9. juni 1918. Fanget i rugen og dræbt af gas

Chresten J. Fauerholm, Blans Østermark, gjorde krigstjeneste i 2. M.G.K. Regiment 397.

I maj måned var vi tildelt Kronprinsens armekorps som bevægelig formation, og der marcherede vi hver dag bag fronten på det afsnit, hvor maj-offensiven udkæmpedes. Om natten kom vi kun i nødtørftigt kvarter, ofte under åben himmel.

Den 1. juni 1918 kom vi i stilling ved Piennes, og otte dage senere stormede vi efter en hel nats forberedelse med granater og gas den franske stilling.

Vi passerede udstrakte rug- og hvedemarker, hvor gassen kunne holde sig i timevis i bunden af markerne.

Inden middag nåede vi ca. syv kilometer frem, men måtte ved modangreb atter opgive vor stilling og gik under store tab fire kilometer tilbage.

Det maskingeværkompagni, som jeg var tildelt, havde en død og tre sårede; men mange, som om formiddagen havde søgt skjul i rugmarken, rejste sig ikke mere. De var dræbt af gassen, som havde holdt sig i bunden af kornmarken.

Blandt dem var der to af vore nordslesvigere, den ene fra Bovrup og den anden fra Løjt Kirkeby.

DSK-årbøger 1972

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *