Den Ugentlige Udfordring 3

Under arbejdet med personsiderne, er det ofte nødvendigt at tyde tekst skrevet med gotisk håndskrift på tysk. Det kan være lidt af en udfordring.

Vi vil i marts måned give læserne mulighed for, en gang om ugen, at give en hånd med. Da vi er ret få der arbejder med disse personsider, er vi taknemmelige for den hjælp vi kan få.

Udfordring 2

Lidt hjælp

5 tanker om “Den Ugentlige Udfordring 3”

 1. Hermed et forslag. Forkortelser skrevet helt ud bortset fra et par enkelte ikke umiddelbart gennemskuelige.

  Aus dem Festungs-Lazarett Culm Wg. Gruppe IV zur Train Ersatz-Abteilung 17
  14.5.16 31.12.16
  [Navn?]
  31.12.16
  Gemäss Verfügung des Stellvertretende Generalkommandos 17. Armee-Kommando von 19.12.16 Nr. 24584 infolge von Kriegsdienstbeschädigung 25 % erwerbsunfähig anerkannt und als dienstunbrauchbar mit Versorgung entlassen. – die hiernach von der Vollrente für Gemeine von Mk. 540.00 zuständige Teilrente wird auf Mk. 11.25 monatlich und eine monatliche Kriegszulage von Mk. 15.00 zusammen auf Mk. 26.25 monatlich beginnend mit dem 11.17. festgesetzt. Nachprüfung von Amtswegen erforderlich 1917. Laut ärztlichem Befund vom 1.12.16 „a v“ [arbeitsverwendungsfähig (?)]
  Führung: –
  Strafen: Keine
  [Ulæselig underskrift]
  Rittmeister und EAK [?] Führer

  1. Der mangler et ret væsentligt punktum. I 8. linje fra neden skal der stå 1.1.17. Det ville da være urimeligt hvis han skulle vente næsten et år på sin “rente”.

 2. Ovennævnte tekst er udpræget ”amtsdeutsch” (tysk kancellisprog), derfor kommer her – ikke en oversættelse – men en forklarende gengivelse.
  Soldaten, som det drejer sig om, har ligget på feltlazarettet i fæstningen Colm (nu Chelmo i Polen) fra den 14. maj 1916 til den 31. december 1916. På grund af en krigsskade er han blevet bedømt 25 % uarbejdsdygtig, og er derfor berettiget til 25 % af den maksimale invalidepension for menige soldater, som beløber til 540 mark pr. år. Dette giver 11,25 mark pr måned, hvortil kommer et krigstillæg på 15 mark pr. måned, i alt 26,25 mark pr måned, som han er berettiget til at modtage fra den 1. november 1916. Hans berettigelse til denne pension skal efterprøves af vedkommende myndighed i 1917. Ifølge en lægelig vurdering foretaget den 1. december 1916 er han egnet til arbejdstjeneste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *