8. april 1918 – Asmus Andresen: ”30 Mand blev udtaget til Fodartilleribataillon Nr. 74, deriblandt var jeg”

Asmus Andresen af årgang 1899 modtog sin indkaldelse i december 1917  og rejste i januar 1918 til Neubreisach i Elsass/Alsace, i dag Neuf-Brisach i Frankrig, for at blive uddannet ved artilleriet.

Den 8. April var der stor Uro blandt Mandskabet ved vort Batteri; der skulde nemlig 160 Mand forsættes til forskellige Batterier ved Fronten. Vi var kun 140 Mand ved vort Batteri, derfor vidste vi, at vi alle skulde af Sted. 30 Mand blev udtaget til Fodartilleribataillon Nr. 74, deriblandt var jeg.

Næste Dag fik vi udleveret splinternyt Tøj. Om Eftermiddagen gik vi paa Vaabenkammeret, hvor vi fik Karabiner med 30 skarpe Skud udleveret tillige med en Bajonet og en Gasmaske, nøjagtig tilpasset.

Andresen, Asmus: Noget af, hvad jeg oplevede som tysk Soldat under Verdenskrigen (1921). (KB).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *