24. maj 1919. Fredskonferencens præsident besvarer den tyske note vedr. Slesvig

24. Maj 1919 afgav Fredskonferencens Præsident Svar paa Noten fra den tyske Delegation; om Slesvig findes heri kun følgende Linjer:

Hvad Slesvig angaar, da er det paa den danske Regerings Anmodning, at Konferencen har taget Sporgsmaalet under Behandling.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *