4. november 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: En dansk grænseoverløber

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

Paategning paa Melding fra Lunderskov-Afsnittet: Oplysninger fra en Desertør. Melding er saalydende:

Den paa Andet Bro optagne Desertør Navn er Carl Emil Rasmussen, der er født i Odense, og hvis Fader er bosiddende i Nyborg som Redaktør og Vægter.

Han er dansk Marinesoldat, permitteret 17/2 14. Han sejlede paa Amerika til Foraaret 1917. Rejst 24/4 over Gedser til Berlin efter at være ansat som Jernbanearbejder af en tysk Agent Kjøbenhavn ved Navn ”Fülsing”; da han kom til Berlin fik han Ordre til at skulle arbejde paa en Fabrik i Meisen i Sachsen. Fabrikken ligger udenfor Byen i en Landsby, der hedder Mehnen. Her arbejdede han i 3 Maaneder for en Kontrakt, som man sagde, at han havde underskrevet, men man havde kalkeret hans Navn over fra Jernbanearbejderkontrakten.

Han kom nu til ”Røde Kro”, hvor han arbejdede paa en Fæstning (med Cementfundament og Opstilling af Kanoner). Dette varede 7 Uger, hvorfra han blev sendt til Aarøsund, hvor han arbejdede paa et Batteri mod Lillebælt (Støbning af et Krudtkammer), dette varede i 3 Uger, og dette er nu 4 Uger siden.

Kontrakten ophørte nu, og han søgte derfor i Haderslev Pas til Danmark, og da dette blev nægtet, om Tilladelse til at søge Arbejde paa Landet. Denne Tilladelse opnaaede han paa Betingelse af, at han skulde søge Plads gennem en tysk Agent. Han fik nu Plads paa Domænegaarden Lundgaard ved Knagmølle og var her 14 Dage. Han gik fra Gaarden iaftes Kl. 6, svømmede over Kongeaaen, hvorfra han gik N. paa, indtil han standsedes af Post Nr. 2 og indbragtes til Vagten. Da han svømmede over Aaen, blev der affyret 2 Skud efter ham.

Kosten var særlig sløj i Sachsen: 3 pund Kartofler, 1½ pund Rugbrød og 50 g Fedtstof o.l. Den varme Mad bestod af varme Roer, malet Græs og Kløver. Mel og Gryn fandtes ikke. Soldaterne ved Grænsen har det bedre, faar saaledes 1 pund Brød om Dagen. For 14 Dage siden stormede Kvinder og Børn en Slagterbutik i Flensborg.

Arbejdstiden var 12 Timer daglig med en Løn af 72 Pf.p. Time.
Manden har intet Kendskab til Styrkeforhold, men vedlagde følgende 2 Skitser, som han har tegnet efter Hukommelsen af de Fæstningsværker, hvor han har arbejdet.

(Disse Oplysninger er fremskaffet af Kornet Ahrenfeldt, der var Vagtkommandør paa Andet Bro). ”Desertøren” var civil og afleveredes til Gendarmstationen Skodborghus.

Det er den samme Mand, som er omtalt i Detachmentets Melding 190 af 1/11 dst.

(Bilaget aftegnet; i E-Arkivet)

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

En tanke om “4. november 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: En dansk grænseoverløber”

 1. Sømand Rasmussens arbejds-‘eventyr’ i Tyskland og Sønderjylland er interessant.
  Mon der findes andre kilder om tysk hvervning af arbejdskraft i København / Danmark ?
  Tyskerne manglede arbejdskraft, og for en dansk sømand var det blevet farligt at være til søs.

  ‘Dagens’ efterretning slutter med “Det er den samme Mand, som er omtalt i Detachmentets Melding 190 af 1/11 dst.”
  Denne er gengivet på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/1-november-1917-fra-efterretningssektionens-journal/
  “En dansksindet Desertør, der har arbejdet paa forskellige Steder i Sønderjylland, og som gør et meget paalideligt Indtryk, har fortalt. …”

  Med forklaringen af 4. november bliver oplysningen af 1. november mere forståelig. Rasmussen har arbejdet de pågældende steder, og har sin viden ‘indefra’.

  – – –
  Det er vist første gang, at det i ‘klippene’ fra efterretningssektionen er nævnt en persons navn og data.

  Carl Emil Rasmussen kan være Christian Carl Emil Rasmussen født 3. august 1887 i Odense, Sct. Hans Sogn. Søn af arbejdsmand Christian Rasmussen og Ane Lucine Dorthea f. Rasmussen, 29, Hans Jensensstræde 31.
  Familien flyttede i 1890 til Nyborg Købstad. Ved folketællingen i 1901 står faderen Christian Rasmussen angivet som marskandiser og sodavandsfabrikant. Moderen Ane Larsine Dorthea Rasmussen som ekspeditrice i marskandiserforretningen. Der var 6 børn, de 3 ældste født i Odense.
  Adressen i Nyborg er Vægtergade. Men om faderen Christian Rasmussen senere ‘avancerede’ til vægter og redaktør er ikke til at vide, og på det punkt er identiteten af efterretningskilden Carl Emil Rasmussen usikker.

  Til gengæld er det sikkert, at Christian Carl Emil Rasmussen var sømand. Det fremgår af ejendomsregistranten på nyborglokalarkiv.dk. Sammen med sine søskende arvede Christian Carl Emil forældrenes ejendomme i Vægtergade 4, 6, 8 og Mellemgade 6. Han solgte sine andele / anparter med skøde af 15/7 1931.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *