8. januar 1919. Telegram fra udenrigsministeren til den danske gesandt i Paris

Det danske udenrigsministerium sendte den 8. januar nedenstående telegram, til Gesandten i Paris, Bernhoft:

Den danske Regering er meget taknemlig for de i Deres Telegram indeholdte Oplysninger, der særlig gaar ud paa, at det er at forudsætte, at en Person, repræsenterende den kgl. Regering vil blive tilkaldt til Behandling af Spørgsmaalet.

Den danske Regering har under disse Omstændigheder til Hensigt at lade sig repræsentere af Dem og at give Dem de nødvendige Instruktioner i saa Henseende. Den vil tilforordne Dem en sagkyndig, forsynet med Materiale, Kort etc., der vil kunne afrejse i en nær Fremtid. De bedes snarest muligt udtale Dem om denne Ordning.

Franz von Jessen, 1937, II.

Den særligt sagkyndige, der omtales som Bernhofts tilforordnede, blev magister H.V. Clausen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *