8. februar 1917 – Nyeste Efterretninger: “… i Aftes livlig Ildvirksomhed.”

Gennem hele krigen udgav de krigsførende landes hærledelser dagsberetninger om krigens forløb.  Flensborg Avis bragte gennem hele krigen dem alle samme, den tyske såvel som de  udenlandske og fjendtlige. Nedenfor dagens tyske dagsberetning.

Dagens Beretning – Det store Hovedkvarter, Torsdag.

Den vestlige Krigsskueplads.
Generalfeltmarskal Hertug Albrecht af Württembergs Front. I Ypernbuen herskede i Aftes livlig Ildvirksomhed. I Wytschaetebuen ødelagde vi ved omfangsrige Sprængninger en betydelig Del af de fjendtlige Minegange.

En engelsk Flyvereskadre kastede Bomber ned paa Byen Brügge, hvorved der, foruden at Huse blev ødelagte, i en Skole blev dræbt en Kvinde og 16 Børn og to voksne haardt saarede. I militære Anlæg er der ingen Skade opstaaet.

Hærfront Kronprins Rupprecht. Paa begge Sider af La Bassée-Kanalen, ved Ancre og ved Bouchavesnes var Artillerikampen forøget i Sammenligning med de forudgaaende Dage. Efter Midnat angreb Englænderne paa den nordlige Bred af Ancre og sydøst for Bouchavesnes. Begrænsede Resultater, der blev vundne i Førstningen, blev hurtigt udjævnede ved vort Modstød.

Hærfront Kronprins. I Airedalen og ved Vauquois øst for Argonnerne hentede Stødtropper 17 Fanger ud af de franske Grave.

Den østlige Krigsskueplads.
Generalfeltmarskal Prins Leopold af Bayerns Front. Ved Ksielin vest for Luzk forløb et Rekognosceringsfremstød heldigt for os.

Genraloberst Ærkehertug Josephs Front. I de tilsneede Skovkarpater og i Skovterrænet i det vestlige Moldua fler Steder livlig Ildvirksomhed og Fægtninger mellem Strejfafdelinger.

Genralfeltmarskal von Mackensens Front. Stillingen er uforandret.

Den makedoniske Front.
Mellem Ochrida- og Presbasøen Forpost-Skærmydsler, ved hvilke der blev indbragt franske Fanger.

Første Generalkvartermester Ludendorff.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *