9. februar 1919. Møde i Vælgerforeningen: “Peter Grau rørte de fleste til Taarer”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Efter en forberedende Drøftelse Fredag Aften mellem en Del af vore Folk rejste, jeg i Gaar i Vælgerforeningen Flensborg-Kravet.

Det blev trods Spændingen, og skønt Bruddet syntes nær, det smukkeste Møde, jeg mindes. Der blev talt fortrinligt af mange; Peter Grau rørte de fleste til Taarer.

Jeg fremlagde blandt andet en Henvendelse fra henved Tusinde nordslesvigske næringsdrivende, der holdt paa Forbindelsen med Flensborg; men fra Aabeenaa havde man straks foranlediget Moderklæringer fra Handelsforeningerne i Sønderborg og Aabenraa.

Meget modstræbende og meget brat bøjede Hanssen af for Flensborg-Kravet. I Forvejen var han bøjet af for vort Besættelseskrav, som han helst vilde have undgaaet —

Tidlig i Morges i Halvslummeren paa Hotellet i Aabenraa dukkede Hovedtankerne til Lederen “Danske Landsmænd” op.

I Aften læst den paa et Møde i Borgerforenmgens Sal og tilføjet nogle Meddelelser. Fortrøstningsfuld Stemning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *