6. november 1918. “… langt mere end en lokal Matrosrevolte.” Hvad sker der i Kiel?

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 6. November 1918.

I Morges gik jeg først hen til kaptajn Ramm og informerede ham om Stillingen med Anmodning om at lade mine Meddelelser gaa videre til den danske Gesandt.

Dr. v. Blankenstein har nu offentliggjort en Artikel om det nordslesvigske Spørgsmaal i „Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Han opsøgte mig i Morges paa mit Hotel for at give mig et Aftryk af Artiklen og drøfte Begivenhederne i Kiel med mig.

Vi var enige om, at det drejer sig om langt mere end en lokal Matrosrevolte. Det fremgaar bl. a. af, at Noske er blevet udnævnt til Generalguvernør i Kiel og udrustet med en vidtgaaende Fuldmagt.

I Rigsdagen talte man næsten udelukkende om Oprøret i Kiel, thi om et saadant synes det at dreje sig. Stemningen var meget trykket. Næsten alle, som jeg talte med, følte sig overbeviste om, at Uvejret snart vilde bryde løs.

De uafhængige Socialdemokrater dannede dog en Undtagelse. De har øjensynlig en Finger med i Spillet. Flere af deres Førere, deriblandt Haase, er fraværende og leder vistnok Bevægelsen udefra. Ledebour holder Vagt her i Berlin Han er endnu meget forbeholden i sine Udtalelser, men øjensynlig meget veltilpas. Naar jeg ser ham, fortæller han mig om Bevægelsens Fremskridt.

Men spørger jeg, om det snart vil gaa løs her i Berlin, svarer han smilende: „Gedulden Sie sich, lieber Hr. Kollege, es kommt schon!”

Jeg indbød i Dag de herværende norske, svenske og danske Journalister samt Dr. van Blankenstem til en politisk Banket i „Hotel Fürstenhof” den 9. November. Med Kureren fra Nordslesvig har jeg faaet fin Ost, Bønnekaffe og andre gode Sager til Festen, som ikke kan opdrives i Berlin.

Formaalet er at interessere dem stærkere i det nordslesvigske Spørgsmaals Løsning og at forsyne dem med Materiale til Artikler i de Blade, de repræsenterer. Jeg har travlt med at ordne dette Materiale, som skal foreligge trykt den 9.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *