6. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Jørgen Hørlyck og hustru i Varnæs modtog i tirsdags efterretning fra kompagniet om, at deres søn Henrik er falden i Frankrig den 11. april, 21 aar gl.

Hans Møller fra Sjellerup og Christian Petersen fra Baadsager ved Sønderborg er faldne.

Enke Kathrine Jokumsen i Broager har modtaget efterretning om, at hendes søn Mathias den 16. april er falden paa slagmarken i Frankrig.

Peter Hansen fra Sønderborg, for tiden i Hamborg, bekendtgør, at hans søn Emil er falden, 22 aar.

Jens Rasmussen fra Vestergade nr. 34 i Haderslev er falden, 49 aar gl.

Lærer Peter Christensen i Altona er falden.

I tabslisten meddeles, at Friedrich Knudsen fra Rødekro er død af sine saar.

Landmand Chresten Clausen fra Lunderup Mark ved Rødekro, der den 18. oktober 1915 kom i russisk fangenskab, er den 15. januar 1916 død paa et lazaret i Ursum af lungetuberkulose og flere andre sygdomme.  

Jens Diederichsen og hustru i Hejsager ved Halk meddeler, at deres søn Hans er falden den 12. april, næppe 20 aar gl.

Landmand Johan Lorentzen, næstældste søn af afdøde gaardejer Laust L. i Hygumskov, er falden paa Vestfronten, nogle og tyve aar gl. En ældre broder Peter, der har ejendommen hjemme, er i engelsk eller fransk fangenskab.

Sygebærer Peter Oster fra Brendstrup ved Rødding er død.

Johannes Bojsen fra Lunding er falden.

Anton Jensen fra Hønkys er død af sygdom.

Enke Jessen ved Sønderport i Aabenraa har modtaget efterretning om, at hendes eneste søn Jes er falden under et stormangreb, 22 aar gl.

Enke Christine Jensen, Aarøsundgade nr. 5 i Haderslev, har modtaget budskab om, at hendes søn Christian Iversen Jensen er falden natten til den 22. april, 19 aar gl. Den stakkels kone mistede for 8 maaneder siden sin mand, arbejdsmand Peter Jensen, der blev 39 aar og ligeledes faldt paa valpladsen.

Hermann Hansen og hustru i Skodborg meddeler, at deres søn Rudolf er falden. Hermann Hansen er selv ogsaa indkaldt til militærtjenesten.

Købmand Johannes Andersen i Aabenraa, der har været indkaldt som landstormsmand, er efter lang tids svære lidelser afgaaet ved døden i sit hjem, 49 aar. 

Saarede

Andreas Brink fra Frørup og Peter Petersen fra Tandsholm er haardt saarede.

Ifølge tabslisten er Rasmus Lauritzen fra Varnæs og Jørgen Lausen fra Hjortholm haardt saarede og Marius Iversen fra Oksenvad saaret.

Niels Gormsen fra Arnitlund er haardt saaret.

Chresten Christensen, en søn af Ole Chrestensen i Gramby, der har været med i de haarde kampe ved Vestfronten, er bleven saaret i brystet og derefter indlagt paa et lazaret.

Savnede

Landmand Rasmus Schmidt, ældste søn af landboelsmand Peter S. i Hygumskov, er fornylig meldt savnet fra Frankrig.

Fangenskab

Første maskinmester paa Flensborg-damperen “Hans Joost”, Jonny Brag fra Sønderborg er vendt tilbage fra engelsk fangenskab.

Niels Fogd fra Sønderborg og Andreas Mathiesen Lunding fra Hjerndrup er vendt hjem fra fangenskabet.

Otto Aabling fra Skærbæk er i fangenskab.

 

4 tanker om “6. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…”

 1. Davs. Jeg undrer mig over, at nogen vender hjem fra fangenskab, et halv år inden krigens afslutning. Er der en forklaring?

  1. Zbigniew Sobkowicz,

   efter fredsslutningen mellem Tyskland og Rusland den 3. marts 1918 blev de tyske soldater i russisk krigsfangenskab frigivet og begyndte at vende hjem. Fra midt i denne måned følger vi her på siden Jens Iversens vej hjem fra fangenskabet.

   En anden mulighed er, at den omtalte soldat har været permanent ukampdygtig og blevet udvekslet med andre permanent ukampdygtige soldater.

   /MBN

   1. I dette tilfælde drejer det sig for “Jonny Brag” formodentlig om en sømand interneret i England.
    Der kan ikke findes en Jonny Brag i tabslisterne.
    Jeg kan derimod finde en John Brag (født 14/03-1864 og død 20/01-1938 i Sønderborg) i Sønderborg personregister og i folketællingerne 1921 og 1925. Han var ved sin død forhenværende skibsmaskinmester.

    Derimod kan både Niels Fogd og Andreas M. Lunding findes i tabslisterne.

    Med venlig hilsen
    Hanne C. Christensen
    Museum Sønderjylland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *