var med i Rusland, vil nogen sinde glemme, hvad vi skylder »den højtstående dame i Petrograd«, som hun benævntes overfor os.

Fortegnelse over medlemmer i Foreningen af forhenværende fanger i Rusland:

1. Otto Aabling, Skærbæk
2. Andreas Andersen, Møgeltønder
3. Jens Andresen, Skeldemark pr. Skelde
4. Villy Andersen, USA, adr. ubekendt
5. Hans Abrahamsen, Tandselle pr. Tandslet
6. Peter Aalling, Skodborgmark pr. Skodborg
7. Bendix Bennedsen, Løjt Kirkeby
8. Anton Budde, Frørup pr. Stepping
9. Hans Blom, Bredevad
10. Chr. Beck, portør, Svinget 16, Aabenraa
11. Viktor Birkedal, købmand, Nykøbing-Falster
12. Hans Brock, Lille Mommark, Als
13. Nicolaj Berg, Stevning pr. Svenstrup, Als
14. Søren Bejer, Spandet pr. Arnum
15. Jeppe Bojsen, Ottersbøl pr. Døstrup
16. Nis Bruun, Egernsund
17. Fritz Clausen, læge, Bovrup
18. Niels Christensen, Nyvang, Brøns
19. Hans Christensen, Sdr. Landevej, Sønderborg
20. Frederik Clausen, Iller pr. Broager
21. Anders Christiansen, chauffør fra Skovby, adr. ubekendt
22. Ottesen Dahl, Birkelev pr. Frifelt
23. Carl Dircksen, Solbakken, Haderslev
24. M. Dråbe, kioskejer, Sønderborg
25. Hans Eriksen, Sønderborg
26. August Eggert, Aabenraa
27. Chr. Ektved, Brorsbøl, Haderslev
28. Hermann Ejlrich, Kattry pr. Fynshav, Als
29. Mads Elneff, Bro pr. Augustenborg
30. Eckhard, Møllegade, Sønderborg
31. Hans Fromm, Virkelyst, Haderslev
32. Matthias Fisker, Stenderup pr. Rødding
33. Hans Phillipsen, Bovrup
34. Georg Flindt, Sønderhav pr. Holbøl
35. Peter Frandsen, Hygum, Haderslev
36. Hans Frank, Klovtoft pr. Hellevad
37. J.Frederiksen, Kværs
38. Julius Frost, Augustenborg
39. Heinrich Frost, Augustenborg
40. Peter Fauerholm, Helgolandsgade 31, Sønderborg
41. Niels Gaad, Svenstrup, Als
42. Gårdejer Good, KlingbJerg, Als
43. Lorenz Grandgaard, Hellevad
44. A. Guldbrandt, Gaaskærgade 40, Haderslev
45. Villads Holm, Holmgaard, Brøns
46. Jens Hansen, Storde pr. Bredebro
47. Bagermester Hansen, Ustrup pr. Mastrup
48. Jens Henriksen, Stenderup pr. Rødding
49. Peter Hansen, bagermester, Rejsby
50. Mathias P. Høeg, Toftlund
51. Hans Hansen, Oksbøl pr. Nordborg, Als
52. Hans Hansen, Søst pr. Røde Kro
53. Andreas Hokkerup, Toft pr. Graasten
54. Chresten Hansen, Lysabildskov
55. Andreas Hansen, Hokkerup
56. Nis Høj, Bjerndrup
57. Mathias Hell, Posekærvej 11, Aabenraa
58. Rasmus Hejsel, Bolderslevskov
59. Peter Hansen, gårdejer, Hjerndrup
60. Jørgen Hansen, Kobberholm pr. Graasten
61. Hans Hansen, Parkgade 20, Sønderborg
62. Skomager Hintze, Broager
65. Konditor Hørlyk, Broager
64. Chr. Hansen, Hjerndrup
65. Aarø Hansen, Tandslet
66. Nikolaj Hansen, Sundgade, Sønderborg
67. H. P. Hejsel, Sottrupskov pr. Vester Sottrup
68. Hans Hoegh, Hjordkær
69. Chr. Hansen, Vejbølgaard pr. Mastrup
70. Henrik Hansen, Lille Rådhusgade, Sønderborg
71. Jakob Hansen, Adr. Staadsen, Dybbøl
72. Viggo Hansen, Finsensgade 15, Sønderborg
73. Peter Jensen, Jernhyt pr. Vojens
74. Jørgen Jessen, Smedager pr. Bolderslev
75. Jes Jessen, Sønder Ønlev pr. Hjordkær
76. Nis Jepsen, Barsmark pr. Løjt Kirkeby
77. Hans Jørgensen, Rebslagergade, Sønderborg
78. Niels Jensen, Spandet
79. Boj Jørgensen, Barsmark pr. Løjt Kirkeby
80. J. P. Jakobsen, Jejsing, Hostrup
81. Andreas Jensen, Søgård pr. Løgumkloster
82. J.Jørgensen, Gaansager
83. Jakob Johannsen, Ullerup pr. Skærbæk
84. Lorenz Jessen, Todsbøl pr. Bolderslev
85. Iver Jessen, Damgaard Mølle pr. Hovslund
86. Eduard Jessen, Rørkær pr. Jejsing
87. Hans Iversen, Adr. Gdr. Bonde, Skærtoft pr. Fynshav
88. Mathias Jensen, Ny Allegade, Haderslev
89. Gårdejer Knutz, Rinkenæs
90. Hoj Kyhl, Graasten
91. Chr. Knudsen, Kliplev
92. Jørgen Kjær, vognmand, Vojens
95. Thomas Kjær, Øster Lindet
94. Køhler, Kongevej 29, Sønderborg
95. Hans Lund, Gaaskærgade 42, Haderslev
96. Chr. Lund, Alslevkro pr. Løgumkloster
97. K. Leitner, skotøjsforretning, Padborg
98. Johanns Lund, Gabøl
99. Jørgen Lausen, postbud, Tandslet
100. Siegfred Lorenzen, Tinglev
101. Chr. Lund, Normsted, Brøns
102. Jørgen Lausen, Nygade, Aabenraa
103. Chr.Lausten, Toghale, Møgeltønder
104. Mads Lund, Grønbjerg pr. Filskov
105. Andreas Lunding, Over Jels pr. Farris
106. Lillholdt, Løjt Kirkeby
107. Claus Loff, Blans pr. Ullerup
108. Chr. Lorenzen, Blansskov pr. Avnbøl
109. P. Lund, Beck pr. Vonsbæk
110. Peter Lassen, Bøgeskov pr. Graasten
111. Jes Lassen, Bækskov pr. Vojens
112. A. P. Møller, Hejmdals Kontor, Graasten
113. Chr. Mikkelsen, Havbogade 28 B, Sønderborg
114. Hans Møller, Haslevej 37, Aabyhøj
115. Jørgen Moos, Strucksalle, Tønder
116. A.Nielsen, Wollesgyde 3, Aabenraa
117. Anton Nygaard, Sommersted
118. Peder Nicolajsen, St.Jyndevad
119. Chr. Nielsen, Svenstrup, Als
120. Mathias Nørgaard, Tiset pr. Gram
121. Samuel Nielsen, Agerskov
122. Niels Nielsen, Frodesgade 56, Esbjerg
123. Jørgen Nielsen, Faarhus
124. Jens J. Nicolajsen, Bjerndrup pr. Løgumkloster
125. Bonnik Nicolajsen, Sottrup pr. Bylderup
126. Ferdinand Nielsen, Kastaniealle 39, Sønderborg
127. Niels Clausen Nielsen, Ulkebølskov pr. Ulkebøl
128. Jens Nissen, Løjt Kirkeby
129. Chr. Olsen, manufakturhandler, Broager
130. Peter Post, Spandet pr. Arnum
131. Michael Petersen, Jernhyt pr. Vojens
132. Hans Petersen, Hestehave pr. Sønderborg
133. Bager Poulsen, Vojens
134. Peter Petersen, Bylderup pr. Bylderup Bov
135. Hans Petersen, Hajstrup pr. Øsby
136. Hans Petersen, Ertebjergskov pr. Tandslet, Als
137. Andreas Poulsen, Kjeldberg pr. Rinkenæs
138. Theodor Petersen, Løjtved
139. Gustav Poulsen, Rens pr. St.Jyndevad
140. Hans Petersen, Ertebjerg pr. Tandslet
141. Hans Petersen, Kær pr. Sønderborg
142. P. Quitzau, Frydendal 9, Aabenraa
143. Falle Rudbeck, Slotsgrund i, Haderslev
144. Marius Ries, Moltrupvej 10, Haderslev
145. Jes Ravn, smedemester, Øster Linnet
146. Henrik Rasmussen, Forstalle 46, Aabenraa
147. P.Rosenberg, Svinget 3, Aabenraa
148. Gehrt Ravn, Nr. Hostrup pr. Røde Kro
149. Lorenz Ries, hestehandler, Agerskov
150. Julius Reincke, Gissefeld pr. Haslev
151. Marius Rasmussen, Tomumskov pr. Lintrup
152. Andreas Rasmussen, Bro pr. Augustenborg
153. Torkild Ravn, Ullerup, Sønderborg amt
154. Chr. Schrøder, Naffet 19, Haderslev
155. Th. Skøtt, Bæk pr. St.Nustrup
156. Asmus Schrøder, Aabenraa
157. Chr. Schmidt, Holmen pr. Løgumkloster
158. Jens Sørensen, Rejsby pr. Brøns
159. Chr. Sørensen, Egen pr. Ketting, Als
160. Heinrich Schwarz, Toftlund
161. M. Stangreth, Gaaskærgade 50, Haderslev
162. Frederik Schmidt, skotøjsforretning, Skanderborg
163. Th. Thomsen, Mommark, Als
164. Th. Thomsen, Tandsry pr. Tandslet, Als
165. Martin Tiedemann, Øster Løgum pr. Hovslund
166. Chr. Tychsen, Nybølmark
167. Hartvig Toft, Agerskov
168. Hans Wolf, Mølmark pr. Broager
169. Volkvardsen, Emmersbøl v/Tønder
170. Jørgen Wolf, HellerupveJ 15, Hellerup
171. C.Warming, Dalsgaard pr. Rinkenæs
172. Jørgen Weber, vognmand, Gramby
173. Johs.Wind, Sommersted
174. Peter Willesen, Høruphav pr. Kirkehørup, Als
175. Th.Voss, Naffet 4, Haderslev.

Navne på fanger med ubekendte adresser:

176. Markus Dråbe, Bøgeskov pr. Haderslev
177. Jakob Dam, Frøslev
178. Johs. Hansen, Rinkenæs – Aabenraa Amt
179. Nis Hansen, Sønderborg
180. Johannes Hansen, Overskov pr. Broager
181. Asmus Jessen, Vojens
182. Laurids Lauridsen, Aabenraa
183. Mathias Lausen, Aabenraa
184. Hermann Petersen, Mommark
185. Hermann Schmidt, Brændstrup pr. Gram

Fanger død i fangenskabet:

186. Hans Hansen, Pøl pr. Nordborg
187. Martin Petersen, Søbygaardsmølle pr. Skovby.
Foreningen af forhenværende fanger i Rusland blev stiftet i Sønderborg den 31. juli 1938 og opløstes i 1968.

 

13 tanker om “Krigsfanger i Rusland”

   1. Tak René,

    siden har jeg godt styr på, taenkte mere på arkiver og lignende, bl.a. medlemmerne i Foreningen af forhenværende fanger i Rusland. Jeg bor i Stockholm og er derfor meget glad og imponeret over det store arbejde som i laver med hjemmesiden. Mange tak!

    Bedste hilsner

    Flemming

    1. Kære Flemming
     Jeg sætter dig lige i forbindelse med vores Ruslands-ekspert 🙂 Forskeren Bernadette Preben Hansen arbejder (sammen med Arne May) med de sønderjyske krigsfanger i Rusland, og hun ved, hvad der er værd at vide om det emne.
     MVH
     René

 1. Jeg undre mig over at der ikke står noget de sønderjyske fanger fader gymnastik N,H. Rasmussen.
  Vagn Tyrsted Rasmussen

  1. Hej Vagn
   Der er allerede en hel del på vores litteraturside .

   Der er bl.a. et helt historiespeciale om krigsfangerne i Rusland foruden meget andet materiale.

   Vi scanner løbende bøger og andet, men du må forstå, at denne side er work-in-progress og i hovedsagen er drevet på frivillig basis. På ét eller andet tidspunkt kommer bogen om N.H. Rasmussen “I Gerning og Sandhed” sikkert med. Men det er den så ikke lige kommet endnu.

   mvh
   René

 2. Jeg søger oplysninger om min farfar der er sønderjyde og deltog som tvungen tysk soldat i 1914-18.
  Desværre har jeg ingen fødselsdato og år, men ved, at han hed Nikolaj Hansen. Han findes ikke på listerne med personer der var soldater, men jeg fandt hans navn og adresse på “Krigsfanger i Rusland” (66. Nikolaj Hansen, Sundgade, Sønderborg).
  Historien er den, at man efter krigen og ca. 7 år frem ikke hørte en lyd fra ham, og min farmor har fortalt, at han var erklæret død, men pludselig en dag dukkede han op i hjemmet efter en tur fra fangeskab i Sibirien. Jeg har som barn hørt lidt om “dengang” men har ikke noget faktuelt. Er der hjælp at hente?
  Bedste hilsen
  Leif Brejndal

  1. Her er mine notater om ham:
   *Sønnichsen, Søren. Søren Sønnichsen [Sönnichsen], 1876-1916, f. Ensted sogn, var landmand ved Røllum skov. †Rusland: Nizjnij Novgorod. Han var savnet i marts 1915 (13-3) og kom til Tjita, Krasnojarsk og Nizjnij Novgorod. Sønnichsen var ”meget tysksindet”, skrev Frits Clausen. (Frits Clausen: brev fra Tjita, 8-7-1915, til Niels Hansen Rasmussen. Lauridsen 2007, 248). I juli 1916 blev han meldt død i fangenskab, men i august (11-8) skrev Ribe Stiftstidende, at han alligevel ikke var død, men i god behold. Sønnichsen døde i Nizjnij Novgorod, hvortil han kom i februar 1915/1916. Han blev erklæret død ved dom ved retten i Aabenraa i 1919 med Christian Paulsen som vidne. Frits Clausen kaldte ham for ”en særlig kras Tysker, Sønnichsen fra Røllum, der opirrede Holstenerne til at synge Oprørssangen for os”. Mindetavle i Ensted kirke. (Lauridsen 2007, 259).

   Breve fra ham? Vil du kontakte Arne May? Måske kunne du scanne dem, og vi kan læse dem.

   (Og her min standardprædiken: “Arkivalier bør afleveres på arkiver – for eftertiden og danmarkshistorien”).

 3. Hvad er der om Christian Sibbesen født 5-12-1874 Gammelgab, Broagern sogn. Var i Rusland 1-10-1918 i Infanterie-Regiment 321
  Kan man finde ud af hvornår han kom tilbage fra Rusland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918