25. oktober 1919. De allierede har besluttet at sende krigsskibe til Slesvig

Møde i Fredskommissionens øverste Raad
I Anl. af Sir Charles Marling’s Henvendelse af 22. Okt. 1919 vedtog øverste Raad i sit Møde 25. s. M. følgende Beslutning:

Sir Eyre Crowe bemyndiges til i det øverste Raads Navn at meddele Formanden for Slesvig-Kommissionen Ordlyd og Indhold af de i Raadets Møde 16. Juli om Slesvig tagne Beslutninger.

»Dermed« — hedder det A. T. 1, S. 413 — »var enhver Tale om 3. Zones Rømning som Straffe-Foranstaltning bragt ud af Verden, og Sagen kom ikke oftere for«. Raadet vedtog i samme Møde følgende Beslutning:

Af Hensyn til de nylig stedfundne Begivenheder i Flensborg og under Forbehold af, at de sømilitære Repræsentanter anser Afsendelsen af Krigsskibe for mulig, vedtages det at tilstille den tyske Delegation en Note, hvori den underrettes om, at de all. og ass. Magter har besluttet at sende Krigsskibe til Slesvig.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *