4. december 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: Tysk flyver på afveje

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

1. I Bekræftelse af telefonisk Melding af D.D. indberetter Detachmentet, at en tysk Flyvemaskine i dag har været inde fra dansk Landomraade og er observeret saaledes:

Kl. 1,20 Em. over Tapsore Skov

Kl 1,25 Em. mellem Taps og Kolding, havde Direktion V-Ø og derefter Nord.

Kl 133-36 Em saa undertegnede Detachmentskommandør Flyvemaskinen kredse i Højde med Kolding og stik V.f. Byen for derefter at dreje i sydlig Retning. Den var saa højt oppe, at det var umuligt fra dette Tidspunkt at bestemme Nationaliteten.

Kl. 1,50 meldtes den forsvunden over Grænsen ved Ødin-Bramdrup i sydlig Retning. Rytterposten observerede den da tydeligt som en Todækker med Jernkors paa begge Vinger.

2. I Forsættelse af Melding 205 af G.D. Indberettes, at Jærnbanetrafikken ved Vamdrup ikke i Dag er undergaaet nogen Forandring fra den foregaaende Dag. Ved Frederikshøj Toldsted, som undertegnede inspicerede idag, var kun ganske faa Personer kommer over, og det var paa ældre Pas, men det forlød, at der forløbig ikke vilde blive [—]et nye Pas.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *