4. juli 1916. Både faderen og to sønner faldne.

Faderen og to sønner faldne

Kort efter krigens udbrud gik pastor Hess fra Adelby ved Flensborg med i krigen som frivillig tillige med sine to sønner. Faderen faldt i følge Dannevirke kort efter, et aars tid efter den ældste søn, og den 27. juni i aar er den yngste søn falden.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Herse fra Traasbøl er falden.

Frederik Møller fra Brøndlund ved Nustrup er død paa lazaret.

Peter Petersen, en søn af cigarmager Petersen fra Aabenraa, har fundet sin død ved Wiesbadens undergang. Hans fader er indkaldt ved Sanitetsvæsnet.

Arbejdsmand Gotlieb Sayk fra Oksbøl Mark ved Nordborg er falden. Han efterlader sig hustru og fem smaa børn.

Arbejdsmand, Landstormsmand Hans Petersen fra Skærbæk er falden; han var gift og fader til fire smaa børn.

Johan Juhler, søn af gaardejer J. Juhler paa Bøghoved i Felsted sogn, er den 17. juni død paa et feltlazaret i Belgien.  

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Christian Nissen fra Sønder Vilstrup og Marius Schmidt fra Skrydstrup er haardt saarede.

Jørgen Paulsen, tilkommende svigersøn til Hans Thomsen i Sønder Vilstrup, ligger paa et lazaret i Dresden.

Niels Paulsen, søn af enke Paulsen paa Klosteret Haderslev, ligger paa et lazaret i Nürnberg.

Niels Christensen, søn af enke Christensen i Toftlund er kommen paa et lazaret i Mainz. Enke Christensen har to sønner mere med ved hæren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *