5. januar 1919. “Da brast Flensborg af din hånd, Christiansen!”

På et møde på Askov Højskole den 4.-5.januar 1919 mellem ledende personligheder og politikere fra Danmark og Sønderjylland forsøgte Aabenraa- og Flensborg-fløjen at opnå et kompromis, som de i enighed kunne kæmpe om under den kommende afstemningskamp. Det lykkedes ikke.

Historikeren René Rasmussen skriver i: “Sydslesvigs danske historie” (2009) om mødet på Askov Højskole:

“Navnlig Flensborg-bevægelsen voksede sig stærk i Danmark og Nordslesvig, hvorimod Dannevirkebevægelsen forblev  en  mindre,  men  dog ganske slagkraftig og indflydelsesrig gruppe, ledet med stor oratorisk – om end knap så stor taktisk – dygtighed af Flensborg Avis’ redaktør, Ernst Christiansen.

På et møde på Askov Højskole den 4.-5. januar  1919  mellem  ledende  personligheder  og  politikere fra Danmark og Sønderjylland forsøgte de to fløje uden held at nå til enighed.

Den nøjagtige ordlyd af det kompromis, som blev formuleret af H.V. Clausen, kendes ikke, men det gik i hovedtræk ud på, at Danmark skulle erklære sig villig til at  modtage  Flensborg  og  inderfjordens  sydkyst samt de mellemslesvigske sogne, når de ved en afstemning tilkendegav ønsket om at komme tilbage til  Danmark,  mod  at  Ernst  Christiansen  til  gengæld skulle opgive sin agitation for Dannevirkelinjen.

I   Aabenraa-resolutionen   fra   november 1918 var der nemlig kun temmelig vagt talt om en afstemning i “de tilstødende distrikter” syd for 1. zone.  I  H.V. Clausens  forslag  blev  dette  område betydeligt udvidet og nærmere konkretiseret. Dette “tilbud'” betragtede Ernst  Christiansen naturligt nok som en selvfølge, og han modstod siden alle forsøg på at få ham til at opgive kravet på Dannevirkelinjen.

En anden deltager, Hans Jefsen Christensen, skal ved denne lejlighed halvhøjt have udbrudt  de  bevingede  ord:  “Da  brast  Flensborg  af din  hånd,  Christiansen!”

I  en  sen  nattetime  forsøgte historikeren Vilhelm la Cour, der også deltog i mødet, at få Ernst Christiansen til at koncentrere kræfterne om at redde Flensborg, men han skal da have udtalt: “Der er dansk folkegrund helt ned til Slien-Dannevirke, vil De opgive den?”

Uddrag af “Sydslesvigs danske historie” (2009) Kan læses gratis som pdf her.

Bogen kan også stadig købes i boghandelen: Lars N. Henningsen, René Rasmussen, Martin Klatt og Jørgen Kühl: “Sydslesvigs danske historie.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *