30. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Christine Jessen, født Sørensen, i Kliplev har modtaget budskab om, at hendes mand, Christian Jessen, er falden ved Vestfronten. En broder til ham har været savnet i 3 aar.

Christine Schmidt, født Vogensen,  i Haderslev har nu faaet stadfæstet, at hendes mand, Polstrer og tapetserer Peter Schmidt, er falden den 8. juli, 41 aar gl. Han efterlader hustru og 9 børn.

I tabslisten meddeles, at Peter Christensen fra Sommersted og Hans Hansen fra Alslev er faldne.

Andreas Nielsen, søn af Niels E. Nielsen i Arnum, er død paa et feltlazaret, 20 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Nis Boysen fra Sillerup er død af sine saar, at Jes Fallesen fra Søgaard Mark er død af sygdom.

Hjulmager Hans Ravnskjær fra Stepping er den 18. juli død paa et krigslazaret. han efterlader hustru og 2 børn.

Saarede

Gaardejer Chr. Lauritzen fra Skovbøl i Felsted sogn er ved Marneovergangen bleven saaret for anden gang og ligger paa lazaret i Nordfrankrig.

Ifølge tabslisten er Fr. Breitenkamp fra Haderslev og Hans Henningsen fra Lintrup haardt saarede

Savnede

Mathias Thomsen fra Ris ved Aabenraa savnes.

I fangenskab

Gæstgiver Christian Paulsens hustru i Aabenraa har modtaget meddelelse om, at hendes mand efter 3 aars russisk fangenskab nu befinder sig paa hjemvejen og allerede er ankommen paa tysk grund.

Landmand Lindskov fra Bodum ved Aabenraa, der har været interneret i Frankrig sidens krigens begyndelse, er nu over Svejts vendt tilbage til Tyskland.

Jens Mikkelsen, en søn af Jakob Mikkelsen i Todsbøl ved Uge, der har været savnet siden november 1917, har til hustru og forældre skrevet, at han 10. november i fjor kom i russisk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Christian Göttig fra Mastrup vendt tilbage fra fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *