30. maj 1916. Om bord på SMS Kronprinz på vej ud i Nordsøen

L. F. Gram deltog som fyrbøder på SMS Kronprinz i Jyllandsslaget – verdens indtil da største søslag.

Søslaget ved Jylland
Jeg var som Fyrbøder paa en af de nyeste og kraftigste Slagskibe i den tyske Flaade, Linjeskibet „Kronprinz“. I Ugen før Søslaget kom de tyske Krigsskibe til  Wilhelmshaven for at tage Bunkerkul, Olie og Proviant om Bord.

Men at der skulde være noget særligt paa Færde, havde ingen af os Anelse om, havde vi dog saa tit været med paa Togter imod England uden at møde engelske Skibe.

Om Aftenen den 30. Maj 1916 kom der Ordre til at gaa Søvagt, og hver Mand fik udleveret en Gasmaske. Det var noget helt nyt, og nu vidste vi, at der vilde blive „dicke Luft”. Om Natten til den 31. Maj lettede Skibene og stod til Søs, hvorhen vidste ingen af os.

(… fortsættes)

DSK-årbøger, 1943.

1 og 2 slagsskibs eskadre squadrons højsøflåden KIel
Højsøflåden i Kiel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *