5. juni 1915 – Flensborg Avis: savnede Christian Hansen´er

En Meddelelse fra det Røde Kors i Genf. (S. Z.)
En Borger i Sønderborg har fra det Røde Kors i Genf modtaget følgende Oplysning om en Fusiler Christian Hansen: Vi har i vore Lister Christian Hansen i Blaye, men allerede i Listen fra 14. November. Der staar han opført saaledes: Infanteriregiment 86, 6. Kompagni, Kendingsmærke 229. Det er meget sandsynligt, at han i Mellemtiden, den 14. Februar, er bleven forflyttet til Casablanca; i alt Fald meldes der i en Liste fra 17. April om en Christian Hausen fra 86. Infanteriregiment. Det er altsaa desværre sikkert ikke ham, De søger, da Kompagninummer og Kendingsmærke ikke passer. De to nævnte Lister er de eneste, som hidtil har meldt en Christian Hansen fra 86. Regiment. Foruden Deres savnes der endnu flere
Christian Hansen’er fra 86. Infanteriregiment eller Reserve-Infanteriregiment.
Maaske, tilføjer „Sonderburger Zeitung”, kan en anden gennem denne Meddelelse faa Oplysning om en savnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *