27. maj 1916. Gamle propper og ildspåsættelse

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Gamle Propper.

I en rundskrivelse peger overpræsident v. Molkte hen på, at brugte propper, der i privathusholdninger og dels også andre steder – på lazaretter for eksempel – meget ofte kastes bort i større mængder, har en ikke ubetydelig værdi og endnu er nyttebringende. Overpræsidenten beder derfor om fra nu af at samle propperne.

Dødsstraf for forsætlig brandstiftelse i krigstiden.

De i den sidste tid forekomne ildebrande har foranlediget den stedfortrædende generalkommando til på ny at pege hen på, at forsætlig brandstiftelse i den nuværende krigstilstand straffes med døden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *