27. oktober 1916. Den primitive Rømøfærge og andre nyheder fra Sønderjylland

Senest ændret den 2. maj 2018 9:01

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En gammeldags trafik. Naar man skal til Rømø

Færgen til Rømø har, efter hvad Nordfrisische Rundschau skriver, altid været et smertensbarn. Dersom gamle Torben, der for en 60 aar siden var færgeskipper, atter kunde staa op, ville han sige: som det nu er, var det ogsaa for 100 aar siden. Til personfærdslen benyttes en aaben fragtbaad. Ved regn eller høj sø blev aabningen lukket med luger, siddepladser maa enhver selv bringe med, ellers maa han tage til takke med de vaade skibsplanker. Postsække, kasser, sække, mennesker, alt i et sammensurium. For ældre folk er det vel vanskeligt at kravle ned i lasten. Kvægtransporten lader ogsaa meget tilbage at ønske. En transport stod for nogen tid siden 4 dage bunden ved havnen, inden den blev sat over til Ballum. Fragten for gods er henved 50 procent dyrere end i fredstid. Prisen for en ekstrabaad er stegen henved 60 procent. Hvem der vil rejse til Rømø maa have god tid og ikke trække i sine kisteklæder. Et brev er tre dage om at naa fra Rømø til Højer.

Faldne

Landmand Hendrik Degn og hustru paa Aastrup Mark ved Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Søren er falden i Galizien, 20 aar gl.

Gaardejer Hans Skak fra Astrup ved Brøns er falden. Han efterlader hustru og flere børn.

Under faldne har vi meddelt, at Claus Petersens hustru i Københoved havde modtaget meddelelse om, at hendes mand var falden.  Det er Hans Pedersen fra Københoved, der er falden.

I tabslisten meddeles, at Hermann Neumann fra Sønderborg og løjtnant Bernhard Andersen fra Petersborg ved Uge er faldne.

Skomagermester Ødis og hustru i Rødekro har modtaget meddelelse om, at sønnen er død paa et lazaret i Berlin.

Ifølge tabslisten er Christian Lausen fra Sønderborg død af sine saar.

Kredsassistent J. Gundlach fra Aabenraa er falden ved Somme. Han efterlader hustru og tre børn.

Andreas Detlefsen Popp af Branderup er falden den 12. oktober. Den faldne, der blev 34 aar gammel, efterlader hustru og to smaa børn.

Valdemar Jørgensen fra Sønderby er falden ved Somme den 6. oktober i en alder af ca. 30 aar; han efterlader enke og tre smaa børn. En broder, som er smed, har under krigen mistet begge hænder under en sprængning.

J. Egerntsen og hustru i Tiset ved Gram har modtaget meddelelse om, at deres søn Theodor [Skov] er falden, 22 aar gl. Faderen til den faldne staar ogsaa i felten.

Hans Hansen og hustru i Ørsted ved Sommersted har faaet meddelelse om, at deres søn Peter Nicolai er falden paa Vestfronten, 26 aar gl.

Den 14. oktober faldt Peter Lassen, søn af enke Frederikke Lassen i Haved ved Brøns, 21 aar gl. Moderen har en søn mere med i felten.

I tabslisten meddeles, at Hans Hansen fra Nygaard paa Als og Nis Wilhelmsen fra Kværs ved Graasten er faldne.

Hans Petersen, der i flere aar har været mejeribestyrer i Bredebro, er død af de saar, han for faa dage siden fik ved Somme.

Saarede

Heinrich Boye fra Nordborg(tredje gang); Thorvald Dau fra Hagenbjerg; gaardejer Peter Kloppenborg fra Harreby i Hygum sogn og Anders Kavolski fra Rødding(haardt saaret).

Landmand Jens Frandsen fra Hygum Mark er ved Somme bleven saaret i hovedet og den ene skulder.

I fangenskab

Jens Thomsen fra Blansgaard ved Varnæs og Peter Neupart fra Løjtkirkeby er i fangenskab.

Savnede

En søn af landmand Detlef Jørgensen i Sønder Ønlev ved Aabenraa er savnet fra kampene ved Somme.

Ifølge tabslisten er Iver Nielsen fra Arnum savnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *