4. juli 1919. Ernst Christiansen: “Vælgerforeningsmødet ender endnu en Gang med et Forlig.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4 Juli: Efter et Gruppemøde i Aftes i Haderslev i Dag Vælgerforeningsmøde i Aabenraa i Anledning af Minister-Udnævnelsen.

Forinden en Drøftelse i H. P. Hanssens Bolig, hvori en Række Flensborgere deltager, om Flensborg Kommunalforfatning under dansk Styre.

Vælgerforeningsmødet ender endnu en Gang med et Forlig. Paa et Gruppemøde ind imellem foreslaar jeg, at jeg vil rette et Spørgsmaal til Hanssen om hans Holbøl-TaIe, idet der fra samme Tid er meddelt mig en Udtalelse fra ham i et privat Selskab om, at han slet ikke venter at faa Flensborg med.

Jeg stiller Forespørgsel og nævner en Ytring af Trafikminister Hassing- Jørgensen om, at 2. Zone skal gaa, samme Vej som tredje. Paa mit Spørgsmaal svarer Hanssen, idet han gaar uden om det andet, at han som Minister fuldt ud vil staa ved Holbøl-TaIen.

Under Mødet Telefon-Meddelelser om Beslaglæggelser og Anholdelser l Flensborg og Sydslesvig. Min Resolution om Rømning af 3. Zone som en bydende Nødvendighed for 2. Zone vedtages enstemmigt og skal gaa til den franske Gesandt i København, men Hanssen forlanger den — som Forudsætning for sin og sines Stemmer—behandlet fortroligt.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *