7. august 1916 – Ribe Stiftstidende: For mange kartofler?

Jernkorset af første klasse

er efter de sidste haarde kampe paa Vestfronten blevet tildelt løjtnant og kompagnifører, Johan Vrang, søn af bogholder J. Vrang ved Flensborg Avis. Løjtnant Vrang, der allerede fik Jernkorset af anden klasse i september 1914, har uafbrudt siden krigens begyndelse været med i krigen.

Stærk stigning af papirpriserne

Fra Rigscentralen for trykpapir har Hejmdal i lørdags faaet meddelelse om, at papirpriserne er blevet forhøjede med 17 mark pr 100 kilo, det vil sige med godt 70 pCt., med tilbagevirkende kraft fra 1. juli. Denne voldsomme stigning, der kommer ret uventet, efter at Rigscentralen forleden havde lovet Pressen at sørge for rimelige papirpriser, vil fremkalde en  Presse-krise og stille mange blade over for valget mellem helt at standse eller atter at forhøje abonnementsprisen betydeligt.

For mange kartofler?

Forbundet af tyske kartoffelgrossere har i et telegram til Hr. von Bartocki bedt om at ophæve alle forordninger, der begrænser kartoffelhandelen indtil 1. oktober. Der er nu saa store tilførsler, saa der bestaar en katastrofe som aldrig før. Uhyre mængder er allerede fordærvede.

De faldne nordslesvigere

Mindstetallet er nu 2900, forøget siden sidste samlede liste den 8. juli.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *