24. februar 1918. K. Tastesen atter på lazaret

Füsilier K. Tastesen gjorde krigstjeneste i Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe på vestfronten, østfronten og Balkan. I juli blev han overført til Infanteriregiment 59, der lå i Rumænien.

Nu var Tyskerne Herre der og kunde beherske en Jernbane, der gik fra Romdiku-Saratu til Foksahani. Imidlertid blev vi afløst og kom tilbage til Skyttegravene igen 4 km fra Stroani paa et Sted, der hed Panchju. Der laa vi lige til den 22. December. Da blev vi afløst og marscherede derfra gennem en Skov, hvor der havde været Fangelejr. Der var vi første og anden Juledag, men det var jo ingen særlig højtidelig Fest i en saadan Militærlejr.

Saa marscherede vi videre til Foksahani og kom derfra med Toget til Romdiku-Saratu, hvorefter vi marscherede ca. 70 km til en By, der hed Balla- Albert. Der laa Regimentet i 7—8 Uger og havde det meget strengt med Ekscersits. Da jeg havde været der i 4 Uger, blev jeg syg af Bajonetstikket i Brystet, som der var gaaet Betændelse i, og den 31. Januar 1918 kom jeg paa Lazaret i Bukarest. Der laa jeg saa til den 24. Februar, og da jeg kom tilbage til Regimentet, var der bleven Vaabenstilstand med Rumænien. Et Par Dage efter var Fristen udløben, og da Betingelserne ikke var opfyldte, begyndte Kampen paany.

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *