26. januar 1918 – Hans Paulsen: “… da vi med Bil imellem gør nogle Hamsterture”

Hans Paulsen var grosserersøn fra Flensborg, og indtrådte i sommeren 1917 nitten år gammel i den tyske hær. Han kom til Berlin for at blive uddannet til chauffør, og der befandt han sig endnu i januar.

Berlin S.W., den 26. I. 1918.

Kære Forældre!
Lige fik jeg Eders dejlige Pakke, hvorfor jeg takker Eder mange Gange. Hvor rar[t] af Frk. Lohse, at sende mig en Bog! ”Falscher Hase”, Honningen og Sardinerne er virkelig udsøgte Soldaterdelikatesser. – Jeg har bestilt mig en feldtgraa Uniform uden Bukser, kuns Toppen til M 150.-, da jeg jo har et Par udmærkede nye Bukser. Kære Far, vil Du saa sende mig Pengene dertil i Indskrivningsbrev? – Desværre er Mors lb.-Pakke med Honningkagen hidtil ikke ankommet, Frikandellepakket fik jeg allerede for længere Tid siden.

– Mine Forespørgsler om Eders højeste Pris for Levnedsmidler er kuns for et Tilfælde, da vi med Bil imellem gør nogle Hamsterture. Hvad vi nyder til Frokost? I bruger ingen Angst at faa, vort medbragte Frokostbrød, Kaffee eller Øl. Vi er 4 Mand til hvor Bil, en Lærer og tre Elever. Det er en Opel Personvogn, meget flot med dejlige Sæder og Gummihjul. Et Maal har vi ikke. Vi kører rundt i alle Himmelsrækninger. Vognens eneste Bestemmelse er, at køre os spadserende, medens de 3 Elever skiftevis sidder ved Styret. Det lyder nok lidt flot.

Hjertelig Hilsen
Eders Hans

(P285-1, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *