31. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: indskrænkning i persontrafikken

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Ogsaa indskrænkning i persontrafikken paa statsbanen

Som følge af, at godstrafikken tager saa stort et omfang i efteraarsmaanederne, bliver det nødvendigt at foretage en betydelig indskrænkning i persontrafikken, hvilket skal gennemføres i begyndelsen af november. De nye køreplaner vil udkomme først i november. Da befolkningen og hæren skal forsynes med levnedsmidler, har godstrafikken naaet en højde, der langt overgaar al præstation i fredstider. Der vil dog blive taget størst mulige hensyn til tog, som kommer i betragtning for arbejdere og elever.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *