26. januar 1919. : “Fra Skagen til Gedser maa da Raabet lyde: Flensborg med til Danmark.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Den 23de Flensborg-Opraabet: “Fra Skagen til Gedser maa da Raabet lyde: Flensborg med til Danmark.”

Samme Aften de første store Flensborg-Møder i København. Det strømmer ind med varmtfølte Indlæg og private Breve. I Dag Vælgerforeningsvalg.

Lorens Poulsen nægter paa Grund af svigtende Helbred at tage imod Genvalg, og jeg vælges efter hans Forslag. Til Stedfortræder vælges, da Ravn afviser Valg, Bankdirektør P. Thomsen. I Landdistrikterne Andr. Lorenzen og P. Budach, P. Damgaard og Boy Jessen.

Den danske Regerings Svar paa Petitionerne fra Mellemslesvig offentliggøres. Man vil, hvis der ingen Afstemning bliver, tage imod de overvejende dansktalende Sogne, men ikke tage Flensborg uden Afstemning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *