9. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Om cykler som skjulested og en standset møbeltransport

Senest ændret den 15. april 2016 10:49

Cykler som skjulested for brevskaber

De tyske myndigheders opmærksomhed er blevet henledet på, at cyklernes hule rør og da navnlig det rør, hvor saddelen er anbragt, kan være opbevaringssted for brevskaber og forbudte tryksager, og der er derfor nu givet en ordre til at undersøge også cyklerne indvendig for dem, der medbringer sådanne over grænsen.

Standset møbeltransport

I Schleswigsche Grenzpost for i går læses følgende:

Efter hvad vi hører, skulle i onsdags det husgeråd, der tilhører direktør Jens Schmidt for Nordslesvigsk Kreditforening i Storegade(Haderslev), befordres med jernbanen til Danmark, hvor Schmidt og hans derfra stammende hustru har opholdt sig i nogen tid. Schmidt står som prøjsisk stats-undersåt endnu her i militærforhold, og møblementet skal være blevet standset, fordi Schmidt er at betragte som én af dem, der vil unddrage sig deres militærpligt ved at forlade landet.

 

Om Mathias Myginds død

Erfarer vi følgende: Mathias Mygind faldt i en skov ikke langt fra Grodno, i noget der hedder Skile eller sådan noget. Det første skud ramte ham i låret, det andet i brystet; han var død med det samme.

I et brev, som Eskild Vind har skrevet hjem, fortæller han, hvorledes han og femten andre den dag var komne bort fra kompagniet. Resten, deriblandt Mathias Mygind, kom ind i en skov, hvor russerne kom over til dem. De faldt vistnok alle. Da Eskild kom til, var de faldne blevet jordet i en fællesgrav. Sammen med nogle venner fik atter Mathias Mygind op. De fandt hans dagbog, som vil være af stor værdi, da han vistnok har ført dagbog hver eneste dag, og vil sende den til hans efterladte hustru. Frimenighedspræst Jørgen Eriksen kom til. De fik nu Mathias Mygind i en god stærk kiste og lov ham til jorde på en nærliggende kirkegård, hvor de tilstedeværende nordslesvigere holdt andagt ved graven, der er så kendelig, at den altid let vil kunne findes.

 

Faldne

Chresten Hansen fra Traasbøl i Felsted sogn er den 7. september falden i Rusland 38 år gl., han efterlader sig hustru og 2 små børn. Med Chresten Hansen er der nu faldet 39 alene fra Felsted sogn.

Christian Flindt fra Sønderhav er falden den 4. september i Rusland, 40 år gammel. Han efterlader sig hustru og børn.

Carl Bruun fra Halk er den 7. september falden i Rusland, 36 år gammel. Han efterlader sig hustru og 4 små børn.

Klaus Clausen i Sønder Vollum ved Brede er den 10. september falden ved Grodno, knap 22 år gammel.

Hans Petersen fra Flensborg, Flurstrasse 4, er den 7. september falden ved østfronten, 34 år gl. Han efterlader sig hustru og 5 børn.

Peter Petersen Bang fra Sønderballe ved Hoptrup er den 20. september død på et lazaret i Rusland.

Jørgen Jacobsen, søn af orgelbygger Jacobsen og hustru i Haderslev, er 18. september falden.

Arbejdsmand G. Junkuhn i Mejlby ved Lintrup er falden på Østfronten.

Edlef Block fra Sønder Løgum er den 10. september falden på den østlige krigsskueplads, 38 år gl. Han efterlader sig hustru og 6 børn.

Enke Helene Schultz, født Knudsen, i Flensborg har modtaget efterretning om, at hendes søn Robert er falden den 23. september, 23 år gl.

I den prøjsiske tabsliste opføres følgende nordslesvigere som faldne:

Vicefeldwebel Albert Asmussen fra Tønder, Hans Jørgensen fra Hundslev på Als og Frederik Kanne fra Bodum ved Aabenraa.

Chresten Hansen, søn af gårdejer Hansen, Øbening, er død på lazaret i Kolmar.

Enke Pauline Klasen i Stubbom ved Christiansfeld har modtaget efterretning om, at hendes yngste søn, Frederik Klasen 28. september er død på et lazaret i Frankrig, næppe 21 år gl.

Carl Schlesinger fra Visby er den 29. september død på lazarettet i Rummelsburg i Berlin, 43,5 år gl.

Kandidat Nikolaus Andresen, søn af tidligere lærer og organist F. A. i Flensborg, er død på et feltlazaret.

Ifølge den sidste tabsliste er Søren Kastbjerg fra Borrig ved brede død af sine sår på feltlazaret nr. 1.

Cyklehandler Fritz Andersen fra Sottrup i Sundeved er i Rusland død som følge af et vådeskud.

 

Sårede

I sidste tabsliste opføres som hårdt sårede:

Wihelm Asmussen fra Flensborg og Edlef Jensen fra Karlum Mark.

Landmand Klaus Juhl fra Langetved ved Rødding har fået meddelelse om, at sønnen Johannes Juhl har fået højre håns sat af. Johannes Juhl har ifølge Dannevirke endnu en yngre broder ved fronten. En ældre broder, snedkermester Juhl fra Rødding, er tidligere såret og ligger på lazarettet i Sønderborg; han hustru døde i barselsengen netop i de dage hvor Juhl blev såret.

Fangenskab

Parcellist Hans Chr. Lorenzen i Skodsbøl har fået meddelelse om, at hans anden søn er i russisk fangenskab.

Gårdejer Peter Jørgensen fra Abild er i russisk fangenskab og har det godt.

I den prøjsiske tabsliste opføres som hårdt sårede:

Løjtnant Theodor v. Beska fra Flensborg, vicefeldwebel Niels Ebbesen fra Haderslev, underofficer Christian Petersen fra Korntved ved Tønder, Hans Kraack fra Kastvraa ved Sommersted, Johannes Paulsen fra Flensborg, Hans Jørgensen fra Sarup på Als og Mathias Lambrecht fra Kors ved Flensborg.

Ludvig Nissen fra Sæd ved Tønder er indlagt på lazarettet i Kaiserslautern.

Landmand Christians Petersen fra Sæd ligger på et feltlazaret i Galizien.

 

Savnede

I den sidste tabsliste opføres Chresten Christensen fra Mintebjerg på Als som savnet.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *